12 Kasım 2019 Salı / 12 November 2019
Muratpaşa Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecektir.
Basketbol Antrenör Gelişim Semineri
09:00 - 10:00 Kayıt
10:00 - 11:00 Savunma Geliştirici Çalışmalar
Alaeddin YAKAN - TBF Eğitim Kurulu
11:00 - 11:15 Ara
11:15 - 12:15 Savunma Geliştirici Çalışmalar
Alaeddin YAKAN - TBF Eğitim Kurulu
12:15 - 14:00 Yemek Arası ve Dinlenme
14:00 - 15:00 Hücum Geliştirici Çalışmalar
Hakan YAVUZ - TBF Eğitim Kurulu
15:00 - 15:15 Ara
15:15 - 16:15 Hücum Geliştirici Çalışmalar
Hakan YAVUZ - TBF Eğitim Kurulu
16:15 - 16:30 Ara
16:30 - 17:30 U14 ve Alt Yaş Kategoriler İçin Eğitsel Oyunlar ve Şut Drilleri
Menderes GÜMÜŞDAL - TBF
17:30 - 17:45 Ara
17:45 - 18:45 U14 ve Alt Yaş Kategoriler İçin Eğitsel Oyunlar ve Şut Drilleri
Menderes GÜMÜŞDAL - TBF
13 Kasım 2019 Çarşamba / 13 November 2019
Aska Lara Hotel - Salon B / HALL B
Basketbol Antrenör Gelişim Semineri
09:00 - 09:30 Yoklama
09:30 - 10:30 Basketbolda Oyuncu Seçimi, Yetiştirme ve Gelişiminde Antrenörün Yeri ve Önemi
Murat ÖZYER - TBF Eğitim Kurulu
10:30 - 10:45 Ara
10:45 - 11:45 Basketbolda Antrenman ve Müsabaka Esnasında Sıvı Alımı
Dr. Emin KAFKAS - İnönü Üniversitesi
11:45 - 12:00 Ara
12:00 - 13:00 Basketbolda Atletik Performans ve Sezonluk Takibi
Aydın DEMİRÖZÜ - Milli Takımlar Kondisyoneri
13:00 - 14:00 Yemek Arası ve Dinlenme
14:00 - 15:00 Basketbolda Sakatlık Önleyici Egzersiz Protokolleri
Dr. Nevin GÜZEL - Gazi Üniversitesi
15:00 - 15:15 Ara
15:15 - 16:15 Türkiye'de Dünden Bugüne Basketbol Antrenörlük Eğitimi
Dr. Seyfi SAVAŞ - TBF / Gazi Üniversitesi
16:15 - 16:30 Ara
16:30 - 17:30 Türkiye'de Üniversite Spor Kulüplerinin Mevcut Durumu (Ege Üniversitesi Spor Kulübü Örneği)
Dr. Timuçin GENCER - Ege Üniversitesi
17:30 Sertifika Takdim ve Kapanış
13 Kasım 2019 / 13 November 2019
Çarşamba / Wednesday
09:00 - 09:30 Ana Salon A / Main Hall A
Albatros 1
Salon B / Hall B
Albatros 2
Salon C / Hall C
Pelikan
Salon D / Hall D
Flamingo
Salon E / Hall E
Pigeon
  BASKETBOL SEMİNERİ

Yoklama
     
Salon F / Hall F
Cinema
Salon G / Hall G
Dr. Necati AKGÜN
Salon H / Hall H
Dr. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL
Salon K / Hall K
Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI
E-Poster Salonu / E-Poster HALL
Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEN
         
09:30 - 10:30 Ana Salon A / Main Hall A
Albatros 1
Salon B / Hall B
Albatros 2
Salon C / Hall C
Pelikan
Salon D / Hall D
Flamingo
Salon E / Hall E
Pigeon
  BASKETBOL SEMİNERİ

Basketbolda Oyuncu Seçimi, Yetiştirme ve Gelişiminde Antrenörün Yeri ve Önemi

Murat ÖZYER
TBF Eğitim Kurulu
     
Salon F / Hall F
Cinema
Salon G / Hall G
Dr. Necati AKGÜN
Salon H / Hall H
Dr. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL
Salon K / Hall K
Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI
E-Poster Salonu / E-Poster HALL
Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEN
         
10:30 - 10:45 Ara
10:45 - 11:45 Ana Salon A / Main Hall A
Albatros 1
Salon B / Hall B
Albatros 2
Salon C / Hall C
Pelikan
Salon D / Hall D
Flamingo
Salon E / Hall E
Pigeon
  BASKETBOL SEMİNERİ

Basketbolda Antrenman ve Müsabaka Esnasında Sıvı Alımı
Dr. Emin KAFKAS
İnönü Üniversitesi
     
Salon F / Hall F
Cinema
Salon G / Hall G
Dr. Necati AKGÜN
Salon H / Hall H
Dr. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL
Salon K / Hall K
Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI
E-Poster Salonu / E-Poster HALL
Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEN
         
11:45 - 12:00 Ara
12:00 - 13:00 Ana Salon A / Main Hall A
Albatros 1
Salon B / Hall B
Albatros 2
Salon C / Hall C
Pelikan
Salon D / Hall D
Flamingo
Salon E / Hall E
Pigeon
  BASKETBOL SEMİNERİ

Basketbolda Atletik Performans ve Sezonluk Takibi
Aydın DEMİRÖZÜ
Milli Takımlar Kondisyoneri
     
Salon F / Hall F
Cinema
Salon G / Hall G
Dr. Necati AKGÜN
Salon H / Hall H
Dr. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL
Salon K / Hall K
Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI
E-Poster Salonu / E-Poster HALL
Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEN
         
13:00 - 14:00 Yemek Arası ve Dinlenme
13:00 - 14:30 Ana Salon A / Main Hall A
Albatros 1
Salon B / Hall B
Albatros 2
Salon C / Hall C
Pelikan
Salon D / Hall D
Flamingo
Salon E / Hall E
Pigeon
Davetli Sempozyum
Invited Symposium

Beden Eğitimi 1
Physical Education 1

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Turgay BİÇER

Farklı Geri Bildirimlerle Motor Beceri Öğreniminin Geliştirilmesi
Enhancement of Motor Skill Learning By Different Feedback
Dr. Tomasz Niznikowski

Değişen Eğitim'de Beden Eğitimi ve Spor Nereye Gidiyor?
Where Does Physical Education and Sports Go in Changing Education?
Dr. Nimet H. Korkmaz

Hareketin Yarattığı Kültür ve Geleceğimiz
The Culture Created By the Movement and Our Future
Dr. Gıyasettin Demirhan
14:00 - 15:00
BASKETBOL SEMİNERİ

Basketbolda Sakatlık Önleyici Egzersiz Protokolleri

Dr. Nevin GÜZEL
Gazi Üniversitesi
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Antrenman ve Hareket Bilimleri 1
Training and Movement Science 1

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Alpay GÜVENÇ

Bildiri / Abstract No : 502
Mekanik Gerim Süresi Farklılığının Kas Hasarı ve Anabolik Hormon Salınımı Üzerine Etkisi
Effect of Mechanical Tension Time Duration on Muscle Damage and Anabolic Hormone Secretion
Fatma Kızılay, Muhammed Emin Kafkas, Mehmet Çağatay Taşkapan

Bildiri / Abstract No : 515
Futbolcularda Farklı Kalp Atım Yüzdelerindeki İsabetli Şut İlişkisinin İncelenmesi
Analysis of the Shot Accuracy Relation in Soccer Players in Different Heart Rate Percentages
Merve Nur Yaşar, Samet Sakabaş, Murat Güvenkaya, Murat Çilli, Üsame Öztoprak

Bildiri / Abstract No : 616
Kick Boksta Performansa Etki Eden Enerji Kaynaklarının Katılım Oranları
Participation Rates of Energy Sources Affecting Performance in Kickboxing
Saadet Beyza Özer, Pınar Tatlıbal , Bihter Şentürk, Cem Şerif Bediz, Asım Oktay Ergene , Muzaffer Çolakoğlu, Yasin Yüzbaşıoğlu, Görkem Aybars Balcı

Bildiri / Abstract No : 720
Elit Taekwondocuların Müsabaka Hazırlık ve Toparlanma Stratejilerinin İncelenmesi
Investigation of the Pre-Competition and Recovery Strategies of Elite Taekwondo Athletes
Gökmen Özen, Tamer Civil

Bildiri / Abstract No : 234
Hentbolda Antropometri ve Kuvvet
Strength and Anthropometry in Handball
Serdar Eler, Mustafa Ertuğrul Çıplak, Nebahat Eler

Bildiri / Abstract No : 868

Farklı Antrenmanların Basketbolcularda Kas Mimarisine Etkisi
The Effect of Different Trainings on Muscle Architecture in Basketball Players
Eylem Çelik, Hayri Ertan, Sevgi Özdemir Kart, Gülin Fındıkoğlu Ergin, Nuray Akkaya
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Fiziksel Aktivite ve Sağlık 1
Physical Activity and Health 1

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Murat KALDIRIMCI

Bildiri / Abstract No : 791
Rehabilitasyon Sporları Kavramı ve Uygulama Alanları Almanya Örneği
The Concept of Rehabilitation Sports and the Areas of Implementation the Case of Germany
Ebubekir Aksay, Özge Güngörür

Bildiri / Abstract No : 766
C Milli Badminton Oyuncularının Uyku Kalitelerine Göre (Pitsburg) Vücut Yağ Yüzdesi ve Bazı Parametrelerin İncelenmesi
Investigation of Body Fat Percentage and Some Parameters According to Sleep Quality (Pitsburg) of National Badminton Players
Neslihan Özcan, Ebru Çetin

Bildiri / Abstract No : 174
Adölesan Dönemdeki Kız Çocuklarının Yorgunluk ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation of Depression and Fatigue levels of Girls in Adolescent Period
Özgün Kaya Kara, Hasan Atacan Tonak, Koray Kara

Bildiri / Abstract No : 537
Yaşın Menopoz Semptomlarına Etkisi
The Effect of Age on Menopausal Symptoms
Selma Karacan, Sıla Rümeysa Ölçek, F. Filiz Çolakoğlu

Bildiri / Abstract No : 254
12 Yaş Çocuklarda Yürüyüş Egzersizinin Kan Yağları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effect of Walking Exercise on Blood Fat in Children 12 Years Old
Neslihan Özcan, Ebru Çetin

Bildiri / Abstract No : 771
Üniversite Öğrencilerinde Obezite Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation of Obesity Awareness Levels in University Students
Tuğba Denizci, Güner Çiçek, Faruk Yamaner, Sibel Yıldırım
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Antrenman ve Hareket Bilimleri 2
Training and Movement Science 2

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Bilal DEMİRHAN

Bildiri / Abstract No : 637
11-12 Yaş Grubu Sporcularda 12 Haftalık Temel Voleybol Eğitimi Antrenmanlarının Motorik Fonksiyonları ve Sürat Üzerine Etkileri
The Effects of 12 Week Basic Volleyball Training Training on Motoric Functions and Speed in 11-12 Age Group Athletes
Sinan Kara, Mehmet Özal

Bildiri / Abstract No : 775
Farklı Stretching Tiplerini İçeren Isınma Programlarının Engelli Koşu Mekaniğine Akut Etkisi
Investigating of the acute effect of warm-up programs involving different types of stretching on hurdle running mechanics
Mine Gökkaya, Bergün Meriç Bingül

Bildiri / Abstract No : 617
Elit Kadın Güreşçilerin Sportif Performansları ile Fonksiyonel Hareket Taraması Test Skorları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between the Sports Performance of Elite Female Wrestlers and Functional Movement Screen Test Scores
Buğrahan Cesur, Songül Kurt, Serkan İbiş, Zait Burak Aktuğ

Bildiri / Abstract No : 695
Voleybolda Yapılan Doktora Tezlerinin İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi
Examination of Doctoral Theses in Volleyball With Content Analysis Method
Eren Uluöz

Bildiri / Abstract No : 241
Tüm Beden Vibrasyon Antrenmanının Denge, İzokinetik Kuvvet ve Sıçrama Performansına Akut Etkisi
Acute Effects of Whole Body Vibration Training on Balance Isokinetic Strenght and Jump Performance
Hilal Demir Usta, Berna Ramanlı

Bildiri / Abstract No : 274
Kas Ağrısı Şiddetine Göre Modifiye Edilen Kuvvet Antrenmanlarının Kas Gelişimine Etkisi
The Effect of on Muscle Development Strength Training That Modified According to Muscle Soreness
Emrah Şengür, Necdet Eray Pişkin, Serkan Hazar
Salon F / Hall F
Cinema
Salon G / Hall G
Dr. Necati AKGÜN
Salon H / Hall H
Dr. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL
Salon K / Hall K
Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI
E-Poster Salonu / E-Poster HALL
Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEN
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Spor Sosyolojisi 1
Sports Sociology 1

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Tekin ÇOLAKOĞLU

Bildiri / Abstract No : 759
Spor Farkındalığı Ölçeği: Ölçek Geliştirme ve Geçerlilik Çalışması
Sport Awareness Scale: Scale Development and Validity Study
Yalçın Uyar, Hakan Sunay

Bildiri / Abstract No : 614
Futbol Taraftarlarının Fanatiklik Düzeylerinin Belirlenmesi: Ankara İli Örneği
Determination of Fanaticity Level of Football Fans: The Case of Ankara Province
Övünç Erdeveciler, Velittin Balcı, Taylan Özgür Bağış, Musa Ercan

Bildiri / Abstract No : 363
Namık Kemal Üniversitesi Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzları, Uyku Düzenleri ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi
Investigate the Ways of Overcoming Stress, Sleep Patterns and Quality of Life of the Students Studying at Tekirdağ Namık Kemal University
Arif Kaan Eroğlu, İnci Güler, Kardelen Elmas

Bildiri / Abstract No : 914
Sporcularda Toksik Liderlik Algısı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması : Toksik Liderlik Ölçeğinin Türk Sporcularına Uyarlama Çalışması
Validty and Reliability Study of Toxic Leadership Perception Scale in Athletes: Adaptation of Toxic Leadership Scale Into Turkish Athletes
Yusuf Can

Bildiri / Abstract No : 936

Spor Liseleri Öğrencilerinin İmgeleme Türleri ve Kullanım Düzeyleri
Imagery Types and Usage Levels of Sports High School Students
Yağmur Demirel, Mehmet Günay
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 1
Physical Education and Sports Education 1

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Ekrem Levent İLHAN

Bildiri / Abstract No : 339
Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmenlerinin Medya Okur Yazarlık Düzeylerinin Karşılaştırılması
Examination of the Effect of Physical Education and Game Course on School Achievement, Physical and Social Behavior in Primary Schools
Hakan Sunay, Bayram Kaya, Hacı Ömer Beydoğan

Bildiri / Abstract No : 678

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğrenen Özerkliğini Destekleme Davranışlarına İlişkin Görüşleri
Physical Education Teachers’ Opinions of the Learner Autonomy Support Behaviours
Melek Kozak, Zehra Certel

Bildiri / Abstract No : 94
Kahramanmaraş’ta Spora Katılımı Etkileyen Faktörlerin İlköğretim İkinci Kademe (Ortaokul) Öğrencileri Boyutunda İncelenmesi (Kahramanmaraş İli Örneği)
Examining the Factors That Affect the Secondary Students to Join a Sport in Kahramanmaras
Günseli Öz, Tamer Karademir

Bildiri / Abstract No : 387
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinde İşbirlikli Öğrenme Modeli Deneyimleri
Pre-Service Teachers’ Experiences on Cooperative Learning Model in Teaching Practice
Mehmet Akif Sağlık, Deniz Hünük

Bildiri / Abstract No : 872
Altyapı Basketbol Oyuncularının Ahlaki Karar Alma Tutumlarının İncelenmesi
Investigation of Moral Decision Making Attitudes of Youth Basketball Players
Eşe Esra Orhan, Zekeriya Çelik

Bildiri / Abstract No : 874
Ortaöğretim Öğrencilerinin Sportmenlik Davranışlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Investigation of Levels of Sportmanship Behaviors in Secondary School Students According to Some Variables
Can Berk Değirmenci, Zekeriya Çelik
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Egzersiz ve Spor Psikolojisi 1
Exercise and Sports Psychology 1

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Cengiz KARAGÖZOĞLU

Bildiri / Abstract No : 799
Beş Büyük Kişilik Özelliğinin Akademik Öz Yeterliği Yordayıcılığı: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adayları Üzerine Bir Araştırma
The Big Five Personality Traits as Predictors of Academic Self-Efficacy: A Research on Physical Education and Sport Teacher Candidates
Gülten Hergüner, Çetin Yaman, M. Sibel Yaman, Murat Sarıkabak, Ahmet Dönmez

Bildiri / Abstract No : 842
Sporcunun Ailesi Kene Gibi Zararlı mı Kale Gibi Güvenli mi? Antrenörlerin Metaforik Algıları
Is Athlete’s Parent Harmful Like a Tick or Safe Like a Castle? Metaphoric Perceptions of Sports Coaches
İhsan Sarı, Dorukhan Şahin

Bildiri / Abstract No : 175
Yetişkin Sporcularda Tutkunluk ile Kaygı Arasındaki İlişkide Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin Aracılık Rolü
The Mediating Role of Coping Strategies on the Relationship Between Passion and Anxiety in Adult Athletes
Fahri Şahin, F. Hülya Aşçı

Bildiri / Abstract No : 801
Voleybolcuların Özgüven Seviyelerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Investigation of Self-Level Levels of Volleyball Players in Terms of Various Variables
Buse Sulu, Erdem Çakaloğlu

Bildiri / Abstract No : 163
11-14 Yaş Raket Sporcularının Problem Çözme ve Mükemmelliyetçilik Düzeylerinin İncelenmesi
The Investigation of Problem Solving and Perfectionism Levels of Racquet Athletesage 11-14
Metin Tan, İsrafil Yaşın, Filiz Fatma Çolakoğlu , Tekin Çolakoğlu

Bildiri / Abstract No : 361
Amatör ve Profesyonel Futbolcularda Zihinsel Dayanıklılık ile Akıldışı Performans İnançları
Mental Toughness and Irrational Performance Beliefs in Amateur and Professional Footballers
Selman Orhan, Hüseyin Ünlü

Bildiri / Abstract No : 571
Üniversite Sporcu Öğrencilerinde Kendine Güven, Hedef Belirleme ve Kararlılık
Self-Confidence, Commitment and Goal-Setting in Turkish University Student Athletes
Bülent Okan Miçooğulları, Yeliz Dağaşan, Ufuk Yılmaz

Bildiri / Abstract No : 834
Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği Kisa Versiyonunun Türk Populasyonuna Uyarlanması
Adaptation Study of Short Version of Mental Toughness Questionnaire (Mtq-10) For Turkish Population
Bülent Okan Miçooğulları, Rıdvan Ekmekçi
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Rekreasyon 1
Recreation 1

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Akın ÇELİK

Bildiri / Abstract No : 205
Sosyal Kulüp Etkinliklerinin Rekreasyonel Açıdan Değerlendirilmesi
Recreational Evaluation of Social Club Activities: Kocaeli University
Enis Çolak, Özgür Dinçer, Tuğba Yayla, Ali Acar

Bildiri / Abstract No : 773
Kayak Merkezi Güvenirliğinin Çeşitli Parametrelere Göre Değerlendirilmesi: Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi Örneği
Evaluation of Ski Center Reliability According to Various Parameters: Samples of Ergan Mountain Ski Center in Erzincan
Fatma TOKAT, Ulviye BİLGİN

Bildiri / Abstract No : 432
Fitness Merkezlerine Devam Eden Bireylerin Egzersiz Düzeyleri, Egzersize Katılım Nedenleri ve Sağlık Çıktıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
An Analysis on the Relationhip between Exercise Levels of the Individuals Attending Fitness Centers, the Reasons of Participating in Exercise and the Health Outcomes
Tennur Yerlisu Lapa, Doğukan Batur Alp Gülşen, Elif Köse, Evren Tercan Kaas, Ezgi Erdem

Bildiri / Abstract No : 93
Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor: Metafor Olarak Yaşlı
Everything Reminds Me of You: Elderly as a Metaphor
Tuba Sevil, Gözde Yetim, Gülnur Saruhan, Metin Argan

Bildiri / Abstract No : 486
Sporda Seyirci Etkileri: Futbolcu ve Taraftar İkilemi
Audience Effects in Sport: The Dilemma of Football Players and Fans
Pınar Güzel, Melike Esentaş
 
14:30 - 16:00 Ana Salon A / Main Hall A
Albatros 1
Salon B / Hall B
Albatros 2
Salon C / Hall C
Pelikan
Salon D / Hall D
Flamingo
Salon E / Hall E
Pigeon
Davetli Sempozyum
Invited Symposium

Spor Sağlık
Sport and Health

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Fatih KILINÇ

Maksimum Yağ Oksidasyonu; Sağlık ve Performans için Çıkarımlar
Maximal Fat Oxidation; Implications for Health and Performance
Dr. Jorn Wulf Helge

Egzersizde Karbonhidrat Metabolizması ve Diyabetes Mellitus
Carbohydrate Metabolism and Diabetes Mellitus in Exercise
Dr. Sadi Kurdak

Relationship Between Gene and Performance in Elite Athletes: ACTN-3 and ACE Gene Polymorphism
Dr. Tahir HAZIR
15:15 - 16:15
Davetli Sempozyum

Invited Symposium

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Timuçin GENCER

BASKETBOL SEMİNERİ

Türkiye'de Dünden Bugüne Basketbol Antrenörlük Eğitimi

Dr. Seyfi SAVAŞ
TBF / Gazi Üniversitesi
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Antrenman ve Hareket Bilimleri 3
Training and Movement Science 3

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. B. Muzaffer ÇOLAKOĞLU

Bildiri / Abstract No : 512
Kürek Branşında Sporcu Takibi Amacıyla Akıllı Telefon Uygulamalarının Kullanılması
Using Smartphone Applications for Athlete Tracking Purpose in Rowing Branch
Merve Nur Yaşar, Muhammed Ali Erdik, Abdülsamet Kurhan, Murat Çilli

Bildiri / Abstract No : 277

Hentbolda 2d-4d Parmak Oranı ile Sürat, Linear Yön Değiştirme ve Dayanıklılık Performansları Arasındaki İlişki
The Relationship Between 2d-4d Finger Ratio and Speed, Linear Change of Direction and Endurance Performances in Handball
Nebahat Eler, Hikmet Vurgun, Serdar Eler

Bildiri / Abstract No : 88
Yüzücülere Uygulanan Core Egzersizlerinin Fonksiyonel Hareket Tarama Skorları ve Sportif Performans Üzerine Etkisi
The Effect of Core Training Applied to Swimmers Functional Movement Screen Scores and Sportive Performance
Songül Kurt, Serkan İbiş, Zait Burak Aktuğ, Emre Altundağ

Bildiri / Abstract No : 305
Futbolculara Uygulanan Hazırlık Dönemi Antrenmanlarının Fonksiyonel Hareket Taraması Test Skorlarına Etkisi
The Effect of the Preparation Period Training Applied to Football Players on Functional Movement Screening Test Scores
Hasan Aka, Zait Burak Aktuğ

Bildiri / Abstract No : 803
Futbol, Hentbol, Sprint ve Dövüş Sporu Yapan Genç Erkek Sporcuların Denge Performanslarının Karşılaştırılması
Comparison of Balance Performance in Young Male Soccer, Handball , Sprinters and Combat Sport Athletes
Niyazi Sıdkı Adıgüzel, Murat Koç, Aydın Karaçam

Bildiri / Abstract No : 40
12-14 Yaş Grubu Futbolculara Uygulanan Core Antrenmanlarının Şut Hızına Etkisi
The Impact of Core Traınıng on the Smash Speed of the 12-14 Age Group Footballers
Abdullah Alperen Sivrihisar, Yunus Emre Bağış
SPORAK
Spor Bilimleri Kalite Süreçleri ve Yönergesi
Çalıştayı
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Kinantropometri
Kinantropometry

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Murat KALDIRIMCI

Bildiri / Abstract No : 198
Menstrual Döngünün Bioelektrik İmpedans Analizinin Geçerliği ve Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi
Effect of Menstrual Cycle on Validity of Bioelectrical Impedance Analysis and Body Composition
Şükran Nazan Koşar, Yasemin Güzel, Mehmet Gören Köse, Ayşe Kin İşler, Tahir Hazır

Bildiri / Abstract No : 170
Kız Öğrencilerin Antropometrik Özelliklerinin Değerlendirimesi
The Evaluation of Anthropometric Characteristics of Female Students
Alihan Argaç, Dursun Güler

Bildiri / Abstract No : 313
Farklı Branşlardaki Sporcuların Somatotip ve Antropometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Sivas İli Örneği
The Somatotype and Anthropometric Assessment of Athletes in Different Branches: The Case of Sivas
Sercan Acar, Başak Koca Özer

Bildiri / Abstract No : 795
Amerikan Futbol Oyuncularında Vücut Kompozisyonu ile Fiziksel Performans Parametreleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Body Composition and Physical Performance Parameters in American Football Players
Erkan Akdoğan, Ali Onur Cerrah, İsmail Bayram

Bildiri / Abstract No : 919
Artistik Buz Pateni Sporcularında Antropometrik Özellikler ve Fiziksel Uygunluk Parametreleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Investigation of Relationships Between Anthropometric Characteristics and Physical Fitness Parameters in Figure Skaters
Emine Kutlay, Fehime Haslofça, Ercan Haslofça
Salon F / Hall F
Cinema
Salon G / Hall G
Dr. Necati AKGÜN
Salon H / Hall H
Dr. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL
Salon K / Hall K
Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI
E-Poster Salonu / E-Poster HALL
Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEN
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Spor Yaralanmalarını Önleme ve Rehabilitasyon 1
Sports Injury Prevention and Rehabilitation 1

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Yücel OCAK

Bildiri / Abstract No : 323
Genç Yüzücülerde Postür Değerlendirmesi
Posture Assessment in Young Swimmers
Ferhat Öztürk, Aykut Özçadırcı, Sibel Bozgeyik, Şükrü Alpan Cinemre, Gizem İrem Kınıklı

Bildiri / Abstract No : 110

Sporcularda Duyusal Hedefli Ayak Bileği Rehabilitasyon Stratejilerinin Ayak Taban Basıncına Anlık Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Immediate Effect of Sensory Targeted Ankle Rehabilitation Strategies on Plantar Pressure in Athletes
Bihter Akınoğlu, Haluk Akçay, Ezgi Ünüvar, Tuğba Kocahan, Adnan Hasanoğlu

Bildiri / Abstract No : 379
Yeteneği Yüksek Futbol Oyuncularında Kafa Vuruşu Sırasında Kafa Vuruş Lokalizasyonlarının Belirlenmesi
Determination of Head Localizations During Headers on High Skilled Soccer Players
Ali Onur Cerrah, Feridun Fikret Özer, Abdullah Ruhi Soylu

Bildiri / Abstract No : 665
Ön Çapraz Bağ Yaralanması Geçiren Futbolcularda Transfer Piyasa Değerlerinin Değişimi
Change in Transfer Market Values of Footballers Having Anterior Cruciate Ligament Injury
Tansel Koyunoğlu, Özgen Aras

Bildiri / Abstract No : 514
Üniversiteler Arası Muaythai Müsabakalarında Gerçekleşen Sporcu Sakatlıkları
Sports Injuries in Muaythai Competitions Between Universities

Mehmet Kumartaşlı, Fahriye Esra Başyiğit, Burak Gönendi

Bildiri / Abstract No : 324
Genç Yüzücülerde Alt Ekstremite Kas Kuvvetlerinin İncelenmesi
The Investigation of Lower Extremity Muscle Strength in Young Swimmers
Ferhat Öztürk, Aykut Özçadırcı, Şükrü Alpan Cinemre, Gizem İrem Kınıklı
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Egzersiz ve Spor Psikolojisi 2
Exercise and Sports Psychology 2

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Elif KARAGÜN

Bildiri / Abstract No : 137
Spor Yapan ve Yapmayan Lise Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık ve Mutluluk Düzeylerinin Araştırılması
Investigation of Psychological Resilience and Happiness Levels of Active and Non-active High Schoolers
Arif Çağatay Düzen, İlknur Yazıcılar Özçelik

Bildiri / Abstract No : 164

11-14 Yaş Hedef Sporcularının Problem Çözme ve Mükemmelliyetçilik Düzeylerinin İncelenmesi
The Investigation of the Problem Solving and Perfectionism Levels of Target Attendants Age 11-14
Metin Tan, İsrafil Yaşın, Filiz Fatma Çolakoğlu , Tekin Çolakoğlu

Bildiri / Abstract No : 846
9-10 Yaş Çocuklarda Kassal Yorgunluk Sonrasi Ketlemenin İncelenmesi
The Investigation of Inhibition After Muscular Fatigue in 9-10 Years Old Children
Erdem Çakaloğlu, Dilara Erkan

Bildiri / Abstract No : 726
Bilişsel Esneklik ile Yaşamın Anlamı Arasındaki İlişki: Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
The Relationship Between Cognitive Flexibility and The Meaning of Life: A Research on Students of The Faculty of Sport Sciences
Nuriye Şeyma Kara, Mehmet Çağrı Çetin, Ahmet Dönmez, Musab Çağın

Bildiri / Abstract No : 760
Üç Boyutlu Kişilerarası Antrenör Davranışları Ölçeği’nin Türkçe Formunun Uyarlama Çalışması
Turkish Adaptation of Tripartite Measure of Interpersonal Behaviors-Coach (Tmib-C)
İhsan Sarı, F. Hülya Aşçı

Bildiri / Abstract No : 121
Sporda Dönüşümcü Liderlik ve Performans: Bir Model Denemesi
Transformational Leadership and Performance in Sports: Testing a Model
Sinan Yıldırım, Ziya Koruç
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Egzersiz ve Spor Psikolojisi 3
Exercise and Sport Pscyhology 3

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Nimet H. KORKMAZ

Bildiri / Abstract No : 863
Kadın Sporcuların Cinsiyet Rollerine Göre Kendini Algılama Biçimleri ile Sportif Kendine Güvenleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Self-perception and Sport- Confidence of Female Athletes According to Gender Roles
Esen Kızıldağ Kale, Fatma Çepikkurt, Dilek Matyar, Umut Davut Başoğlu

Bildiri / Abstract No : 237

S(Özde) Sporcu Kimliği: Sporcu Öğrencilerde Statik Kimlik Yapısı ve Davranışsal Dinamikler
So Called Athletic Identity and Inaction in Reality: Static Identity Structure in Student Athletes and Behavioral Dynamics
Berkcan Boz, Olcay Kiremitçi

Bildiri / Abstract No : 523
Bireysel ve Takım Sporcularında Kişilik Özelliklerinin ve Fizyolojik Stres Yanıtlarının Karşılaştırılması
Comparison of Personality Traits and Physiological Stress Responses of Athletes in Team and Individual Sports
Gamze Üngür, Onur Bayazıt, Serdar Tok, Müslim Bakır

Bildiri / Abstract No : 506
Farklı Branşlardaki Çocukların Spordan Hayal Etme Durumlarının İncelenmesi
Investigation of Sport Imagery of Children in Different Branches
Nurper Özbar, Erkan Bingöl, Yavuz Öntürk, Mustafa Serhat Şahin

Bildiri / Abstract No : 818
Adolesan Sporcularda Spor Tükenmişlik Envanteri-Çift Kariyer Formu (SpBI-DC)'nun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Examination of the Psychometric Properties of Sports Burnout Inventory-Dual Career Form (SpBI-DC) in Adolescent Athletes
Duygu Karadağ, Nurgül Keskin Akın, F. Hülya Aşçı
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Rekreasyon 2
Recreation 2

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Baki YILMAZ

Bildiri / Abstract No : 507
Dövüş Sporcularında Algılanan Stres Durumunun Değişkenler Açısından İncelenmesi
The Investigation of Perceived Stress Status in Fighting Athletes in Terms of Variables
Nurper Özbar, Yavuz Öntürk, Erkan Bingöl, Özcan Kızılbağ

Bildiri / Abstract No : 808
Kentleşme ve Spor İlişkisi: Eskişehir Örneği
The Relationship Between Urbanization and Sport: The Eskişehir Example
Muhammet Sefa Yılmaz

Bildiri / Abstract No : 772
Ciddi Boş Zaman Katılım Düzeyine Göre Taekwondocuların Sınıflandırılması ve Kişilik Özellikleri Bakımından Farklılıkların İncelenmesi
Segmentation of Taekwondo Athletes By Serious Leisure Qualities and Invesigating Differences Regarding Characteristics of Personality
Müge Munusturlar, Süleyman Munusturlar, Özkan Uygur

Bildiri / Abstract No : 829
İslam Dininin Boş Zaman Aktivite Eğilimine Etkisi
The Impact of Islamic Religion on Leisure Activity Tendency
Nurullah Emir Ekinci, Alican Bayram, Süleyman Munusturlar

Bildiri / Abstract No : 789
Lise Öğrencilerinin Rekreasyonel Faaliyetlere Eğilimleri ve Rekreasyonel Faaliyetlere Katılımlarına Engel Olan Faktörler
The Recreational Tendencies of the High School Students and the Intervening Factors in Their Participation in Recreational Activities
Çağatay Çavdar, Mehtap Yıldız

Bildiri / Abstract No : 144
6-11 Yaş Eskrim Sporu Yapan Çocukların Ruhsal Uyum Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation of Psychological Adjustment Levels of Fencing Students at Age 6-11
Kemal Arda Kurt, Ekrem Levent İlhan
 
16:00 - 16:15 Kahve Molası / Coffee Break
16:15 - 17:45 Ana Salon A / Main Hall A
Albatros 1
Salon B / Hall B
Albatros 2
Salon C / Hall C
Pelikan
Salon D / Hall D
Flamingo
Salon E / Hall E
Pigeon
  16:30 - 17:30
BASKETBOL SEMİNERİ

Türkiye'de Üniversite Spor Kulüplerinin Mevcut Durumu (Ege Üniversitesi Spor Kulübü Örneği)
Dr. Timuçin GENCER
Ege Üniversitesi
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 2
Physical Education and Sports Education 2

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Arslan KALKAVAN

Bildiri / Abstract No : 634
Beden Eğitiminde Öğretmen Motivasyonunun Öğrencilerin Motivasyonel Süreçleri Üzerine Etkisi
The Effect of Teachers’ Motivation on Students Motivational Processes in Physical Education
Gökçe Erturan

Bildiri / Abstract No : 248
Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Spor Branşlarına Göre Karakter Boyutlarının İncelenmesi
Examination the Character Dimensions of Ankara University Faculty of Sport Sciences of Physical Education and Sport Teaching Department Students Through Sports Branches
Damla Güler, Semiyha Tuncel, İlyas Görgüt

Bildiri / Abstract No : 276
Fiziksel Aktivite ile Bütünleştirilmiş Öğrenme Ortamları: Literatüre Bakış
Learning Environments Integrated with Physical Activity: A Literature Review
Olcay Kiremitçi, Berkcan Boz, Murat Kangalgil, Tuğbay İnan

Bildiri / Abstract No : 146
Sporun Geleceğe Yönelik Tutumlar Üzerine Etkisi
The Effect of Sports on Future Attitudes
İsrafil Yaşın, Metin Tan, Filiz Fatma Çolakoğlu, Tekin Çolakoğlu

Bildiri / Abstract No : 145
Spor Sosyal Destek Algısını Etkiler mi?
Does Sports Affect the Perception of Social Support ?
İsrafil Yaşın, Metin Tan, Filiz Fatma Çolakoğlu, Tekin Çolakoğlu

Bildiri / Abstract No : 143
Uluslararası Gençler Eskrim Turnuvalarına Katılan Erkek Sporcuların Zeka Tipleri ile Sportif Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Intelligence Types and Sportive Performance of Male Sportsmen Attending International Junior Fencing Tournaments
Kemal Arda Kurt, Seyfi Savaş
SPORAK
Spor Bilimleri Kalite Süreçleri ve Yönergesi
Çalıştayı
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Antrenman ve Hareket Bilimleri 4
Training and Movement Science 4

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Burçin ÖLÇÜCÜ

Bildiri / Abstract No : 78
Güreş Sporcularında Gövde İzometrik ve İzokinetik Kas Kuvveti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Analysis of the Relationship Between the Torso Isometric and Torso Isokinetic Muscle Strengths of Wrestlers
Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Osman Alper Şener, Adnan Hasanoğlu

Bildiri / Abstract No : 728

Fenerbahçe Basketbol Takımının Euroleague Performansının İncelenmesi
The Euroleague Performance of Fenerbahçe Basketball Team
Kemal Göral, Kaan Salman, Muhammed Acar

Bildiri / Abstract No : 267
Alzheimer Hastalarında Modifiye Core Egzersiz Çalışmalarının Yaşam Kalitesi, Düşme Korkusu ve Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi
The Effect of Modified Core Exercise Studies on the Quality of Life, Fear of Falling and Some Physical Compatibility in Alzheimer Patients
Müjde Atıcı, Ulviye Bilgin

Bildiri / Abstract No : 290
Elektriksel Kas Uyarımı (Ems) Egzersizlerinin İdiyopatik Skolyoz Tedavisine Etkisi (Olgu Sunumu)
The Effect of Electrical Muscle Stimulation (Ems) Exercises on Idiopathic Scoliosis Treatment (Case Report)
Serkan Düz, Reşit Sevimli, Mahmut Açak, Mehmet Fatih Korkmaz, Zilan Bazancir, Ramazan Bayer

Bildiri / Abstract No : 364
Bir 3D Kafa Vuruş Simülasyon Sisteminin Değerlendirilmesi: Ön Çalışma
Evoluation Of A 3D Heading Simulation System : Preliminary Study
Ali Onur Cerrah, Feridun Fikret Özer, Abdullah Ruhi Soylu

Bildiri / Abstract No : 613
Üst Vücut Kuvvet Özelliği ve Bar Fırlatma Hareketi Esnasındaki Hız ve Güç Parametreleri Arasındaki İlişki: Spor Branşı Önemli Bir Faktör mü ?
The Relationship Between The Upper-Body Strength Characteristics With Velocity and Power Parameters During the Bench Throw Movement: Is Sport Branch an Important Factor ?
İbrahim Can, Serdar Bayrakdaroğlu
Salon F / Hall F
Cinema
Salon G / Hall G
Dr. Necati AKGÜN
Salon H / Hall H
Dr. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL
Salon K / Hall K
Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI
E-Poster Salonu / E-Poster HALL
Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEN
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Spor Sosyolojisi 2
Sports Sociology 2

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. A. Azmi YETİM

Bildiri / Abstract No : 629
Besyo Öğrencilerinin Antrönörlük ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi “Esenyurt Üniversitesi Örneği’’
Investigation of Internet Dependence Levels of Besyo Students' Coaching And Sport Management Departments “Case Of Esenyurt University”
Muhammed Hüseyin Ocak, Necati Ekin, Aliye Menevşe

Bildiri / Abstract No : 578

Özgürlüğün Temsili Gökkuşağının Renkleri: Kaybedeni Olmayan Futbol Takımları ve Ligleri
Colors of Rainbow Representation of Freedom:Always Successful Football Teams and Leagues
Toprak Polat, Sabiha Gizem Engin, Arif Yüce, Hakan Katırcı

Bildiri / Abstract No : 615
Fiziksel Aktiviteye Katılımın Şiddet Eğilimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effect of Physical Activity on Violence Tendency
Övünç Erdeveciler, Velittin Balcı, Kadir Burak Beldek, Songül Adak, Damla Sütçü

Bildiri / Abstract No : 542
Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğretmen Adayları ile Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Eşcinsellik Tutumlarının İncelenmesi
Study of Attitudes Towards Homosexuality Among Physical Education Preservice Teachers of Sport Science Faculty and Preservice Teachers of Education Faculty
Buse Oğuz, Alkan Uğurlu, Emine Bal Turan, Doğukan Batur Alp Gülşen

Bildiri / Abstract No : 708
Irkçılığa, Cinsiyetçiliğe, Nefret Söylemi ve Ayrımcılığa Bir Tepki: Queer Olympix
Queer Olympix: A Response To Racism, Sexism, Hate Speech And Discrimination
Sabiha Gizem Engin, Veli Onur Çelik

Bildiri / Abstract No : 321
Suriyeli Mülteci Çocukların Fiziksel Aktiviteye Katılımlarında Kültürleşme Faktörlerinin Rolü
The Role of Acculturation Factors in the Participation of Syrian Refugee Children in Physical Activity
Beyza Canbaz, Canan Koca Arıtan
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Egzersiz ve Spor Psikolojisi 4
Exercise and Sports Psychology 4

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Füsun ÖZTÜRK KUTER

Bildiri / Abstract No : 247
Bayan Sporcuların Spor Ortamından Etkilenerek Örgütsel Stres Düzeyleri ile Örgütsel Bağlılık İlişkisinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Organizational Stress Levels and Organizational Commitment
Yunus Şahinler, Mehmet Acet, Berna Yeniçeri, Hatice Şimşek

Bildiri / Abstract No : 135

Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma
A Study on Lifelong Learning Tendencies of University Students in Sport Sciences Faculties
Tamer Karademir, Mert Karademir

Bildiri / Abstract No : 832
Rize’deki Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Stresle Başa Çıkma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Karşılaştırılması
The Comparison of Stress Coping Levels of Amateur and Professional Football Players in Rize According to Various Variables
Arslan Kalkavan, Şan Polat, Halil İbrahim Çakır

Bildiri / Abstract No : 367
Fitness Yapan Üniversite Öğrencilerinin Egzersiz Bağımlılığı Düzeylerinin İncelenmesi: Gazi Üniversitesi Örneği
The Examination of the Exercises Addiction Levels University Students Doing Fitness: Gazi University Sports Centre Example)
Belgin Gökyürek, Gizem Yorgancıoğlu

Bildiri / Abstract No : 374
Spor Salonlarında Spor Yapan Kadın ve Erkeklerin Bilinçli Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi
Men and Women Who Play Sports in Gyms Examination of Conscious Awareness Level
Ramazan Topuz, Melike Kılıç, Veysel Turkak, Gökhan Saygı, Mustafa Kurumeşe

Bildiri / Abstract No : 912

Lise Çağındaki Ergenlerde Sporun Sosyalleşme Üzerine Etkileri
The Effects of Sports on Socialization in Adolescents in High School Age
Hamit Bilgiç, Nuri Karabulut
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Egzersiz ve Spor Psikolojisi 5
Exercise and Sports Psychology 5

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Gözde ERSÖZ

Bildiri / Abstract No : 178
Erkek Sporcularda Depresyon, Kaygı ve Algılanan Stres Düzeylerinin Tespit Edilmesi
Determination of Depression, Anxiety and Perceived Stress Levels in Male Athletes
Gizem Aytaç, Osman Hamamcılar, Tuğba Kocahan, Adnan Hasanoğlu, Merve Erdoğdu

Bildiri / Abstract No : 574

Voleybolcuların Psikolojik Performans Stratejilerinin Belirlenmesi
Evaluation of Psychological Performance Strategies of Volleyball Players
Bülent Okan Miçooğulları, Serkan İbiş, Aylin Özgen Feralan

Bildiri / Abstract No : 573
Takim Sporları ile Bireysel Spor Yapanların Psikolojik Karakteristiklerinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması
Investigation and Comparison of Psychological Characteristics of Team Sports and Individual Sports’ Athletes
Serkan İbiş, Bülent Okan Miçooğulları, İsa Demir

Bildiri / Abstract No : 606
Spor Yapan ve Yapmayan Çocukların Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Levels of Quality of Life Between Athlete and Non-Athlete Children
Hakan Kolayiş, Nurullah Çelik, Mustafa Narin

Bildiri / Abstract No : 913
Kadınlarda Kaslılık Dürtüsü Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Investigation of Psychometric Properties of Female Muscularity Scale
İlayda Esin, Nazmi Bayköse
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Rekreasyon 3
Recreation 3

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Beyza Merve AKGÜL

Bildiri / Abstract No : 54
Okul Takımlarında Faaliyet Gösteren Sporcu Öğrencilerin Saldırganlığa ve Şiddete Eğilimlerinin İncelenmesi (Adana İli Örneği)
Investigation of Attitude and Violence Tendencies of the Sports Students in the School Teams (Sample of Adana)
Sinan Kılkış, Hüdaverdi Mamak

Bildiri / Abstract No : 4
Doğa Turizmi Olarak Spor Tırmanış: Gaziantep Köklüce Kanyonu Örneği
Sports Climbing as A Nature Tourism: The Case of Gaziantep Köklüce Canyon
Burak Gürer

Bildiri / Abstract No : 381
Geçmişten Günümüze Rekreasyon: Journal of Leisure Research Dergisinin Bibliyometrik Analizi
Recreation From Past to Present: Bibliometric Analysis of the Journal of Leisure Research
Tennur Yerlisu Lapa, Elif Köse

Bildiri / Abstract No : 334
Turizm Pazarlamasında Spor Turizmine Yönelik Tutumların İncelenmesi: Erciyes Üniversitesi Örneği
Investigation of Attitudes Towards Sport Tourism in Tourism Marketing: The Case of Erciyes University
Sena Altın
E-Poster 1

PLAZMA 1

Antrenman ve Hareket Bilimleri
Training and Movement Science

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. H. Ahmet PEKEL

Bildiri / Abstract No : 35
İzometrik Orta Uyluk Çekiş Testi ile Dikey Sıçrama ve Sürat Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Isometric Mid-thigh Pull Test and Vertical Jump and Speed Performance
Doğuş Bakıcı, Ayşenur Turgut, Ertuğrul Gelen, Suat Yıldız, Emrah Kaba

Bildiri / Abstract No : 541
Dört Büyük Tenis Turnuvasındaki Kadınlar Final Maçlarının Analizi
Analysis of Women Final Matches in Grand Slam Tennis Tournaments
Mustafa Kerem, Göktuğ Ertetik, Mert Alkaç, Onur Mutlu Yaşar, Zafer Şahin

Bildiri / Abstract No : 553

Normobarik Hipokside Uygulanan Pliometrik Antrenmanın Wingate Anaerobik Test Sonuçları Üzerinde Ekstra Olumlu Etkileri Yoktur
Plyometric Training in Normobaric Hypoxia Has No Additional Positive Effects on Wingate Anaerobic Test Results
Betül Coşkun, Dicle Aras, Cengiz Akalan, Mehmet Settar Koçak

Bildiri / Abstract No : 610
9-11 Yaş Grubu Futbolcuların Fiziksel Özellikleri ile Çeviklik, İvmelenme ve Sprint Performansları Arasındaki İlişki
The Relationship Between Physical Characteristics, Agility, Acceleration and Sprint Performances in 11-13 Years Football Players
Ahmet Mustafa Ada, Murat Erdoğan, Okan Kamış, Nasuh Evrim Acar

Bildiri / Abstract No : 34
Kadın Voleybolcularda Kombine Edilmiş Isınma Uygulamalarının Dikey Sıçrama ve Sürat Performansına Akut Etkisi
Acute Effect of Combined Warm-up Activities on Vertical Jump and Speed Performance in Women Volleyball Players
Ayşenur Turgut, Doğuş Bakıcı, Suat Yıldız, Ertuğrul Gelen, Doğukan Ermutlu

Bildiri / Abstract No : 36
Taekwondo Sporcularında Sirkadiyen Ritmin Bazı Performans Parametrelerine Etkisi
The Effect of Circadian Rhythm on Some Performance Parameters in Taekwondo Athletes
Ayşenur Turgut, Doğuş Bakıcı, Ertuğrul Gelen, Suat Yıldız, Muhammet Emin Çelikten

Bildiri / Abstract No : 168
Maksimal Oksijen Tüketimi ile İlişkili Hızın Zaman-Mesafe Testleri ile Belirlenmesi
Predicting Velocity Associated With Maximal Oxygen Uptake Through Time Trails
Abdulkerim Darendeli

Bildiri / Abstract No : 859
10-12 Yaş Yüzme Branşındaki Sporcuların 8 Haftalık Kuvvette Devamlılık Antremanları Sonucu 50 M Serbest Kol Frekansındaki Farklılıkların İncelenmesi
Investigation of the Differences at 50 M Free Arm Frequency as a Result of 10-year-old Swimming Branches as a Result of 8-week Force Continuation Training
Sümeyye Karakoç, Musap Karakoç

Bildiri / Abstract No : 581
Mevcut Bir Bisikletin Vites Sisteminin Optimizasyonu
Alper Kılıç, Emrah Akdamar, Maruf Göğebakan
17:45 - 18:30 Kahve Molası / Coffee Break
18:30 - 20:00 Açılış Töreni / Opening Ceremony
Ana Salon A / Main Hall A

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Mehteran Gösterisi
Antalya Yöresi Halk Oyunları Gösterisi
Dr. Mehmet GÜNAY'ın Açılış Konuşması (SBD Başkanı)
Protokol Konuşmaları
Spor Bakanı Sn. Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU'nun Konuşması
Açılış Konuşması / Opening Keynote Speech:
Ana Salon A / Main Hall A

Oturum Başkanı / Chair: Dr. Gülfem ERSÖZ

Direnç Antrenmanı Uyumlarının Moleküler Temelleri: Halterden Miyozine
Molecular Bases of Resistance Training Adaptations: From Barbell to Myosin
Dr. Antonio Paoli
20:00 Kokteyl / Coctail
  Akşam Yemeği / Dinner
14 Kasım 2019 / 14 November 2019
Perşembe / Thursday
08:30 - 10:30 Ana Salon A / Main Hall A
Albatros 1
Salon B / Hall B
Albatros 2
Salon C / Hall C
Pelikan
Salon D / Hall D
Flamingo
Salon E / Hall E
Pigeon
Workshop

Amerika Birleşik Devletleri'nde Elit Sporcu Yetiştirilmesi ve
Oklahoma State Eyaletinde Beden Eğitimi Programlarının İncelenmesi

Dr. Ramiz Arabacı
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Different Fields in Sport Science

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Ömer ŞENEL

Bildiri / Abstract No : 781
Comparison of the Speed and Reaction Times of Amputee Football Super League Players by Their Position
Nurettin Konar, Alperen Şanal

Bildiri / Abstract No : 127

Regional Differences in Basketball are Evident in Under-16 Games
Haruhiko Madarame

Bildiri / Abstract No : 59
Effect of Difficulty Manipulations on Performance in Fine Motor Coordination Throwing Task, Perceived Difficulty Achievement Goals and Perceived Competence in Young Boys
Yousri Elghoul, Fatma Bahri, Mohamed Frikha

Bildiri / Abstract No : 748
Women Can’t Handle the 3f’s: Football, Fundraising and Facilities! Hegemonic Masculinity and the Relation With Glass Ceiling in Ncaa
Omur Dugan, Gonzalo Bravo

Bildiri / Abstract No : 445
“The Ultras Game“: Ultras' Perception About Violent Activities of Football Fans Subculture
Andrej Ivan Nuredinović

Bildiri / Abstract No : 26
Knowledge, Attitudes and Usage of Doping Drugs Among National Level Athletes in Sri Lanka
Akhila Nilaweera, Upuli Nadishani , Geeth Anthony , Naveen Wijekoon

Bildiri / Abstract No : 231
Effects of Ergonomic Design Factors on Cycling Performance and Muscle Activation
Luen Chow Chan

Bildiri / Abstract No : 271
Examining Perceived Organizational Support of Provincial Sport Branch Representatives According to Demographic Variables (The Case of Konya and Bilecik Province)
Abdullah Sencer Temel , Davut Atılgan , Yalçın Tükel
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Antrenman ve Hareket Bilimleri 5
Training and Movement Science 5

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Cemil Tuğrulhan ŞAM

Bildiri / Abstract No : 31

10-12 Yaş Erkek Tenisçilerin Fiziksel Özellikleri ile Forehand ve Backhand Vuruş Hızları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Analysis of the Relation Between the Physical Characteristics of 10-12 Years Old Male Tennis Player and Forehand and Backhand Push
Büşra Taş, Yunus Emre Bağış

Bildiri / Abstract No : 33
Minikler Kategorisindeki Ritmik Cimnastikçilere Uygulanan Modern Dans Eğitiminin Almayanlara Göre Yarışma Performans Sonuçlarının İncelenmesi
The Examination of the Contest Performance Results of the Gymnasts Receiving and Not Receiving Modern Dance Education Which is Applied to the Rhythmic Gymnasts in the Category of Baby
Melis Koca, Yunus Emre Bağış

Bildiri / Abstract No : 730
Adolesan Çağı Yüzücülerde Denge ve Sprint Yüzme Zamanı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Balance and Sprinting Time in Adolescent Swimmers
Ekrem Ruşen Akçay, Erkan Günay, Buse Alsoy, İsmail Kaya

Bildiri / Abstract No : 871
Tenisçilerde Farklı Sürelerde Yapılan Statik Esnetme Egzersizlerinin Bazı Motorik Özelliklere Kronik Etkisi
The Effect of Static Stretching Exercises in Different Times and Series on Some Motoric Characteristics in Tennis
Eylem Çelik, Veysel Uludağ, Zekeriya Çelik, Halit Egesoy

Bildiri / Abstract No : 623
Yüzme Performansında Elastik Bant mi Kara Antrenmanı mi?
Elastic Band or Land Training in Swimming Performance?
İsmet Alagöz, Sema Can, Erkan Demirkan, Emre Demir, Tuğrul Özkadı, Sibel Yıldırım

Bildiri / Abstract No : 649
Futbol Hakemlerinin Fiziksel Kapasiteleri, Maç Sırasındaki Aktivite Profilleri ve Karar Verme Becerilerinin Deneyimlerine Göre Karşılaştırılması
The Comparison of Physical Capacities, Activity Profiles and Decision-making Skills of Football Referees During Match According to Their Experiences
Hakan Karabalcık, Özcan Saygın, Halil İbrahim Ceylan

Bildiri / Abstract No : 858
Kuvvet Antrenmanlarında Oto-Regülasyonun Yeri: Hız Tabanlı Antrenman
Auto-regulation in Strength Training: Speed Based Training
Kaan Gürbey Aktüre, Mustafa Arslan Başar, Çiğdem Bulgan, Sedat Odabaşı
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Antrenman ve Hareket Bilimleri 6
Training and Movement Science 6

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Cengiz AKALAN

Bildiri / Abstract No : 176
Elit Erkek Hentbolcuların Hazirlik Sezonu Antrenman Periyotlamasının Bazı Motorik ve Fizyolojik Parametrelere Etkisinin İncelenmesi
The Effect of Preparation Season Training Period of Elite Male Handball Players on Some Motoric and Physiological Parameters
Tufan Dağseven, Tahir Kılıç

Bildiri / Abstract No : 76

Güreş Sporcularında Boyun Kaslarının Kuvveti ile Solunum Fonksiyonları ve Solunum Kas Kuvveti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Determination of the Relationship Between the Neck Muscle Strength and Respiratory Functions and Respiratory Muscle Strength in Wrestlers
Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, İsmail Eroğlu, Adnan Hasanoğlu

Bildiri / Abstract No : 543
FIFA 2018 Dünya Kupası Maçlarının Taktiksel, Teknik ve Fiziksel Performans Parametrelerine Göre İncelenmesi
Examination of the Fifa 2018 World Cup Matches According to Tactical, Technical and Physical Performance Parameters
Göktuğ Ertetik, Oğuz Gürkan, Raci Karayiğit, Recep Sürhat Müniroğlu, Gülfem Ersöz

Bildiri / Abstract No : 393
Gri Alan: Ağır ve Şiddetli Egzersiz Alanları Arasında Bir Bölge
Grey Zone: A Gap Between Heavy and Severe Exercise Domain
Özgür Özkaya, Görkem Aybars Balcı, Hakan As, Refik Çabuk, Mahdi Norouzi

Bildiri / Abstract No : 392
Yüksek Egzersiz Yoğunluklarına İşaret Eden Üç Yeni Egzersiz Alanı Yaklaşımı: Sert, Sprint ve Patlayıcı-İvmelenme Egzersiz Alanları
Three New Exercise Domain Approaches Referring High Exercise Intensities: Cruel, Sprint and Explosive-Acceleration Exercise Domain
Özgür Özkaya, Görkem Aybars Balcı, Hakan As, Refik Çabuk, Mahdi Norouzi

Bildiri / Abstract No : 576
Genç Atıcı Atletlerde Sakatlık Riskleri ve Korunma Stratejileri
Injury Risks and Prevention Strategies in Young Thrower Athletes
Şengül Polat, Erdem Uylas, Buse Alsoy, Erkan Günay

Bildiri / Abstract No : 611
Genç Futbolcularda Maksimal Oksijen Tüketiminin Yaşa ve Mevkilere Göre İncelenmesi
Investigation of Maximal Oxygen Consumption in Young Football Players According to Age and Positions
Seda Yalçın, Onat Çetin, Malik Beyleroğlu
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Spor Felsefesi / Sports Phyloshopy-Spor Spor Biyomekaniği ve Kinesiyoloji 1
Sport Biomechanics and Kinesiology 1

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Yüksel SAVUCU

Bildiri / Abstract No : 499
Minder Güreşçilerinde Kas Tendon Pasif Mekanik Özelliklerinin ve Sekme Egzersizi Esnasında Bacak Sertliğinin İncelenmesi
Investigation of Mass Tendon Passive Mechanical Properties and Leg Stiffness During Hopping Exercise in Wrestlers
Muhammed Yusuf Kahraman , Selda Uzun, Göktuğ Şanlı , Yaşar Tatar

Bildiri / Abstract No : 151

Simetrik ve Asimetrik Spor Yapan Sporcuların Postür Analizlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Posture Analysis of Athletes Performing Symmetrical and Asymmetric Sports
Aydın Balcı

Bildiri / Abstract No : 150
Elit Karate Sporcularının Postür Değerlendirmesi: Erkek ve Kadın Sporcuların Karşılaştırılması
Evaluation of the Posture of Elite Karate Athletes: Comparison of Male and Female Athletes
Bihter Akınoğlu, Aydın Balcı, Tuğba Kocahan, Adnan Hasanoğlu

Bildiri / Abstract No : 332
Vücut Ağırlığı ile Yapılan Skuatin Kuvvet Platformu ve Cep Telefonu İvme Sinyalleri ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Body Weight Squat With Force Platform and Mobile Phone Acceleration Signals
Halil İbrahim Çelik, Abdullah Ruhi Soylu

Bildiri / Abstract No : 462
Mobil Telefon İvme Sinyallerini Kullanarak Fleksör Digitorum Superficialis Kas Yorgunluğunun Değerlendirilmesi
Muscle Fatigue Evaluation of Musculus Flexor Digitorum Superficialis Muscle by Using Mobile Phone Acceleration Signals
Abdullah Ruhi Soylu

Bildiri / Abstract No : 869
Futsal Sporcularında Cinsiyete Göre Dominant Bacaktaki Kas Kuvveti ile Q Açısı İlişkisi
The Relationship Between Gas Strength and Q Angle According to Gender in Amateur Futsal Sports
Veysel Uludağ, Fatma Ünver, Halit Egesoy, Eylem Çelik

Bildiri / Abstract No : 575
Futbolcularda Farklı Taç Atışı Tekniklerinin Kinematik, Pedobarografik ve El Basınç Analizi Sistemleriyle Değerlendirilmesi
Evaluation of Different Throw-in Techniques of Football Players in Terms of Kinematical, Pedobarographic and Analysis of Hand Pressure Systems
Berkay Arslan, Deniz Şimşek, Ali Onur Cerrah, Uğur Ödek
Salon F / Hall F
Cinema
Salon G / Hall G
Dr. Necati AKGÜN
Salon H / Hall H
Dr. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL
Salon K / Hall K
Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI
E-Poster Salonu / E-Poster HALL
Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEN
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Spor Felsefesi
Spor Tarihi
Olimpizm

Sports Phyloshopy
Sports History
Olympism

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Bilge DONUK

Bildiri / Abstract No : 605
Lise Öğrencilerinin Olimpiyat Farkındalıkları: Ölçek Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Olympics Awareness of High School Students: Study on Scale Development, Validity and Reliablity
Gülten Hergüner, Malik Beyleroğlu, Seda Yalçın, M. Sibel Yaman, Ahmet Dönmez

Bildiri / Abstract No : 130

Futbolda Küfrün Tarihçesi
History of Swearing in Football
Lale Orta

Bildiri / Abstract No : 252
Terbiye-i Bedeniye Mektebi’nde İsveçli Bir Kadın Mütehassıs: "Minik" Inga Nerman
A Female Swedish Specialist in the School of Physical Education: “Pyret” Inga Nerman
Tolga Şinoforoğlu

Bildiri / Abstract No : 889
Olimpiyat Şampiyonu Sporcuların İsimlerinin Verildiği Tesislerle İlgili Bir Araştırma
A Research Concerning the Facilities to Which the Names of Olympic Champions Are Given
Serkan T. Aka, Gökhan Bayraktar, A. Vahit Doğar

Bildiri / Abstract No : 66
Osmanlı’da Spor Mekanlarının Mimari ve Kentsel Ölçekte İncelenmesi
Investigation of Sport Spaces in Ottoman Architectural and Urban Scale
Seda Kula Say, Zülal Gürbüz

Bildiri / Abstract No : 64
18.Yüzyıldan İtibaren İstanbul’da Spor Mekanlarının İncelenmesi
Investigation of Sport Spaces in Istanbul Since 18.Century
Zülal Gürbüz

Bildiri / Abstract No : 812
2012-2017 Dünya’da Doping Kontrolü Örnek Sayıları ve Sayıların Anlamı
2012-2017 Doping Control Sample Numbers Around the World and Meaning of the Numbers
Abdulkadir Birol, Rüştü Güner

Bildiri / Abstract No : 268
Geçmişten Günümüze Spor Bilimleri Kongrelerine Genel Bir Bakış
An Overview of Sport Science Congress From Past to Present
Damla Selin Yıldırım, Emsal Öztürk, Caner Cengiz, Ayşe Görmez, Gizem Ceylan, Semiyha Tuncel

Bildiri / Abstract No : 756
Yabancılaşma ve Spor
Alienation and Sports
Ersin Afacan

Bildiri / Abstract No : 633
Dünya Olimpizm Gününün Sosyal Medyadaki Yankıları: Instagramda Olimpizm
Echoes of the World Olympics Day in Social Media: Olympism in Instagram
Aynur Yılmaz
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 3
Physical Education and Sports Education 3

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Atilla PULUR

Bildiri / Abstract No : 419
Karekod Öğrenme Materyali Destekli Araştırmaya Dayalı Öğretim Modelinin Fiziksel Uygunluk Bilgi Düzeyine Etkisi
The Effect of the Qr Code Inquiry Teaching Model on the Physical Fitness Knowledge Level
Tunahan Sarıkaynak, Bekir Eser, Figen Altay, Yeşim Bulca

Bildiri / Abstract No : 489

Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi Web Günlüğü Yansımaları
Preservice Physical Education Teachers' Online Blog Reflections on Teaching Practice and School Experience
Sena Karakoç, Kıvanç Semiz

Bildiri / Abstract No : 95

Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde Özerklik Desteği ve Motivasyon: Öğretmen ve Öğrenci Perspektifinin Karşılaştırılması
Autonomy Support and Motivation in Physical Education Lessons: Comparing Teacher and Student Perspectives
Aylin Arık, Gökçe Erturan

Bildiri / Abstract No : 547

Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Investigating Pre-service Physical Education Teachers’ Attitudes of Mobile Learning
Ferhat Büyükkalkan, Kıvanç Semiz

Bildiri / Abstract No : 739

Spor Bilimleri Öğrencilerinde Narsisizm ve Nevrotikliğin Gürültü, Klasik Müzik ve Sessiz Ortamlarda Yapılan Sınavlarda Psikofizyolojik Tepkilere Etkisi
The Effect of Narcissism and Neuroticism on Heart Rate Variability Responses of Sport Science Students to an Academic Examination Across the Conditions of Background Noise, Classical Music, and Silence
İlker Balıkçı, Serdar Tok

Bildiri / Abstract No : 498

Beden Eğitimi ve Spor Dersi Ters-Yüz Öğrenme Hazır Bulunuşluk Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin Ortaöğretim Öğrencileri İçin İncelenmesi
Examining the Psychometric Properties of Physical Education and Sports Flipped Learning Readiness Scale for Highschool Students
Bedriye Karaman, Yunus Arslan

Bildiri / Abstract No : 661

Kaya Tırmanışında Risk Alma Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması
The Adaptation of Risk Taking in Rock Climbing Scale to Turkish
Okay Can, Fatma İlker Kerkez

Bildiri / Abstract No : 123

Destekleyici ve Kısıtlayıcı Motivasyonel İklim ile Antrenör Geri Bildirimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigating the Relationship Between Empowering and Disempowering Motivational Climate and Coach Feedback
A.Gökçe Erturan, A.Özge Daldaş
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Egzersiz ve Spor Psikolojisi 6
Exercise and Sports Psychology 6

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Tonguç Osman MUTLU

Bildiri / Abstract No : 601
Egzersize Katılım Motivasyonu Envanteri-2’nin Türkiye Örneklemine Yönelik Sınanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Testing the Exercise Motivations Inventory for the Turkish Population: Validty and Realibility Analysis
Recep Görgülü, Utku Işık

Bildiri / Abstract No : 407
Spor Hakemlerinin Öz-Yeterlik Algıları, Başarı Hedef Yönelimleri ve Kişilik Yapılarına Yönelik Bir Çalışma: Futbol, Basketbol ve Hentbol Örneği
A Study on Self-efficacy Perceptions, Achievement Goal Orientations and Personality Traits of Sports Referees: The Case of Football, Basketball, and Handball
Ferudun Dorak, Nilgün Vurgun, Ayşe Meliha Canpolat, Hikmet Vurgun, Canan Aldirmaz

Bildiri / Abstract No : 41
Sporcularda Optimal Performans Duygu Durumu ve Spora Bağlıkta Ebeveyn Güdüsel İkliminin Rolü
The Role of Parent-initiated Motivational Climate for Athlete Engagement and Flow
İhsan Sarı, İlgim Bizan

Bildiri / Abstract No : 265
E-Spor ve Geleneksel Spor ile Uğraşan Sporcuların Zihinsel Dayanıklılık ve Bilişsel Esneklik Durumlarının İncelenmesi
Investigation of Mental Resistance and Cognitive Flexibility of E-Sports and Traditional Sports
Görkem Menteş, Özcan Saygın

Bildiri / Abstract No : 894
Boksörler ile Basketbolcuların Empatik Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Investigation of Empatic Tendencies of Boxers and Basketball Players in Terms of Various Variables
Orhan Aydın, Alpaslan Görücü, Cemal Akyol

Bildiri / Abstract No : 281
Eskrimcilerde Branşlar Arasında Bilişsel Test Skorlarının ve Reaksiyon Zamanlarının Karşılaştırılması
Comparison of Cognitive Test Scores and Reaction Time Between Branches in Fencers
Hikmet Gümüş, Sercin Kosova, Egemen Mancı, Merve Koca Kosova, Celal Gençoğlu, Fırat Özdalyan

Bildiri / Abstract No : 218
Egzersiz Katılımcılarında Psikolojik İyi Oluşu Öngörmede Egzersizde Güdülenme ve Temel Psikolojik İhtiyaçların Rolü: Öz-Belirleme Kuramı
The Role of Exercise Motivation and Basic Psychological Needs Satisfaction in Predicting Their Psychological Well-being: Self-determination Theory
Gözde Ersöz, Ayşe Bilgiseven, Yakup Eren Tan

Bildiri / Abstract No : 821
Antrenör Kaynaklı Destekleyici ve Kısıtlayıcı Güdüsel İklim Ölçeği’nin Bireysel Sporlarda Psikometrik Özelliklerinin Sınanması
Examination of Psychometric Properties of Empowering and Disempowering Motivational Climate Questionnaire in Indivudual Sports
Duygu Karadağ, F. Hülya Aşçı
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Spor Sosyolojisi 3
Sports Sociology 3

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Hüdaverdi MAMAK

Bildiri / Abstract No : 60
Göçmen Sporcu Üzerine Nitel Bir Araştırma: Halil Mutlu Örneği
A Qualitative Research on Migrant Sportsmen: The Case of Halil Mutlu
Ahmet Temel, Hüdaverdi Mamak, Murat Kangalgil

Bildiri / Abstract No : 211

Yaz Futbol Okulu Aktivitelerine Katılan Bireylerin Sosyalleşme Düzeylerinin İncelenmesi (Mersin İl Örneği)
Investigation of Socialization Levels of Individuals Participating in Summer Football School Activities (Mersin Province Sample)
Tahir Volkan Aslan, Doç. Dr. Mahmut Açak, Dr. Kemal Kurak, Öğr. Gör. Ramazan Bayer

Bildiri / Abstract No : 375
Çocuk Hakları İhlallerinde Spor Alanındaki Farkındalığın Belirlenmesi
Determining Awareness About the Violation of Children’s Rights in Sports
Hande Türkeri-Bozkurt, Nefise Bulgu, Ziya Koruç, Sinan Yıldırım, Veli Onur Çelik, Barbaros Çelenk

Bildiri / Abstract No : 385
Sağlıklı Yaşam Koçluğunun Sosyolojik Olarak İncelenmesi ve Bu Olgunun Sosyal Medyada Toplumsal Cinsiyet Temsilleri
Sociological Analysis of Wellness Coaching and Gender Role Representations in Social Media
Ceyda Kuloğlu

Bildiri / Abstract No : 550
Sporda Güven Yollu (Tımarlama) Cinsel Taciz ve İstismar Olaylarının İncelenmesi
Investigation of Grooming Sexual Harassment and Abuse Cases in Sports
Mustafa Narin, Hakan Kolayiş, Nurullah Çelik

Bildiri / Abstract No : 131
Spor Lisesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri (Konya İli Örneği)
The Entrepreneurship Tendency of Sports High School Students (Example of Konya Province)
Yalçın Tükel, Davut Atilgan, Abdullah Sencer Temel

Bildiri / Abstract No : 203
Bireysel ve Takım Spor Oyuncularının Empati ve iletişim Becerilerinin İncelenmesi
Investigation of Individual and Team Sport Athletes’ Empathy and Communication Skills
Özgür Dinçer, Tuğba Yayla, Selin Bulut

Bildiri / Abstract No : 233
Egzersiz Davranışında Cinsiyetin Rolü
The Role of Gender in Exercise Behavior
Gözde Ersöz, Mustafa Işık, Emine Tokdemir

Bildiri / Abstract No : 240
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Ahlaktan Uzaklaşma Eğilimleri
Moral Disengagement Tendencies of Faculty of Sports Students
Rıdvan Ergin, Egemen Ermiş, Osman İmamoğlu, Seydi Ahmet Ağaoğlu
 
10:30 - 10:45 Kahve Molası / Coffee Break
10:45 - 12:15 Ana Salon A / Main Hall A
Albatros 1
Salon B / Hall B
Albatros 2
Salon C / Hall C
Pelikan
Salon D / Hall D
Flamingo
Salon E / Hall E
Pigeon
Davetli Ana Konuşmacı
Keynote Speech

Spor Yönetimi ve Rekreasyon
Sport Management and Recreation

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Mitat KOZ

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi
Sportive Ability Surveilance of Turkey and Guidence to Sport Project
Dr. Gökhan DELİCEOĞLU

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Timuçin GENCER

Huzurlu Uluslararası İlişkileri Desteklemek İçin Ahlaki Olarak Spor Yapmak
Morally Structuring Sport to Support Peaceful International Relations
Dr. Robert C. SCHNEIDER
Oturum Başkanı / Chair:
...........

ELSA Workshop 1

Aerobik Güç ve Kapasitenin Test Edilmesi ve Yorumlanması
Testing and Interpretation of Aerobic Power and Capacity
Dr. Özgür Özkaya, Dr. Görkem Aybars Balcı, Hakan As

ELSA Workshop 2


Kinezyolojik EMG ile Yorgunluk ve Performans Analizi
Fatigue & Performance Analysis with Kinesiological Electromyography
Prof. Dr. Hayri Ertan, Doç. Dr. Gülcan Harput, Doç. Dr. Ruhi Soylu, Ar. Gör. İsmail Bayram, Ftz Kerem Hürcan Güllü
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Antrenman ve Hareket Bilimleri 7
Training and Movement Science 7

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Çiğdem BULGAN

Bildiri / Abstract No : 180
Genç Tenis Oyuncularının Maç Performans Cevaplarının İncelenmesi: Kapalı ve Açık Sert Kort Karşılaştırması
Investigation of the Match Performance Response of Young Tennis Players: Comparison of Indoor Vs. Outdoor Clay Courts
Bülent Kilit, Erşan Arslan, Yusuf Soylu, Dicle Aras, Fırat Akça

Bildiri / Abstract No : 753

Türkiye Futbol Süper Liginde Oynanan Müsabakaların Hücum Hareketleri, Gol Türleri ve Gol Zamanları Açısından İncelenmesi
Analysis of the Matches Played in Turkey Football Super League in Terms of Attack Movements, Goal Types and Goal Times
Oğuz Gürkan, Yılmaz Yüksel, Ramazan Taşçıoğlu, Barış Gürol

Bildiri / Abstract No : 831
Ağırlık Yeleği Kullanılarak Yapılan Pliometrik Egzersizlerin 16-18 Yaş Grubu Milli Taekwondocularda Dikey Sıçrama, 20 Mt. Sürat ve Çift Ayak Uzun Atlama Performansına Etkisi
Pliometric Exercises Used by Weight Vest, Vertical Jumping in 16-18 Years Old Taekwondocular, 20 Mt. Effect of Speed and Double Foot Long Jumping Performance
Metin Şahin, Fatih Çatıkkaş, Mehmet Kumartaşlı, Özgür Gülen, Büşra Serçe

Bildiri / Abstract No : 285
Genç Erkeklerde Bir Tekrar Maksimal Kuvvetin Kestirilmesinde Kullanılan Formüllerin Geçerliği
Validity of Formulas Used for Estimation of One Repetition Maximum Strenght in Young Men
Yunus Emre Ekinci, Ferhat Esatbeyoğlu, Tahir Hazir, Ayşe Kin İşler

Bildiri / Abstract No : 669
Kendi Kendine Yapılan Miyofasiyal Gevşetme ve Dinamik Germe Egzersizlerinin Bazi Performans Parametrelerine Etkisi
The Effects of Self Myofascial Release and Dynamic Streching Exercises on Performance Parameters
Barış Gürol, İlker Çetin, Serdar Kocaekşi

Bildiri / Abstract No : 249
Futbol Hakemlerinin Müsabaka Sırasındaki Fizyolojik ve Kinematik Yanıtları
Physiological and Kinematic Responses of Football Referees During Matches
Mehmet Gören Köse, Berkay Otuzbiroğlu, Ayşe Kin İşler
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Antrenman ve Hareket Bilimleri 8
Training and Movement Science 8

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Emin SÜEL

Bildiri / Abstract No : 522
Elite Badminton Oyuncularında Motor-Bilişsel İkili Görev Performansı
Motor–cognitive Dual-task Performance in Elite Badminton Players
Deniz Şimşek, Semra Bıdıl, Caner Özböke

Bildiri / Abstract No : 564

Şiddetli Egzersizden Sonra Oluşan Nöromüsküler Yorgunluk Yanıtının Değerlendirilmesinde Kullanılan Yeni ve Geleneksel Hamstring-Quadriceps Oranı Yöntemleri Arasındaki Farklılıklar
The Differences in New and Conventional Hamstring-to-Quadriceps Ratio Methods Used in the Evaluation of Neuromuscular Fotigue Response Subsequent to Exhaustive Exercises
Gökhan Umutlu, Ayhan Taner Erdoğan

Bildiri / Abstract No : 609
Boksörlerde Aerobik ve Anaerobik Gücün Artırılmasında Training Mask Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effect of Training Mask on Increasing Aerobic and Anaerobic Power in Boxers
Seda Yalçın, Malik Beyleroğlu

Bildiri / Abstract No : 388
Kritik Güç Belirlemede Kullanılan Tüm Varyasyonlar ve Anaerobik Eşik Belirlemedeki Başarı Düzeylerinin Analizi
Analysis of All Variations Used for Critical Power Determination and Success Levels of Their in Anaerobic Threshold Determination
Özgür Özkaya, Refik Çabuk, Mahdi Norouzi, Görkem Aybars Balcı, Hakan As

Bildiri / Abstract No : 745
Elite Badminton Oyuncularında Çoklu Tekrarlanan Sprint Yeteneği ve Nöromüsküler Alt Ekstremite ve Vücut Kompozisyonu Arasındaki İlişki
Relationship Between Multiple Repeated Sprint Ability and Neuromuscular Lower Limb and Body Composition in Elite Badminton Players
Erkan Akdoğan, Deniz Şimşek, Ali Onur Cerrah, İsmail Bayram, Yelda Aktı, Semra Bıdıl, Ece Ayaz

Bildiri / Abstract No : 810
10-12 Yaş Kız Tenisçilerde Fonksiyonel Antrenmanın Biyomotor Becerileri Üzerine Etkisi
The Effect of Functional Training on Biomotor Skills in 10-12 Years Old Girl Tennis
Oktay Zırhlı, Nevzat Demirci
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 4
Physical Education and Sports Education 4

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Ayda KARACA

Bildiri / Abstract No : 593
Eğitsel Oyunların Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Öz Güven ve Sosyal İyi Olma Düzeylerine Etkisi
Effect of Educational Games on Prospective Physical Education and Sports Teachers’ Self-confidence and Social Wellbeing Levels
Çetin Yaman, Gülten Hergüner, Saime Çağlak Sarı, M. Sibel Yaman, Ahmet Dönmez

Bildiri / Abstract No : 841

Ortaokul Öğrencilerinde Sportmenlik Davranışlarının Yordayıcısı Olarak Başarı Algısı
Perception of Success as a Predictor of Sportsmanship Behaviors Among Middle School Students
Hasan Buğra Ekinci, Yakup Koç

Bildiri / Abstract No : 24

Bireyselleştirilmiş Öğretim Modelinin Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Bilgisi ve Öğeleri Üzerine Etkisi
Effect of Personalized System of Instrucion Model on Health-related Physical Fitness Knowledge and Elements
Elvan Esen, A.Dilşad Mirzeoğlu

Bildiri / Abstract No : 373
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Bilgisini Ders Uygulamalarına Aktarma Süreçlerinin Öğretmen ve Öğrenci Gözüyle İncelenmesi
Examination of Physical Educationteachers’ Health Related Fitness Knowledge on Their Use in the Class: From the Perspective of Teachers and Their Students
Emine Büşra Yılmaz, Deniz Hünük

Bildiri / Abstract No : 235

Spor Yapan ve Yapmayan Ergenlerin Yalnızlık Düzeylerinin ve Algılanan Ebeveyn Tutumlarının Akademik Başarıya Etkisi
The Effect of Loneliness Levels and Perceived Parental Attitudes on Academic Achievement of Adolescents of Sporting and Non-sporting
Yasin Altın, Murat Kangalgil
Salon F / Hall F
Cinema
Salon G / Hall G
Dr. Necati AKGÜN
Salon H / Hall H
Dr. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL
Salon K / Hall K
Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI
E-Poster Salonu / E-Poster HALL
Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEN
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Egzersiz ve Spor Psikolojisi 7
Exercise and Sports Psychology 7

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Hayri DEMİR

Bildiri / Abstract No : 893
Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Antrenörlerin İş Doyumlarının İncelenmesi
Investigation of Job Satisfaction of Physical Education Teachers and Coaches
Habip Kaya, Alpaslan Görücü, Cemal Akyol

Bildiri / Abstract No : 87
10-15 yaş Grubu Yüzücülerin Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumlarının Araştırılması
The Investigation of Self-esteem and Life Satisfaction Levels of Swimmers Who are 10-15 Age Groups
Süleyman Çalım , İlhan Toksöz, Durmuş Ümmet

Bildiri / Abstract No : 83
Spor Salonu Kullanan Bireylerin Sosyal Öz-yeterlik, Öz güven ve Algılanan Stres Düzeylerinin İncelenmesi (Giresun İl Örneği)
Investigation of Social Self-efficacy, Self-confidence and Perceived Stress Levels of Individuals Using Fitness Centers (Case of Giresun Province)
Kürşad Han Dönmez, Şevki Kolukısa, Serap Atay

Bildiri / Abstract No : 778
Birincil Akıldışı Performans İnançları ile Prososyal ve Antisosyal Davranışlar Arasındaki İlişkide İkincil Akıldışı Performans İnançlarının Aracı Rolü
The Mediating Roles of Secondary Irrational Performance Beliefs on the Relationship Between Primary Irrational Performance Beliefs and Prosocial-antisocial Behaviors
Osman Urfa, F. Hülya Aşçı

Bildiri / Abstract No : 422
Sporda Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Adaptation of the Mindfulness Scale for Sports Into Turkish: a Validity and Reliability Study
Emre Ozan Tingaz

Bildiri / Abstract No : 701
Masa Tenisi Egzersizlerinin Çocukların Öz-Yeterlik Algıları ve Problem Çözme Becerilerine Etkileri
The Effects of Table Tennis Exercises on Children's Self Efficacy Perceptions and Problem-solving Skills
Nilgün Vurgun, Hikmet Vurgun, Canan Aldırmaz

Bildiri / Abstract No : 583
Spor ve Egzersiz Psikolojisinde Gelecek Yillardaki Muhtemel Değişimler
Possible Changes of Sport and Exercise Psychology in Future
Utku Işık, Recep Görgülü, Serdar Tok
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 5
Physical Education and Sports Education 5

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Serkan İBİŞ

Bildiri / Abstract No : 27
Akran Öğretim Modeli ile İşlenen Dans Derslerine İlişkin Öğreten ve Öğrenen Öğrenci Görüşleri
Views of Teaching and Learning Students on Dancing Courses Taught With the Peer Teaching Model
Özgecan Ergün, A. Dilşad Mirzeoğlu

Bildiri / Abstract No : 672

Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğrenme Ortamlarının Yapılandırmacı Yaklaşım Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Learning Environments in Physical Education and Sports in Terms of Constructivist Approach
Mehmet Ulaş, Oğuzhan Dalkıran, Merve Özdemir

Bildiri / Abstract No : 709
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sözel Zeka Düzeyleri ile Etkili iletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin Incelenmesi
Examination of the Relationship Between Verbal Intelligence Levels and Effective Communication Skills of School of Physical Education and Sports Students
Didem Gülçin Kaya, Bijen Filiz, Halime Dinç

Bildiri / Abstract No : 68
Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Öğrenme Stilleri
Learning Styles of Secondary School Students
Ercan Serin, Gülşen Özcan

Bildiri / Abstract No : 69

Ortaöğretim’de Öğrenim Gören Öğrencilerin Zaman Yönetimi Düzeyleri
Time Management Levels of the Students Studying at Secondary Education Level
Derya Deniz, Gülşen Özcan

Bildiri / Abstract No : 44
Ekonomi Sınıfında Kara Deliğe Yolculuk: Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisi Alanında Eleştirel Bir Paradigma Değerlendirmesi
Economy Class Journey Into the Black Hole: A Critical Evaluation of the Paradigm in the Field of Physical Education and Sport Pedagogy
Berkcan Boz, Olcay Kiremitçi

Bildiri / Abstract No : 25
Üniversite Öğrencilerinin Kampüs İçinde Serbest Zaman Tatmin Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation of Free Time Satisfaction Levels of University Students on Campus
Gülsüm Baştuğ, İbrahim Dikici
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Egzersiz ve Spor Psikolojisi 8
Exercise and Sports Psychology 8

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Yunus ARSLAN

Bildiri / Abstract No : 653
Sporcularda Motivasyonel Bir Unsur Olarak Ebeveyn Güdüsel İklim ve Temel Psikolojik İhtiyaçların Aracılık Rolü
Parent Initiated Motivational Climates as a Motivational Factor in Athletes and Meditating Role of the Basic Psychological Needs
İhsan Sarı, N. Yaren Köleli, Burcu Güvendi

Bildiri / Abstract No : 782

Sporcuların Bilinçli Farkındalık Düzeyleri ile Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Examination of the Relationship Between Mindfulness and Stress Levels of Athletes
Hakan Kolayiş ,Nurullah Çelik,Mustafa Narin, Barış Bayav, Enes Kesler, Ömer Faruk Güler

Bildiri / Abstract No : 330
Futbolcuların Psikolojik Performans Profillerinin Antrenörleri ile İlişkilerine Yönelik Kullandıkları Metaforlar ile Karşılaştırılması
Comparison of Psychological Performance Profiles of Football Players With Metaphors Used for Their Relationship With Their Coaches
Şeval Kayğusuz, Hakan Ramazan Şenses, Tuna Uslu

Bildiri / Abstract No : 879
Üçlü Yeterlik Algıları Envanteri'nin Türkçe’ye Uyarlanması
Adaptation of "The Tripartite Efficacy Perceptions Inventory" Into Turkish
Nurgül Keskin Akın, F. Hülya Aşçı

Bildiri / Abstract No : 149
Oryantiringde Narsisizm ve Mükemmelliyetçilik
Narcissism and Perfectionism in Orienteering
Tekin Çolakoğlu, Merve Karaman, Filiz Fatma Çolakoğlu, Ülfet Erbaş

Bildiri / Abstract No : 595
Fiziksel Aktivitede Davraniş Değişikliği İçin Duyguların Düzenlenmesi
Emotion Regulation to Promote Behaviour Change in Physical Activity
Utku Işık, Recep Görgülü, Serdar Tok

Bildiri / Abstract No : 679
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Psikolojik Kırılganlık Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation of Psychological Fracture Levels of Physical Education and Sport School Students According to Some Variables
Servet Reyhan

Bildiri / Abstract No : 120
Türkiye Futbol Süper Liginde Şampiyon Olan Futbol Takımı Taraftarlarının ve Futbol Kamuoyunun Futbolda Şiddete İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Analyzing the Views of Fans of Champion Football Teams in Turkey Football Super League and Football Public Opinion About Violence in Football
Servet Reyhan, R.Sürhat Müniroğlu, A.Azmi Yetim
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Rekreasyon 4
Recreation 4

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Burak GÜRER

Bildiri / Abstract No : 517
Ciddi Serbest Zaman Katılımında Uzun Mesafe Koşucularının Deneyimlerinin Öz Belirleme Kuramına Göre İncelenmesi
An Examination of Long Distance Runners’ Experiences With Respect to Self Determination Theory
Sena Nur Doğusan, Funda Koçak

Bildiri / Abstract No : 410

Bireylerin Rekreasyon Alanı Tercih Etkenlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Analysis on the Recreation Area Preference Factors of Individuals in Terms of Different Variables
Melike Esentaş, Mustafa Enes Işikgöz, Pınar Güzel

Bildiri / Abstract No : 303
İşyeri Rekreasyonunun Çalışan Verimliliğine Etkisi
The Effect of Employee Recreation on Employee Productivity
Anıl Onur Mercanoğlu, Kerem Yıldırım Şimşek

Bildiri / Abstract No : 350
Mahkum Bireylerin Serbest Zaman Etkinliklerinden Elde Ettiği Faydalar: Bir Durum Çalışması
Benefits of Leisure Activities for Convicts: A Case Study
Elif Köse, Tennur Yerlisu Lapa, İlhan Günbayı

Bildiri / Abstract No : 353
Algılanan Özgürlük Ölçeğinin Cinsiyet Değişkenine Göre Ölçme Değişmezliğinin Test Edilmesi
Testing the Measurement Invariance of the Percieved Freedom Scale by Gender Variable
Elif Köse ,Tennur Yerlisu Lapa, Evren Tercan Kaas, Nezaket Bilge Uzun

Bildiri / Abstract No : 302
Rekreasyon Odaklı Çalişan Verimliliği Ölçeğinin Geliştirilmesi
Development of the Recreation-based Employee Productivity Scale
Anıl Onur Mercanoğlu, Kerem Yıldırım Şimşek
E-Poster 2

PLAZMA 1

Spor ve Sağlık 1
Sport and Health 1

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Süleyman PATLAR

Bildiri / Abstract No : 362
Serulein ile Akut Pankreatit Oluşturulan Ratlarda Melatoninin Bazı Sitokin Düzeyleri Üzerine Etkileri
Ercan Keskin, Deniz Uluışık, Yasemin Öznurlu, Tuğba Özaydın, Sevim Kanaç, Semiha Kanaç

Bildiri / Abstract No : 557
Atletlerde İzokinetik Bacak Kuvveti ile Kor Bölge Kuvveti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Derya Selda Sınar, Nasuh Evrim Acar, İrfan Yıldırım

Bildiri / Abstract No : 488
Pazarlarda Satılan Kuru Meyve ve Kuruyemişlerde Kimyasal Madde Analizi
Ulviye Acar Çevik, Serkan Levent, Fatma Ceylan Kılıç, Yusuf Özkay

Bildiri / Abstract No : 698
Boks Sporcularında Vücut Kompozisyonunun Solunum Fonksiyonu ile İlişkisi
Tuğba Kocahan, Aslıhan Nefes Çakar, Ebru Arslanoğlu, Bihter Akınoğlu, Adnan Hasanoğlu

Bildiri / Abstract No : 838
Karbonhidratın Ağızda Çalkalanmasının Kadın Sporcularda Kuvvet Ve Kassal Dayanıklılık Performansına Etkisi
Raci Karayiğit, Semra Yatak, Azize Bingöl Diedheou, Ayşegül Şişman, Gülfem Ersöz

Bildiri / Abstract No : 372
Otizm Tanılı Bir Erkek Çocuğun Kaba Motor Yeteneklerinin Geliştirilmesine Yönelik Vaka Çalışması
Gizem Yorgancıoğlu, Oğuz Kaan Esentürk

Bildiri / Abstract No : 104
Effect of Skill Performance on Folic Acid and Oxygen Saturation of Hemoglobin for Wrestling Players
Falah Abood, Aqil Faleh, Montather Ali, Mahdi Zaalan

Bildiri / Abstract No : 169
Elit Sporcularda Uyku Davranışı Bozuklukları: Yastıktan Kürsüye
Abdulkerim Darendeli, Sefa Yıldız

Bildiri / Abstract No : 624
Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile Dikkat Seviye Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ahmet Erdi Avanoğlu, Fatih Karakaya, Serkan Hazar

Bildiri / Abstract No : 465
Lise Öğrencilerinde El ve Bacak Dengesinin İvme Ölçen Bir Cep Telefonu Yazılımıyla Değerlendirilmesi
Gülcan Harput, Nazlı Ertan, Rıdvan Uslu, Özgür Yayla, Gül Baltaci, Abdullah Ruhi Soylu
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği / Lunch
12:15 - 13:00 Davetli Ana Konuşmacı
Keynote Speech

Ana Salon A / Main Hall A

Antreman ve Hareket Bilimleri
Training Mov. Sci

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Haydar DEMİREL

Nöromüsküler Kontrol ve Fonksiyonel Performans
Neuromuscular Control and Functional Performance
Dr. Li Chun Yen
13:00 - 14:30 Ana Salon A / Main Hall A
Albatros 1
Salon B / Hall B
Albatros 2
Salon C / Hall C
Pelikan
Salon D / Hall D
Flamingo
Salon E / Hall E
Pigeon
Davetli Sempozyum
Invited Symposium

Spor Fizyoterapisi
Sport Physiotherapy

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Mitat KOZ

Yaralanmaların Önlenmesinde Sürdürülebilir Rehabilitasyon: Üst Ekstremite
Sustainable Rehabilitation in Injury Prevention: Upper Extremity
Dr. Gül Baltacı

Yaralanmaların Önlenmesinde Sürdürülebilir Rehabilitasyon: Alt Ekstremite
Sustainable Rehabilitation in Injury Prevention: Lower Extremity
Dr. Hayri Baran Yosmaoğlu

Yaralanmaların Önlenmesinde Sürdürülebilir Rehabilitasyon: Omurga
Sustainable Rehabilitation in Injury Prevention: Spine
Dr. Derya Özer Kaya
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Spor Yönetimi 1
Sport Managament 1

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Hakan SUNAY

Bildiri / Abstract No : 770
Spor Organizasyonlarında Gönüllülük: Kişiler Neden Gönüllü Olmak İsterler?
Volunteering in Sports Organizations: Why Do People Want to be Volunteer?
Arif Çetin, Cemal Özman, Şenol Güneş

Bildiri / Abstract No : 516

Trabzonspor Futbol Taraftarlarının Fanatiklik Düzeyleri
Trabzonspor Football Fans’ Fanaticity Levels
Mehmet Derelioğlu, Soner Çankaya

Bildiri / Abstract No : 528
Kadın Futbolunda Kadın Yöneticilerin Kariyer Engelleri
Career Barriers of Women Managers in Women Football
Esra Cömert, Nuran Kandaz Gelen, Sevda Çiftçi

Bildiri / Abstract No : 659
Akademisyenlerin Eleştirel Düşünme Düzeyleri ile Örgütün Etik İklimine İlişkin Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Academicians' Critical Thinking Levels and Perceptions of the Organization on Ethical Climate
Ebru Güzel Kuyucu, Selhan Özbey, R.Timuçin Gençer

Bildiri / Abstract No : 531
6 Aylık Düzenli Pilates ve Hydrofitness Egzersizlerinin Vücut Yağ Yüzdesi ve Vücut Çevresi Üzerine Etkisi
Effects of 6-month Regular Pilates and Hydrofitness Exercises on the Body Fat Percentage and the Body Circumference
Hilal Kılınç, İdris Kayantaş, Hacı Bayram Temur

Bildiri / Abstract No : 532
12 Haftalık Düzenli Zumba Egzersizlerinin Antropometrik Özellikler Üzerine Etkisi
The Effect of 12-Week Regular Zumba Exercises on Antropometric Properties
Hilal Kılınç, Akan Bayrakdar, İdris Kayantaş, Mehmet Günay
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Antrenman ve Hareket Bilimleri 9
Training and Movement Science 9

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Emre BAĞCI

Bildiri / Abstract No : 260
Sekiz Haftalık Fonksiyonel Antrenmanın Üç Farklı Yaş Grubundaki Erkek Basketbolcuların Vücut Kompozisyonu ve Çeviklik Performansına Etkisi
Eight Week Functional Training’s Effects on Three Age Groups of Male Basketball Player’s Body Composition and Agility Performance
Cemal Çağatay Duyuler, Dilek Sevimli

Bildiri / Abstract No : 301

Çocuklarda Badminton Antrenmanlarının Dikkat Düzeyi Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effect of Badminton Training on Attention Levels of Children
Zait Burak Aktuğ, Ömer Şahin, Serkan İbiş

Bildiri / Abstract No : 612
Adolesan Yüzücülerde Fonksiyonel Hareket Tarama Testi, Sprint Performansı ve Antropometrik Özellikler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Relationships Between Functional Movement Screen Scores, Sprint Performance and Anthropometric Characteristics in Adolescent Swimmers
Sonay Aydoğan, Yaşar Salcı

Bildiri / Abstract No : 715
2019 Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasının Müsabaka Analizi
The Competition Analysis of 2019 Cadet Turkey Taekwondo Championships
Sevde Mavi Var, Duygu Sevinç

Bildiri / Abstract No : 721
Tenisçilerde Dehidratasyonun Anaerobik Performans ve Vücut Kompozisyonuna Etkisi
Effects of Dehydration on Anaerobic Performance and Body Composition for Tennis Players
Ali Günay, Nigar Küçükkubaş

Bildiri / Abstract No : 77
Lumbal Lordoz Açısı Az Olan Sporcularda Gövde Kas Kuvvetinin İncelenmesi
Investigation of Trunk Muscle Strength in Athletes With Low Lumbar Lordosis Angle
Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Habib Özsoy, Adnan Hasanoğlu
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Antrenman ve Hareket Bilimleri 10
Training and Movement Science 10

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Murat KALDIRIMCI

Bildiri / Abstract No : 6
Çocuk Sporcularda Boy Uzunluğu, Bacak Uzunluğu, Kol Uzunluğu ile Yatay ve Dikey Güç Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Examination of the Relationship Between Body Height, Leg Length, Arm Length and Horizontal and Vertical Power
Gülşah Şahin, Ali Coşkun, Barış Baydemir, Hasan Abanoz, Bilgetekin Burak Günar

Bildiri / Abstract No : 259
Kısa Mesafe Yüzme Performansını Etkileyen Fiziksel ve Antropometrik Özelliklerin İncelenmesi
The Investigation of Physical and Anthropometric Properties Affecting on Short Distance Swimming Performance
Hakan Yarar, Dilek Baruğ, Asiye Bostan, Abdurrahim Kaya

Bildiri / Abstract No : 300
16-17 Yaş Grubu Güreşçiler ve Basketbolcular Arasındaki Maksimal Kuvvet ve Reaktif Kuvvet İndeksi Özelliklerinin Karşılaştırılması
Comparison of Maximal Force and Reactive Strength Index Characteristics Between 16-17 Age Group Wrestlers and Basketball Players
Mehmet Özal, Sinan Kara

Bildiri / Abstract No : 394
Solunumsal Kompanzasyon Noktası: Kademeli Bir Testten Elde Edilen Üçüncü Bir Eşik
Respiratory Compensation Point: a Third Threshold Obtained by an Incremental Test
Özgür Özkaya, Görkem Aybars Balcı, Hakan As, Refik Çabuk, Mahdi Norouzi

Bildiri / Abstract No : 521
Genç Erkek Basketbolcularda Yapılan Farklı Isınma Yöntemlerinin Bazı Performans Parametreleri Üzerine Akut Etkisi
Acute Effect on Some Performance Parameters of Different Warm-up Methods in Young Men Basketball
Erhan Işıkdemir, Serkan Uzlaşır, Yusuf Köklü

Bildiri / Abstract No : 931

Erkek Halter Sporcularının El Kavrama Kuvvetlerinin Araştırılması
The Study of Handgrip Strength of Male Weightlifting Athletes
Kenan Erdağı, Osman Tüfekçi, Mustafa Yeşeri, Mehmet Fatih Yüksel, Nimet Turgut, Burak Ertuğrul Eroğlu
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Motor Gelişim ve Öğrenme 1
Motor Development and Learning 1

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Erkut TUTKUN

Bildiri / Abstract No : 876
Kraniosakral Tedavinin Konjenital Musküler Tortikollis Üzerine Akut Etkisi
Acute Effects of Craniosacral Theraphy on Congenital Musculer Torticollis
Seval Tamer, Özgün Kaya Kara, Hilal Hotaman Keklicek, Ayşe Livanelioğlu

Bildiri / Abstract No : 173

Profesyonel Erkek Futbolcular ve Sedanter Erkek Bireyler Arasındaki Kognitif Performans Farklılıklarının İncelenmesi
Investigation of Kognitive Performance Differences Between Professional Male Football Players and Sedentary Male Individuals
Ahmet Selçuk Ayla, Emine Atıcı, Özge Özdemir Ayla

Bildiri / Abstract No : 292
Üniversiteler arası Müsabakalara Katılan Badminton ve Voleybolcuların Antrenörlerinin Liderlik Davranışlarının Belirlenmesi
The Determination of Leadership Behaviors of Badminton and Volleyball Players' Coaches Participating in Competitions Among Universities
Müge Sarper Kahveci, Betül Bayazıt

Bildiri / Abstract No : 160
Zihinsel Engelli Bireylerde Rekreatif Etkinliklerden Dramanin Sosyal ve Motor Beceri Gelişimine Etkisi
The Effect of Drama on Social and Motor Skill Development From Recreative Activities in Mentally Handicapped Individuals
Ayşegül Arslan, Fatma Arslan

Bildiri / Abstract No : 340
Android İşletim Sistemi Tabanlı Görsel Reaksiyon Testi Uygulamasının Farklı Sporcu Grupları ve Sedanterler Üzerinde Kullanılması
Using the Android Operating System Based Visual Reaction Test Application on Different Sports Groups and Sedentaries
İzzet Kırkaya, Deniz Şimşek, Abdullah Ruhi Soylu
Salon F / Hall F
Cinema
Salon G / Hall G
Dr. Necati AKGÜN
Salon H / Hall H
Dr. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL
Salon K / Hall K
Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI
E-Poster Salonu / E-Poster HALL
Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEN
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Engelliler İçin Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite 1
Physical Education and Sports in Disabilities 1

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Çetin YAMAN

Bildiri / Abstract No : 181
Otizmli Çocuklara Uygulanan Düzenli Fiziksel Aktivite Programının Bazı Motorik Özelliklere Etkisi
The Effect of Regular Physical Activity Programs Applied to Children With Autism on Some Motor Features
Bircan Kavlak, Betül Bayazıt, Müge Sarper Kahveci

Bildiri / Abstract No : 910
Bedensel Engelli Bireylerin Katıldıkları Serbest Zaman Etkinliklerinden Tatmin Olma ve Algılanan Özgürlük Düzeylerinin İncelenmesi
Summary Satisfaction and Perceived Freedom Levels of Physically Handicapped Individuals
Gülsüm Ekinci, Erdi Kaya

Bildiri / Abstract No : 368
Otizm Tanılı Bireylere Uyarlanmış El-Göz Koordinasyonu Beceri Çalışması
Eye - Hand Coordination Skill Training Adapted to Individualds With Autism
Belgin Gökyürek, Gizem Yorgancıoğlu, Tijen Erdem

Bildiri / Abstract No : 244
Bedensel Engelli Sporcularda Psikolojik Esneklik ve Spora Katılım Motivasyonu
Psychological Flexibility and the Motivation for Participating in Sports in Athletes With Physical Disabilities
Rezvan Emamvirdi, Navid Reza Hosseinzadeh Asl, Ekrem Levent İlhan, Filiz Fatma Çolakoğlu

Bildiri / Abstract No : 279
Tekerlekli Sandalye Basketbolcuları ve Basketbol Oyuncularında Şut Açılarının Karşılaştırılması
Comparison of the Shooting Angles in Wheelchair Basketball and Basketball Players
Fırat Özdalyan, Egemen Mancı, Celal Gençoğlu, Hikmet Gümüş, Sercin Kosova

Bildiri / Abstract No : 58
Futbol Oynayan Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Zihinsel Engelli Bireylerde Spor Etkilerine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi
Examining the Awareness Levels of Secondary School and High School Students Playing Football About the Sports Activities of Mentally Disabled Individuals
Atike Yılmaz, Hakan Tan
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 6
Physical Education and Sports Education 6

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Gülten HERGÜNER

Bildiri / Abstract No : 468
Ritim Eğitimi ve Dans Etkinliklerinin Üniversite Öğrencilerinin Oyun, Dans ve Müzik Derslerine İlişkin Motivasyonlarına Etkisi
The Effect of Rhythm Training and Dance Activities on Motivation of University Students in Play, Dance and Music Courses
Meryem Altun, Murat Atasoy

Bildiri / Abstract No : 264

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Becerileri Öz-Yeterlik Algıları
21st Century Skills of the Physical Education and Sport Teaching Department Students by Their Self-efficiency Perceptions
Yağmur Güler, Fehmi Tuncel

Bildiri / Abstract No : 337
Beden Eğitimi Dersinde Yapılandırmaci Öğretim Yaklaşımının Ortaöğretim Öğrencilerinin Değer Yönelimlerine Etkisi
The Effect of Constructivist Teaching Approach in Physical Education Lesson Upon the Value Orientation of Secondary School Students
Vedat Uluışık, Gülten Hergüner

Bildiri / Abstract No : 641
Geçmişten Günümüze Oyunun Değişen Yüzü: Kuşaklar arası Oyun Algısı
The Changing Face of the Play From Past to Present: Intergenerational Play Perception
Aynur Yılmaz

Bildiri / Abstract No : 45
Orta Öğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Karşı Tutumları ile Kinestetik Zekaları Arasındaki İlişki(İran Örneği)
The Relationship Between the Attitudes of Secondary School Student Towards the School Subject Physical Education and Sports and Kinesthetic Intelligence
Omid Hatami, Seyfi Savaş

Bildiri / Abstract No : 594
iletişim ve Drama Tekniklerinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının İletişim Becerilerine Etkisi
Effect of Communication and Drama Techniques on Prospective Physical Education and Sports Teachers’ Communication Skills
Gülten Hergüner, Çetin Yaman, Saime Çağlak Sarı, M. Sibel Yaman, Ahmet Dönmez
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Egzersiz ve Spor Psikolojisi 9
Exercise and Sports Psychology 9

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Pınar GÜZEL

Bildiri / Abstract No : 603
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Gözünden Survivor: Nitel Bir Araştırma
The Reality Show “survivor” From the Perspective of Sports Sciences Faculty Students: a Qualitative Research
Merve Karaman, Fatma Filiz Çolakoğlu, Tekin Çolakoğlu

Bildiri / Abstract No : 230

Özel Yetenek Sınavı ile Giren Öğrenciler ve Akademik Bilgi ile Giren Öğrencilerin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin İncelenmesi
An Examination of Psychological Stability of the Students Entering With Special Talent Exam and Academic Knowledge
Ayhan Kayabaşı, Hüseyin Eroğlu, Ünal Türkçapar

Bildiri / Abstract No : 443
Farklı Branşlardakı Sporcuların Branşlarına Yönelik Metaforik Algılarının Analizi
Analysis of Metaphoric Perceptions of the Athletes in Different Branches
Atilla Orhan, Yasemin Akpunar, Enes Gümüşsoy

Bildiri / Abstract No : 602
Atıcılık Sporcularının Antrenörlerinin Liderlik Davranışlarına Yönelik Algısı
Perceptions of Sport Shooters About the Leadership Behaviors of Their Trainers
Şevval Buse Yıldız, Merve Karaman, Tekin Çolakoğlu, Filiz Fatma Çolakoğlu

Bildiri / Abstract No : 743
Kano Sporcularının Zihinsel Dayanıklılık Düzeylerinin Araştırılması
Investigation of Mental Toughness Levels of Canoe Athletes
Öztürk Kuru, Arslan Kalkavan

Bildiri / Abstract No : 840
Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerin Fiziksel Benlik Algıları ve Öznel İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Physical Self-perception and Subjective Well-being Levels of School of Physical Education and Sports Students
Yasemin Çakmak Yıldızhan

Bildiri / Abstract No : 915
Spor Bağlılığı Ölçeğinin Türkçe Uyarlama Çalışması
Adaptation of the Sport Commitment Questionnaire-2 Into Turkish
Fatma Akkurt, Yusuf Can
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Rekreasyon 5
Recreation 5

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Erkan Faruk ŞİRİN

Bildiri / Abstract No : 826
Yerel Yönetim Adaylarının Boş Zaman Perspektifleri: Bir İçerik Analizi Çalışması
Leisure Perspectives of Municipality Candidates: a Content Analysis Study
Alican Bayram, Kerem Yıldırım Şimşek, Metin Argan

Bildiri / Abstract No : 427

Yeni Ufuklara Doğru: 2019 Dünya Rafting Şampiyonasının (R4) Ev Sahibi Toplumda Yaşam Kalitesi ve Mutluluk Üzerine Etkisi
Towards New Horizons: The Impact of 2019 World Rafting Championship (R4) on Residents’ Happiness and Quality of Life
Hüseyin Çevik, Umut Sezer

Bildiri / Abstract No : 470
Rekreatif Etkinliklerin Erasmus+ Programlarında Yaygınlaştırma Aracı Olarak Kullanılması; “Erasmusdays” Avrupa Festivali Bilgilendirme Günleri Örneği
Using Recreational Activities as a Tool for Dissemination of Erasmus+ Programme; #Erasmusdays Festival Events Case
Devrim Zerengök, Pınar Güzel, Melike Esentaş

Bildiri / Abstract No : 825
Ramazan Temelli Boş Zaman Ritüellerine Yönelik Betimsel Bir Araştırma
A Descriptive Study on Leisure Rituals Based on Ramadan
Hüseyin Çevik, Gözde Yetim, Metin Argan

Bildiri / Abstract No : 390
Öğretmenlerin Rekreatif Etkinliklere Katılımlarında Serbest Zaman Katılım Engelleri ve Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Leisure Time Participation Barriers and Professional Burnout Levels in Teachers 'participation in Recreative Activities
Abdurrahman Düzdemir, Pınar Güzel

Bildiri / Abstract No : 845
Osb Olan Bireylerin Bakım Verenlerinin Yaşam Kalitesi ve Boş Zaman Aktivitelerine Katılımlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Investigation of Factors Affecting Quality of Life and Participation in Recreation Activities of Caregivers With Asd Individuals
Özlem Demirtaş, Eren Şahin, Fatih Atli
E-Poster 3

Sporda Psikososyal Alanlar 1
Psychosocial Fields in Sport 1

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Mehmet ACET

Bildiri / Abstract No : 141
Esporlar ile Geleneksel Sporlarda Mobbinge Maruz Kalma Düzeylerinin Karşılaştırılması
Şiyar Morsünbül

Bildiri / Abstract No : 401
Çin ve Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin ve Egzersizde Davranışsal Düzenlemelerinin Karşılaştırılması
Nimet Haşıl Korkmaz, Tennur Yerlisu Lapa, Hu Jinju

Bildiri / Abstract No : 817
Çocuk Sporcularda Takım Sargınlığı Ölçeği’nin Türkçe Uyarlama Çalışması
Gizem Ersoy, Gözde Yahya, Büşra Arığ, F. Hülya Aşçı

Bildiri / Abstract No : 587
Sporda Arkadaşlık Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Ayça Aygün, Elif Balıkçı, Dilek Matyar, Fevziye Hülya Aşçı
14:30 - 14:45 Kahve Molası / Coffee Break
14:45 - 16:15 Ana Salon A / Main Hall A
Albatros 1
Salon B / Hall B
Albatros 2
Salon C / Hall C
Pelikan
Salon D / Hall D
Flamingo
Salon E / Hall E
Pigeon
Davetli Sempozyum
Invited Symposium

Antrenman ve Hareket Bilimleri 1
Training and Mov. Science 1

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Ömer ŞENEL

2006’dan 2019’a Kadar Kadınların Heptatlonunda Faktör Yapısı ve Performans Değişiklikleri: Heptatlon Eğitimi İçin Etkiler ve Uygulamalar
Factor Structure and Performance Changes in the Women’s Heptathlon From 2006 to 2019: Implications and Applications for Heptathlon Training"
Dr. Ian Heazlewood

HIIT Herkes için Uygun mu? Yüksek Şiddetli İnterval Antrenmanlara Fizyolojik ve Performans Adaptasyonları
HIIT Fits for Everyone? Physiological and Performance Adaptation to HIIT
Dr. Selda Bereket

Üst Düzey Sportif Becerilerin Nöro-Mekanik Yöntemlerle Çözümlenmesi
Decomposition of High Level Sportive Abilities by Using Neuro-Mechanical Methods
Dr. Hayri Ertan

Sağlikli Yaşamdan Sportif Performansa Giden Yolda Fitnes Antrenman Modeli
Fitness Training Model on the Way From Healthy Living to Athletic Performance
Dr. Salih PINAR
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Spor Yönetimi 2
Sport Managament 2

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Levent ATALI

Bildiri / Abstract No : 716
Trabzonspor-Rizespor Rekabeti Taraftar Yansımaları
Reflections of Fans on Trabzonspor-Rizespor Rivalry
Necati Gürses, Kıvanç Semiz

Bildiri / Abstract No : 129

Futbolda Kadın & Erkek Farkı – FIFA Dünya Kupası Karşılaştırılması
Female & Male Difference in Football - FIFA World Cup Comparison
Lale Orta

Bildiri / Abstract No : 440
Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri Örnekleminde İncelenmesi
An Investigation of the Relationship Between Organizational Justice and Organizational Commitment in the Case of Youth Services and Sports Provincial Directorates
Baki Yılmaz, İrfan Güray Yüksel

Bildiri / Abstract No : 749
Var Sisteminin 2018-2019 Sezonu Süper Lig Futbol Maçlarına Etkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Effects of Var System on 2018-2019 Season Super League Football Matches
Soner Çankaya, Ünal Saki, M.Yalçın Taşmektepligil

Bildiri / Abstract No : 455
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Investigation of Relationsip Between Epistemological Beliefs and Problem Solving Skills Levels Faculty of Sport Science Students
Emre Belli, Ceren Solmaz Çakmak

Bildiri / Abstract No : 196
Mecliste Grubu Bulunan Partilerin 2018 Genel Seçim Beyannamelerinde Spor Başlığı
Sports Title of Parties With a Group in the Parliament in the 2018 General Election Declarations
Ahmet Azmi Yetim, Ufuk Apur
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Antrenman ve Hareket Bilimleri 11
Training and Movement Science 11

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Erkan GÜNAY

Bildiri / Abstract No : 189
Spesifik Antrenmanların Kadın Futbolcularda Bazı Motorik Özelliklere Etkisi
The Effects of Specific Trainings on Some Motoric Features of Female Soccer Players
Mahmut Alp

Bildiri / Abstract No : 317
Diz Ekstansiyon Kuvvet Asimetrisinin Anaerobik Güç ve Kapasite Üzerine Etkisi
Effects of Knee Extension Strength Asymmetry on Anaerobic Power and Capacity
Sinem Hazır Aytar, Tuğba Nilay Kulaksız

Bildiri / Abstract No : 351
Genç Futbolcuların Fiziksel Performanslarında Yükseklik Antrenman Maskelerinin Uzun Dönem Etkileri
Long-Term Effects of Wearing the Elevation Training Mask on Physical Performance in Young Soccer Players
Hüseyin Topçu, Ramiz Arabacı, İbrahim Gırak, Tonguç Vardar
Genç Futbolcuların

Bildiri / Abstract No : 742
Hedefli Pliometrik Antrenmanın 15-16 Yaş Grubu Atletlerin Durarak Uzun Sıçrama Performansına Etkisi
The Effect of Targeted Plyometric Training on Standing Long Jump Performance of 15-16 Year Old Athletes
Mehmet Yıldız, Yunus Salih Helvacı, Buse Emeksiz

Bildiri / Abstract No : 75
Sporcularda Demografik Özellikler ve Spor Yili Kuadriseps Açısını Etkiler Mi?
Does Demographic Characteristics and Sports Year Affect Quadriceps Angle in Athletes?
Banu Kabak, Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Ezgi Ünivar, Adnan Hasanoğlu

Bildiri / Abstract No : 101
Futbol Hakemlerinin Sprint Performanslarının Çabukluk-Çeviklik Performanslarıyla İlişkisinin İncelenmesi
Investigating the Relation of Sprint Performances And Agility Performances of Football Referees
Sürhat Müniroğlu, Erdem Subak
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Antrenman ve Hareket Bilimleri 12
Training and Movement Science 12

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. F. Filiz ÇOLAKOĞLU

Bildiri / Abstract No : 505
Farklı Yüklerdeki Olimpik Kaldırış Varyasyonlarının Kuvvet Gelişim Oranları ve Optimal Yükün Belirlenmesi
Determination of the Optimal Load and Rate of Force Development in Different Olympic Lift Variations
Kaan Gürbey Aktüre, Çiğdem Bulgan, Mustafa Arslan Başar, Sedat Odabaşı

Bildiri / Abstract No : 875

Seri Başı Güreşçilerin Dünya Şampiyonu Olma Olasılığı: 2018 Dünya Şampiyonasının Bir Analizi
The Probability of Being World Champion of Seeded Wrestlers: An Analysis of the 2018 Wrestling World Championship
Yunus Özel, Özkan Işık, Halil İbrahim Cicioğlu

Bildiri / Abstract No : 204
Bayan Voleybol ve Hentbol Takim Oyuncularının Çeviklik, Sırt Bacak Kuvveti ve Dikey Sıçrama Değerleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of Difference in Agility, Back-Leg Strength and Vertical Jump Values Between Female Volleyball and Handball Players
Özgür Dinçer, Denizhan Çalışkan, Dilara Kubal

Bildiri / Abstract No : 762
Wushu'cularda Pliometrik Antrenmanların Sıçrama ve Çeviklik Parametrelerine Etkisi
The Effects of Plyometric Training on Jumping and Agility Parameters in Wushu Athletes
Ozan Dönmez, Murat Akyüz

Bildiri / Abstract No : 352
Basketbolculara Farklı Şiddetlerde Uygulanan Spesifik Isınmanın 1 Maksimum Squat Performansı Üzerine Akut Etkisi
Acute Effect of Specific Warm-Up on Basketball Players in Different Intensity on 1 Maximum Squat Performance
Özgür Eken, Yasin Koca

Bildiri / Abstract No : 671
Amatör Futbolcularda Farklı Önkoşullama Stratejisi Uygulamalarının Sprint Performansına Akut Etkisi
The Acute Effect of Different Preconditioning Strategies on Sprint Performance in Amateur Football Players
Volkan Günay, Atakan Yılmaz
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Egzersiz ve Spor Fizyolojisi 1
Exercise and Sports Physiology 1

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Abdülkerim Kasım BALTACI

Bildiri / Abstract No : 546
Deneysel Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Kronik Koşu Egzersizinin Hipokampustaki Lipid Peroksidasyonuna Etkisi
Effect of Chronic Running Exercise in Experimental Diabetes Mellitus Rat Model on Lipid Peroxidation in the Hippocampus
Mehmet Yaşlı, Saltuk Buğra Baltacı, Nilüfer Akgün Ünal, Elif Gülbahçe Mutlu, Rasim Moğulkoç, Abdulkerim Kasım Baltacı

Bildiri / Abstract No : 545

Deneysel Diyabet Oluşturulmuş Sıçanlarda Kronik Koşu Egzersizinin Timus ve Dalak Dokusundaki ZIP 10 Düzeylerine Etkisi
Evaluation of the Effect of Chronic Jogging Exercise on Levels of Thymus and Spleen Tissue ZIP 10 in Experimental Diabetes Mellitus Rat Models
İbrahim Uğurlu, Saltuk Buğra Baltacı, Nilüfer Akgün Ünal, Esma Menevşe, Rasim Moğulkoç, Abdulkerim Kasım Baltacı

Bildiri / Abstract No : 549
Diyabetik Sıçanlarda Kronik Koşu Egzersizinin İmmün Parametreler Üzerine Etkisi
Evaluation of the Effect of Chronic Jogging Exercise on Immunological Parameters in Experimental Diabetes Mellitus Rat Models
İbrahim Uğurlu, Ömer Ünal, Saltuk Buğra Baltacı, Abdulkerim Kasım Baltacı, Rasim Moğulkoç, Hülya Uçaryılmaz

Bildiri / Abstract No : 881
Deneysel Diyabet Oluşturulmuş Sıçanlarda Kronik Egzersizin Kas Dokusundaki Glut-4 ve Çinko Düzeylerine Etkisi
The Effect of Chronic Exercise of Muscle Tissue GLUT-4 and Zinc Levels in Experimental Diabetic Rats
Abdullah Bakum, Süleyman Patlar, Abdülkerim Kasım Baltacı, Rasim Moğulkoç, Saltuk Buğra Baltacı

Bildiri / Abstract No : 677
VO2maks'ın Belirlenmesinde Yeni Bir Değişken Kırmızı Kan Hücresi Dağılım Genişliği
Red Blood Cell Distribution Width as A Novel Marker in Predicting VO2max
Ayhan Taner Erdoğan, Gökhan Umutlu

Bildiri / Abstract No : 548
Diyabetik Sıçanlarda Kronik Koşu Egzersizinin Hipokampus ZnT3 Seviyeleri Üzerine Etkisi
Effect of Chronic running Exercise in Experimental Diabetes Mellitus Rat Model on Hippocampus ZnT3 Levels
Mehmet Yaşlı, Ömer Ünal, Saltuk Buğra Baltacı, Esma Menevşe, Rasim Moğulkoç, Abdulkerim Kasım Baltacı

Bildiri / Abstract No : 423
Taekwondocularda Müsabaka Süresince Uygulanan Vuruşların Sayı ve Şiddetinin Kas Hasarına Etkisinin İncelenmesi
A Survey on the Influence of the Number and Severity of Strikes Applied During Competitions on Skeletal Muscle Damage for Taekwondo Athletes
Ferhat Güder, Mehmet Günay, Hatice Paşaoğlu
Salon F / Hall F
Cinema
Salon G / Hall G
Dr. Necati AKGÜN
Salon H / Hall H
Dr. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL
Salon K / Hall K
Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI
E-Poster Salonu / E-Poster HALL
Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEN
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Spor Yönetimi 3
Sport Managament 3

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Sebahattin DEVECİOĞLU

Bildiri / Abstract No : 383
Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Kapsamındaki Bildiriler Üzerine Bir İnceleme
A Research About the Abstracts From International Sport Sciences Congress
Meral Sevinçtırpan, Ahmet Köksal, Volkan Unutmaz, Erdinç Demiray

Bildiri / Abstract No : 335

Antrenörlerin Benlik Saygı Düzeyi ile Öfke Kontrolleri (Ankara İli Örneği)
Self-Esteem Level and Anger Controls of Trainers (An Example of Ankara)
Hakan Sunay, Bayram Kaya

Bildiri / Abstract No : 359
Pazarlama Karmasının Etkin Kullanımının Spor Tesisi Tüketicilerinin Memnuniyet Düzeylerine Etkisi
The Influence of Effective Marketing Mix Use on Satisfaction Level of Gym Members
Muhammet Cihat Çiftçi, Gözde Algün Doğu, Baki Yılmaz

Bildiri / Abstract No : 296
Antrenör Yetiştirme Kurslarına Katılan Kursiyerlerin Kişisel Gelişim Amaçlarının Belirlenerek Değerlendirilmesi
Determining and Evaluating the Personal Development Goals of Trainees Attending Trainer Courses
Ömer Kaplan, Mehmet Öçalan

Bildiri / Abstract No : 688
Spor Alanlarında Toplumsal Cinsiyet Algısı(Basketbol Hakemleri Örneği)
Perception of Gender in Sports Fields (Example of Basketball Referees)
Merve Serdar, Musa Çon

Bildiri / Abstract No : 119
Futbol Oyununda Ofsayt Sinyal Tespit Sistemi Tasarımı
Offside Signal Detection System Design in Football Game
Recep Buğra Çetin, Adil Deniz Duru, Birol Çotuk
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 7
Physical Education and Sports Education 7

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Zekeriya GÖKTAŞ

Bildiri / Abstract No : 246
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Örgütsel Sessizlik Durumlarının İncelenmesi (Sivas İli Örneği)
Examination of Organizational Silence of Physical Education and Sports Teachers (The Case of Sivas Province)
Sözer Çoban

Bildiri / Abstract No : 453
Etrüsk, Mısır ve Eski Türklerdeki Kadın Sporcu Görselleri Benzerlikleri
Female Athlete Images in Etruscan, Egyptian and Ancient Turks
Selahattin Koç, Gülten İmamoğlu

Bildiri / Abstract No : 464
Lise Öğrencilerinin Kariyer Kaygısı ile Beden Eğitimi Ders Tutumlarının Okul Türü ve Spor Yapma Değişkenlerine Göre İncelenmesi
With the Career of High School Students Have Physical Education Course Attitudes the Type of School and Sports to Check According to the Variables
Ferhat Çakır, Oğuzhan Dalkıran, Cem Sinan Aslan

Bildiri / Abstract No : 655
Sınıflandırma Doğruluğu Üzerine Bir Araştırma: Spor Özgeçmişi Özel Yetenek Sınavını Nasıl Etkiler?
A Study on Classification Accuracy: How Does Sports Career Affect Special Aptitude Exam?
Ramazan Taşçıoğlu, Murat Doğan Şahin, Serdar Kocaekşi

Bildiri / Abstract No : 852
Raket Sporcularının Atletik Performanslarının İncelenmesi
Investigation of Athletic Performances of Racket Sportsmen
Ali Saçıkara, Mehmet Kılıç

Bildiri / Abstract No : 242
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Örgütsel Affedicilik Durumlarının İncelenmesi (Sivas İli Örneği)
Examination of the Organizational Forgiveness Status of Physical Education and Sports Teachers (Sivas Province Example)
Sözer Çoban

Bildiri / Abstract No : 932
Boksörlerin Solunum Fonksiyon Parametreleri ile Bazı Motorik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Determining The Relationship Between Some Motoric Characteristics and Pulmonary Function Parameters of Boxers
Mehmet Göktepe, Erdil Durukan, Meral Miyaç Göktepe
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Egzersiz ve Spor Psikolojisi 10
Exercise and Sports Psychology 10

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Engin GEZER

Bildiri / Abstract No : 22
Basketbolcularda Kişilik Özellikleri ve Duygusal Zekânın Performans Üzerindeki Etkisi
The Effect of Personality Traits and Emotional Intelligence on Basketball Players' Performance
Kenan Güvensoy, Erman Doğan

Bildiri / Abstract No : 761

Bireysel ve Takım Spor Branşlarında Olan Sporcuların Denge, Reaksiyon Zamanı, Dikkat Ve BMI Değerlerinin Karşılaştırması
Comparison of Balance, Reaction Time, Attention and Bmi Values in Individual and Team Sports
Cenab Türkeri, Barışcan Öztürk, Bilgihan Büyüktaş, Demet Öztürk

Bildiri / Abstract No : 711
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Algılanan Stres Düzeyleri ile Egzersiz Bağimlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Perceived Stress Levels and Exercise Addictions of School of Physical Education and Sports Students
Didem Gülçin Kaya, Bijen Filiz, Yücel Ocak

Bildiri / Abstract No : 226
Futbol Sporu Yapan Bireylerin Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Investigation of Psychological Well-being of Individuals Who Play Football Sport According to Different Variables
Ünal Türkçapar, Osman Aydın Özkan

Bildiri / Abstract No : 469
Adölesan Dönemindeki Amatör Sporcuların Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation Levels of Amateur Athletes in Adolescent Period
Aygül Çağlayan Tunç
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Rekreasyon 6
Recreation 6

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Fatih BEKTAŞ

Bildiri / Abstract No : 49
Etkinlik Tecrübe Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Validity and Reliability Study of Activity Experience Scale
Ali Selman Özdemir, Tebessüm Ayyıldız Durhan, Beyza Merve Akgül

Bildiri / Abstract No : 849

Eğitsel El Broşürlerinin Boş Zaman Eğitiminde Bilgi ve Farkındalık Düzeyi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Examination of the Effects of Educational Leaflets on Awareness and Knowledge in Leisure Education
Aliye Çoban, Süleyman Munusturlar

Bildiri / Abstract No : 195
“Halk Eğitim Kurslarına Katılan Bireylerin Rekreatif Etkinliklere Katılımlarının Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkisi”
The Relationship Between the Participation of Individuals Attending Public Education Courses in Recreative Activities and the Quality of Life
Şeniz Karagöz, Yunus Tortop, Halime Dinç

Bildiri / Abstract No : 625
Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Fiziksel Aktivitelere Katılım Engellerinin İncelenmesi
Investigation of the Obstacles of University Students to Parcipate in Recrational Phsysical Activities
Cansu Yıldırım , Hakan Akdeniz, Gizem Savtekin, Yasin Kaan Topçu

Bildiri / Abstract No : 48
Ciddi Boş Zaman Kariyer İlişkisi Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Validity and Reliability Study of Leisure Career Relationship Scale
Tebessüm Ayyıldız Durhan, Ali Selman Özdemir, Suat Karaküçük

Bildiri / Abstract No : 920
Emekli Bireylerin Bir Serbest Zaman Etkinliği Olarak Fiziksel Aktivitelere Dair Görüşleri: Türkiye’nin En Yaşlı ve Mutlu İli Sinop Örneği
Opinions of Retired People about Physical Activity as a Leisure Time Activity: Example of Turkey's Oldest and Happy City Sinop
Nedim Tekin, Fatih Mehmet Parlar, Özge Ercan
 
16:15 - 16:30 Kahve Molası / Coffee Break
16:30 - 18:00 Ana Salon A / Main Hall A
Albatros 1
Salon B / Hall B
Albatros 2
Salon C / Hall C
Pelikan
Salon D / Hall D
Flamingo
Salon E / Hall E
Pigeon
Davetli Sempozyum
Invited Symposium

Spor yönetimi - Rekreasyon
Sport Management and Recreation

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Sami Mengütay

Sporda Araştırma Yöntemleri: Trendler ve Gelecek Olanakları
Research Methods in Sport: trends and future possibilities
Dr. Ian Jones

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Spor Örgütlenmesi ve Yönetimi
Sports Organization and Management in Presidential Government System
Dr. A. Azmi Yetim

Boş Zaman: Temel İnsan Hakkı
Leisure: A Basic Human Right
Dr. Suat Karaküçük
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Spor Yönetimi 4
Sport Managament 4

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Selahattin AKPINAR

Bildiri / Abstract No : 873
Liderlik Yönelimi Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Leadership Orientation Scale's Reliability and Validity Study
Volkan Unutmaz, Furkan Şahin

Bildiri / Abstract No : 722

Basketbolda Yapılan Doktora Tezlerinin İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi
Investigation of Doctoral Theses in Basketball By Content Analysis Method in Turkey
Mahmut Çağatay Nazlıcan, Eren Uluöz

Bildiri / Abstract No : 878
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Kariyer Uyum Yeteneği Düzeylerinin Belirlenmesi: Ankara İli Örneği
Students of Faculty of Sport Sciences Determination of Career Adaptability Levels: The Case of Ankara Province
Hamza Uyar, Yalçın Uyar, Övünç Erdeveciler

Bildiri / Abstract No : 556
Spor Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Biliş ötesi Öğrenme Stratejileri ile Sporda İmgeleme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Analysing the Relationship Between Metacognitive Learning Strategies and Image Levels of Sports Students at the Universities
Murat Aygün, Talha Murathan, Elif Kübra Demir

Bildiri / Abstract No : 50
Critic ve Edas Yöntemleri Bütünleşik Kullanımıyla Türk Milli Futbol Takımı İçin Kaleci Seçimi
Goalkeeper Selection For a Turkish National Football Team With Integrated Use of Critic and Edas Methods
Murat Kemal Keleş, Aşkın Özdağoğlu

Bildiri / Abstract No : 917
Spor Örgütlerinde Çalışan Bireylerin İş Motivasyonu Düzeylerinin Belirlenmesi
Determination of Work Motivation Levels of Individuals Working in Sport Organizations
Selda Kocamaz Adaş, Cihan Ulun, A.Azmi Yetim, Mücahit Dursun

Bildiri / Abstract No : 918
Spor Örgütlerinde Çalışan Bireylerin Lider Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
Metaphoric Perceptions of Individuals Working in Sports Organizations Regarding the Concept of Leader
Mücahit Dursun, Cihan Ulun, Selda Kocamaz Adaş
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Antrenman ve Hareket Bilimleri 13
Training and Movement Science 13

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. H. Ahmet PEKEL

Bildiri / Abstract No : 732
20-26 Yaş Erkek Yüzücülerde Progresif Kapsamli Dinamik Germe Egzersizlerinin 50 Metre Yüzme Sürelerine ve Kulaç Sıklığına Etkisi
Effect of Progressive Extensive Stretching Exercises in 20-26 Years Old Male Swimmers on 50 Meters Swimming Time and Fathom Frequency
Pınar Pınarlı, Emre Özcan, Hakan Akdeniz

Bildiri / Abstract No : 325

Genç Yüzücülerde Antropometrik, Fizyolojik ve Fiziksel Özelliklerin Müsabaka Performansına Etkisinin Araştırılması
The Investigation the Effect of Anthropometric, Physiological and Physical Properties on Competition Performance of Young Swimmers
Şeyma İnan, Özcan Saygın

Bildiri / Abstract No : 403
Sprint ve Pliometrik Antrenman Yöntemlerinin, İşitme Engelli Erkek Sporcuların Sürat, Sıçrama ve Anaerobik Gücüne Etkisi
Effects of Sprint and Plyometric Training on Speed, Jumping and Anaerobic Strenght of Hearing Impaired Male Sportsmen
İbrahim Kurt, Mürsel Akdenk, Mehmet Akbulut

Bildiri / Abstract No : 418
Rüzgar Sörfçülerinde Denge, Kuvvet Parametreleri ve Bilişsel Düzeyleri: Profesyonel ve Rekreasyonel Katılımcılar Üzerine Bir İnceleme
Balance, Strength Parameters and Cognitive Levels in Wind Surfers: An Investigation on Professional and Recreational Participants
Sedat Yurtseven, Tolga Akşit, Zişan Kazak, Seray Ak

Bildiri / Abstract No : 504
Özel Kuvvetler Personeli İçin Kuvvet ve Kondisyon Antrenman Programlaması Örneği
Example of Strength and Conditioning Program for Special Forces
Sedat Odabaşı, Çiğdem Bulgan, Mustafa Arslan Başar, Kaan Gürbey Aktüre

Bildiri / Abstract No : 792
Sub-Elit Basketbolcularda Sıçrama Antrenmanının Sürate Etkisi
The Effect of Jump Training on Speed in Sub-Elite Basketball Players
Recep Soslu, Ömer Özer, Melek Güler, Ömer Pamuk, Ali Ahmet Doğan
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Antrenman ve Hareket Bilimleri 14
Training and Movement Science 14

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ

Bildiri / Abstract No : 862
Türkiyedeki Yüksekoğretim Kurumlarında Cimnastik Üzerine Yapılan Doktora Tezleri Üzerine Bir İnceleme
A Review of the Doctoral Dissertation Performed on Gymnastics in Higher Education Institutions in Turkey
Banu Nurdan Özsu, Eren Uluöz

Bildiri / Abstract No : 158

Deniz Harp Okulu Kürek Takımına Uygulanan Kombine Antrenmanların Kürek Ergometre Performansları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effect of Combined Training on Rowing Ergometer Performance Experimented on Naval Academy Rowing Team
Acar Koparal, Murat Taş, Zafer Bilgin

Bildiri / Abstract No : 191
Avrupa'nın Altı Farklı Futbol Liginde Mücadele Eden Takımların Oyun İçi Değişkenlerinin Analizi
Analysis of in-Game Variables of Teams Competing in Six Different Football Leagues in Europe
Hakan Büyükçelebi, Mahmut Açak, Serkan Düz, Ahmet Kadir Arslan, Kemal Kurak

Bildiri / Abstract No : 451
6 Haftalık Yoga Egzersizlerinin Futbolcularda Denge, Esneklik, Kuvvet ve Vücut Yağ Yüzdesine Olan Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effect of 6-Week Yoga Exercises on Balance, Flexibility, Strength, and Body Fat Percentage in Football Players
Alper Kartal, Esin Ergin

Bildiri / Abstract No : 474
Amatör Futbol Liginde Ev Sahibi Olma Avantajı: Türkiye Futbol Bölgesel Amatör Ligi Örneği
Home Advantage in Amateur Football League: Turkey Regional Amateur Football League Example
Oğuz Gürkan, Göktuğ Ertetik, Sürhat Müniroğlu

Bildiri / Abstract No : 650
Biyo-Gruplama (Bio-Banding): 10 Yaş Grubu Erkek Çocuklarda Temel Motor Becerilerinin İncelenmesi
Bio-Banding: Investigation of Basic Motor Skills in 10-Year-Old Boys
Gökmen Özen, Hürmüz Koç

Bildiri / Abstract No : 916
Elit Dövüş Sporcularına Uygulanan 6 Haftalık Kompleks Antrenman Programının Kuvvet Sürat ve Dayanıklılık Parametrelerine Olan Etkisi
The Effect of the 6-Week Complex Training Program Applied to Elite Martial Arts Athletes on Strength Speed and Resistance Parameters
Emrah Özdemir, Zeynep İnci Karadenizli, Engin Efek, Yunus Emre Üstgörül
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Egzersiz ve Spor Fizyolojisi 2
Exercise and Sports Physiology 2

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Ali Ahmet DOĞAN

Bildiri / Abstract No : 100
Ateşli Silahlar Tabanca Oyuncularında T10 Egzersiz Programının Atıcılık Performansına Etkisi
The Effect of T10 Exercise Program on Shooting Performance in Fire Weapons Gun Players
Filiz Fatma Çolakoğlu, Şevval Buse Yıldız, Ahmet Serhat Aydın, Selma Karacan, Özge Çınar Medeni, Gül Baltacı

Bildiri / Abstract No : 108

Sağlıklı Genç Kadınlarda Genel Kas Kuvveti ile Solunum Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between General Muscle Strength and Pulmonary Functions in Healthy Young Women
Figen Dağ, Serkan Taş, Özlem Bölgen Çimen

Bildiri / Abstract No : 132
Farklı Branşlardaki Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Davranışsal İnhibisyon Düzeylerinin ve Öfke İfade Biçimlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Behavoral Inhibition Levels and Anger Expression Styles of Physical Education and Sports Students in Different Branches
Deniz Öztürk

Bildiri / Abstract No : 148
Bazi Fiziksel ve Fizyolojik Testler Esnasında Kısa ve Ultra Kısa Süreli Kalp Atım Hızı Değişkeninin Non-İnvazif Değerlendirilmesi
Non-invasive Assessment of Short and Ultra-short Heart Rate Variability During Some Physical and Physiological Tests
Tuncay Alparslan, Ramiz Arabacı, Recep Görgülü

Bildiri / Abstract No : 152
Atlamalar Branşı Milli Sporcularda Vücut Kompozisyonu, Kas Gücü, Plazma D Vitamini ve Bazı Hormon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Investigation of the Relationship Between Body Composition, Muscle Strength, Plasma Vitamin D and Some Hormone Levels in National Athletes Performing Jumping Events
Demet Yiğit, Dilek Taşkıran, Işık Bayraktar

Bildiri / Abstract No : 155
Patellofemoral Ağrı Sendromunun Genç Sporcularda Yürüme Ekonomisi ve Plantar Basınç Dağılımı Üzerine Etkisi
The Influence of Patellofemoral Pain on Walking Economy and Plantar Pressure Distribution in Young Athletes
Figen Dağ, Uğur Dal, Zeynep Altınkaya, A. Taner Erdoğan, Emre Özdemir, Didem Yıldırım, Mehmet Çolak

Bildiri / Abstract No : 706
Erkek Kayaklı Koşu Sporcuların Bazı Serum Lipit Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation of Some Serum Lipid Levels of Male Cross Country Skiers

Muhammed Fatih Bilici, Ömer Kaynar, Serkan Kızılca

Bildiri / Abstract No : 62
Dayanıklılık ve Kuvvet Antrenmanlarının Sıçanlarda Enos Ekspresyonu Üzerine Olan Etkileri
Effect of Endurance-resistance Training on Expression of Enos Gene in Rats
Morteza Jourkesh, Sinan Seyhan
Salon F / Hall F
Cinema
Salon G / Hall G
Dr. Necati AKGÜN
Salon H / Hall H
Dr. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL
Salon K / Hall K
Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI
E-Poster Salonu / E-Poster HALL
Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEN
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Spor Yönetimi 5
Sport Managament 5

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Sema ALAY ÖZGÜL

Bildiri / Abstract No : 345
Futbol Kulüplerinde Marka Yönetimi: Kurumsal İletişim Aracı Olarak Twitter
Brand Management in Football Clubs: Twitter as a Tool for Corporate Communication
Abdurrahman Yaraş, Ali Gürel Göksel

Bildiri / Abstract No : 380

Üniversite Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Motivasyonları
Digital Game Playing Motivations of University Students
Murat Turğut, Onur Mutlu Yaşar

Bildiri / Abstract No : 413
Futbol Taraftarlarının Seyircilik Durumları ile Spor Takımı Envangelizm (Efangelizm) İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma
An Empirical Research on the Correlation Between Spectatorship Status of Football Fans and Sport Team Evangelism (Efangelism)
Ali Erdoğan, Mehmet Öztaş, Erkan Faruk Şirin

Bildiri / Abstract No : 96
Sporcu Kimliği Sportif Kendine Güven ve Yaşam Doyumu İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
A Research on the Relationship Between Athlete Identity Sporty Self Confidence and Life Satisfaction
Yeliz Eratlı Şirin, Özge Aydın, Tayfun Şirin, Günseli Öz

Bildiri / Abstract No : 416
Akademisyenler Perspektifinden Spor Yöneticiliği Bölümlerinde Merkezi Yerleştirme Sistemi
Central Placement System in Sports Management Departments From Academians Perspective
Özgün Parasız, Alperen Halıcı, Mustafa Yaşar Şahin, Ahmet Azmi Yetim

Bildiri / Abstract No : 153
Spor İşletmelerinde Çalışan Personelin İş Yerlerindeki Örgütsel Çatışmaların Nedenleri ve Yönetilme Stillerine Yönelik Algıları
The Staff Who Work at Fitness Centers' Perception Regarding the Reasons and Management Styles of Organizational Conflict
Orçun Keçeci, Erdinç Demiray
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 8
Physical Education and Sports Education 8

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Fatma İLKER KERKEZ

Bildiri / Abstract No : 322
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İlk Kariyer Zorlukları ve Lisans Eğitiminin Yeterliliği
Early Career Challenges of Physical Education Teachers and Adequacy of Undergraduate Education
Hidayet Suha Yüksel

Bildiri / Abstract No : 378
Yeni Öğretim Programının Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Mesleki Çalışma Alanına Etkisi Hakkında Fikirleri ve Uyguladıkları Öğretim Yöntemlerinin Tespit Edilmesi
Determination of the Effects of the New Curriculum on Physical Education and Sports Teachers' Professional Work Area and Their Teaching Methods
Ayşegül Gök, Oğuzhan Dalkiran

Bildiri / Abstract No : 491
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencileri ile Diğer Fakülte Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanları ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi
Examination of Multiple İntelligence Areas and Problem Solving Skills of Sports Science Faculty Students and Other Faculty Students
Pelin Avcı, Alpaslan Görücü

Bildiri / Abstract No : 311
Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmeni Tarafından İşlenen Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinin Öğrencilerin Bazı Motorik Antropometrik ve Değer Gelişimleri Üzerindeki Etkisi
The Effect of Game and Physical Activities Lesson Conducted by Physical Education and Classroom Teachers on Some Motor and Anthropometric Features and the Value Development of Students
Ayşe Önal, Gülten Hergüner, A. Dilşad Mirzeoğlu

Bildiri / Abstract No : 929

Sporda Ayna Yansımaları
Mirror Reflections in Sport
Gizem Ceylan, Semiyha Tuncel

Bildiri / Abstract No : 926
Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin Incelenmesi
Examination of Transformational Leadership Characteristics of Students Studying at the Faculty of Sports Sciences
Bahar Güler, Mücahit Dursun, Cihan Ulun, Mehmet Günay
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Fiziksel Aktivite ve Sağlık 2
Physical Activity and Health 2

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Saadet Rana VAROL

Bildiri / Abstract No : 356
Normal Kilolu ve Aşırı Kilolu/Obez Yetişkin Bireylere Sabah ve Akşam Saatlerinde Uygulanan Aerobik Egzersizlerin Asprosin, Spexin, Lipocalin-2 ve Insulin Hormon Düzeyleri Üzerine Akut Etkisinin Incelenmesi
The Acute Effect of Aerobic Exercises Applied to the Normal and Overweight /obese Adults at Morning and Evening Hours on Asprosin, Spexin, Lipocalin-2 and Insulin Hormone Levels
Halil İbrahim Ceylan, Özcan Saygın, Ümmühani Özel Türkcü

Bildiri / Abstract No : 822

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite ve Antropometrik Ölçümleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Physical Activity and Anthropometric Measurements of Students in the Nutrition and Dietetics Department
Nilgün Seremet Kürklü, Hasan Atacan Tonak, Hülya Kamarlı Altun

Bildiri / Abstract No : 604
Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi
An Analysis on the Healthy Life-style Behaviors of University Students
Merve Karaman, Akan Bayrakdar, Metin Yaman, Erdal Zorba, Mehmet Güçlü, Aleyna Nur Kandemir

Bildiri / Abstract No : 890
Türkiye’de 2018-2019 Döneminde Fiziksel Aktivite ve Sağlıkla İlgili Terimlerin Google ve Youtube’da Aranma Oranları
Searching Rates of Physical Activity and Health Terms on Google and Youtube in Turkey During the Period of 2018-2019 Years
Hüseyin Aslan, Mehmet Akif Ziyagil

Bildiri / Abstract No : 2
Rekreasyonel Aktivitelere Katılım Durumuna Göre Bel ve/veya Sırt Ağrısı Çeken Bireylerin Fizik Tedavi Alma Sıklıkları (Batman İli Örneği)
The Frequency of Physical Treatment of Patients Who Have Lumbar or Back Pains According to Participation of Recreational Activities (Example Of Batman)
Rıdvan Yıldız, M. Enes Işıkgöz

Bildiri / Abstract No : 299
Rekreasyon Aktivitelerine Katılan Profesyonel Sporcular, Amatör Sporcular ve Üniversite Öğrencilerinin İyi Oluş ve Benlik Saygısı Seviyelerinin Karşılaştırılması
Comparison of Wellness and Self-esteem Levels of Professional-amateur Sportsperson and University Students Who Attend Recreational Activities
Şerife Gamze Ülker, Mustafa Ozan Altın

Bildiri / Abstract No : 925
Bipolar Bozuklukta Yeme Farkındalığı ve Fiziksel Aktivite İlişkisi
Relationship Between Mindful Eating and Physical Activity in Bipolar Disorders
Hatice Toy, Erkut Tutkun, Murat Kasap, Itır Tarı Cömert

Bildiri / Abstract No : 493

Üniversitelerin Spor Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrenciler ile Diğer Bölümlerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Karşılaştırılması
Şeyda Çelik Karahançer, Ahmet Şahin, Zeynep Kutlu
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Rekreasyon 7
Recreation 7

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Gazanfer DOĞU

Bildiri / Abstract No : 154
Boş Zaman Eğitimi Açısından Akademik Erteleme Davranışının Değerlendirilmesi
Evaluation of Academic Procrastination Behavior With Respect to Leisure Education
Şenol Göral, Tebessüm Ayyıldız Durhan, Zeynep Mervenur Aksel, Suat Karaküçük

Bildiri / Abstract No : 864

İlkokul ve Ortaokul Öğretim Programlarının Yeterliğinin Boş Zaman Eğitimi Açısından İncelenmesi: Kazanımlara Eleştirel Bir Bakış
Investigation on the Efficiency of Primary and Secondary School Curriculums: A Critical Overview on Learning Outcomes
Süleyman Munusturlar, Günnur Hastürk, Sema Emen

Bildiri / Abstract No : 55
Rekreatif İnternet Kullanımı Ölçeğinin Geliştirilmesi
Developing the Recreative Internet Usage Scale
Kerem Yıldırım Şimşek, Hüseyin Çevik

Bildiri / Abstract No : 648
Spor Okulu Öğrencileri ve Ebeveynlerinin Ders Dışı Sportif Etkinliklere Yönelik Tutumları
Attitudes of Sports School Students And Their Parents Towards Extracurricular Sports Activities
Merve Karaman, Akan Bayrakdar, Metin Yaman, Uğur Kaptan

Bildiri / Abstract No : 128
Derslerimiz Etkili mi ?
Are Our Lessons Effective ?
Kerem Yıldırım Şimşek, Deniz Raha Koloğlu, Furkan Ufuk Yıldız

Bildiri / Abstract No : 729
Öğretmen Adaylarının İnternet Bağimlılık Düzeylerinin İncelenmesi (Kocaeli Üniversitesi Örneği)
Investigation of Internet Dependence Levels of Teacher Candidates (Kocaeli University Example)
F. Yeşim Körmükçü, Hülya Adali, Hakim Şahin
 
18:00 - 18:15 Kahve Molası / Coffee Break
  Ana Salon A / Main Hall A
Albatros 1
Salon B / Hall B
Albatros 2
Salon C / Hall C
Pelikan
Salon D / Hall D
Flamingo
Salon E / Hall E
Pigeon
18:15 - 19:30 Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Different Fields In Sport Science

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Salih PINAR

Bildiri / Abstract No : 582
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’ nin Su Sporları Potansiyeli Üzerine İncelemeler
Alper Kılıç, Ömür Kızılgöl, Emrah Akdamar, Maruf Göğebakan

Bildiri / Abstract No : 56

Isparta İlinde Atletizmle Uğraşan 12-16 Yaş Çocukların Antropometri ve Bazı Biyomotorik Özelliklerinin İncelenmesi
Emrah Yılmaz

Bildiri / Abstract No : 734
Determining the Role of Athletic Sport in Development on Sport Tourism
Farzad Ghafouri, Kia Moarefiazar, Hamideh Sherafatmand Yari

Bildiri / Abstract No : 798
Evaluation of Endurance in the Education Sector
Hafidi Mounib, Djabali Redouane

Bildiri / Abstract No : 1
The Place of Sports Boycott on International Human Rights Law System
Poopak Dehshahri

Bildiri / Abstract No : 278
Adaptation of the Movement Assessment Battery for Children-2nd Edition Test for Older Adolescents
Ludvik Valtr, Rudolf Psotta, Kamila Banatova

Bildiri / Abstract No : 8
Comparison of the Effects and Durability of Isolated and Combined Core Stabilization Exercise and Reflexology Massage on Muscle Endurance and Pain in Females With Chronic Non-specific Low Back Pain
Shamim Ghorbani

Bildiri / Abstract No : 779
Evaluation of the Health-related Physical Fitness of the Students Studying at the School for the Hearing Impaired in Malatya, Who Do and Do Not Do Sports
Nurettin Konar, Alperen Şanal, Mehmet Emek Koca

Bildiri / Abstract No : 442
Normative Values for Physical and Psychomotor Characteristics in Children Aged 4-7 in Turkey (Sakarya)
Milaim Berisha, Şerife Gamze Ülker , Hamdi Özivgen
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Different Fields In Sport Science

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Hayri ERTAN

Bildiri / Abstract No : 395
Jump Height Prediction Using Emg Characteristics in Soccer Players
Özlem Güngör, Emre Çomak

Bildiri / Abstract No : 569
Sport and Social Inclusion of Children With Disabilities
Tibor Komar

Bildiri / Abstract No : 735
Influence of Choreography on the Development of First-graders’ Coordination Skills
Natalia Chuprun

Bildiri / Abstract No : 5
Adminstration of Abc for Fitness Programme on Body Mass Index of Sedentary Obese Children in Oyo State, Nigeria
Olusegun Adewale Ajayi

Bildiri / Abstract No : 52
Comparison of Attack Efficiency Index (AEI) in Female Contestants Among Different Age Groups Competing for a Medal
Husnija Kajmovic, Bayram Ceylan, Dzemal Huremovic, Safet Kapo
SPOR BİLİMLERİ DERNEĞİ GENEL KURULU Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Different Fields In Sport Science

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Gıyasettin DEMİRHAN

Bildiri / Abstract No : 409
Why Croatian Football Fans Became Engaged Political and Civil Society Activists
Goran-Pavel Santek

Bildiri / Abstract No : 9
Awareness and Utilization of E-learning Technologies in Teaching and Learning of Human Kinetics and Health Education Courses in Nigeria Universities
Ibrahim Laro Abubakar

Bildiri / Abstract No : 519
The Effect of Fatigue on Dynamic Balance Performance in Elite Sportsmen
Mustafa Sabır Bozoğlu, Fatma Arslan

Bildiri / Abstract No : 37
Effects of Sporting and Physical Practice on Visual and Kinesthetic Motor Imagery Vividness: a Comparative Study Between Physically Active and Sedentary Tunisian Youth From 13 to 15 Years Old.
Mohamed-Ali Dhouibi, Riadh Ouerchefani, Mohamed Riadh B. Rejeb

Bildiri / Abstract No : 703
Military Unarmed Combat Training, Its Methods and Socio-cultural Aspects
M. Kubilay Akman

Bildiri / Abstract No : 744
Üniversite Öğrencilerinin Spor Yapma Değişkenine Göre Karar Verme ve Liderlik Düzeylerinin İncelenmesi
Mehmet Acet, Sultan Yavuz Eroğlu, Erdem Eroğlu

Bildiri / Abstract No : 780
Comparison of the Respiratory Muscle Strengths of the Hearing-impaired Individuals Who Do and Do Not Do Sports
Nurettin Konar, Alperen Şanal

Bildiri / Abstract No : 733
Determining the Role of Community Sports in Development of Sport Tourism
Farzad Ghafouri, Kia Moarefiazar

Bildiri / Abstract No : 406
Investigation of Gender Diversity in Sports Governances in Turkey
Adem Kaya, Murat Ozmaden, Metin Kaplan
 
19:30        
15 Kasım 2019 / 15 November 2019
Cuma / Friday
08:30 - 10:30 Ana Salon A / Main Hall A
Albatros 1
Salon B / Hall B
Albatros 2
Salon C / Hall C
Pelikan
Salon D / Hall D
Flamingo
Salon E / Hall E
Pigeon
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Fiziksel Aktivite ve Sağlık 3
Physical Activity and Health 3

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Selma KARACAN

Bildiri / Abstract No : 892
Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Değişkenlerinin Başarı ile İlişkisi
The Relationship Between Special Ability Exam Variables and Success in the Faculty of Sport Sciences
Mehmet Akif Ziyagil, Ferhat Büyükkalkan

Bildiri / Abstract No : 348
Çocuklar İçin Serbest Zaman Aktivite Anketinin Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Adaptation of the Leisure Time Activity Survey for Children: Validity and Reliability Study
Onur Deniz İşler, Necip Demirci, Ayda Karaca

Bildiri / Abstract No : 673
Yamaç Paraşütü Tandem Pilotları ile İlk Kez Uçan Bireylerin Ölüm Kaygısı ve Risk Alma Düzeylerinin; Adrenalin, Kortizol, İnsülin Hormonları ve Bazı Fizyolojik Parametreler Üzerindeki Etkisi
Death Anxiety and Risk Taking Levels of Paragliding Tandem Pilots and First Time Flying Individuals; Adrenaline, Cortisol, Insulin Hormones and Their Effects on Some Physiological Parameters
Deniz Sinem Çalık, Recep Gürsoy, Ercan Saruhan

Bildiri / Abstract No : 208
Demans Hastalarında 12 Haftalık Pilates Eğitiminin Bilişsel Sürece Etkisi
The Effect of 12 Weeks Pilates Education on Cognitive Process of Patients With Dementia
Seda Çağlar, Erkut Tutkun

Bildiri / Abstract No : 293
Sporcularda EKG Bulgularının Spor Tipi, Egzersiz Yoğunluğu, Antrenman Seviyesi ve Fiziksel Uygunluk Düzeyi Parametreleri ile İlişkisi
Correlation of Ecg Findings in Athletes With Sports Type, Exercise Intensity, Training Volume and Fitness Level
Ayşe Birsu Topçugil Kırık, Oğuz Yüksel, Tuğba Kocahan, Hüseyin Dursun, Dayimi Kaya, İnci Tuğçe Çöllüoğlu

Bildiri / Abstract No : 347
Asemptomatik Pelvik Organ Prolapsı Olan ve Olmayan Kadınlarda Pelvik Taban Kas Kuvveti ve Enduransının Karşılaştırılması
The Comparison of Pelvic Floor Muscle Strength and Endurance in Women With and Without Asymptomatic Pelvic Organ Prolapse
Ceren Orhan, Serap Özgül, Türkan Akbayrak

Bildiri / Abstract No : 880
Rekreatif Aktivite Olarak Pilates Egzersizlerinin Kadınlarda Fonksiyonel Hareket Analizi Skorları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effect of Pilate Exercises as Recreative Activity on Functional Movement Analysis Scores in Women
Ayşenur Kurt, Emrah Özdemir, Atakan Çağlayan, Yavuz Öntürk

Bildiri / Abstract No : 597
Okul Öncesi Eğitime Devam Eden 60-72 Aylik Çocukların Fiziksel Aktivitelere Katılımının Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelerine ve Dikkat Toplama Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
The Examination of the Effects to Some Physical Fitness Parameters and Attention-collecting Skills of Participation to Physical Activities of 60-72 Months Old Children's During Preschool Education
Merve Gezen, Şerife Vatansever, Ali Kamil Güngör
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Antrenman ve Hareket Bilimleri 15
Training Sciences 15

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Hayri ERTAN

Bildiri / Abstract No : 162
Havalı Tabanca Sporcularında Müsabaka Öncesi Tüketilen Kafeinin Kalp Atım Hızı, Tetik Düşürme Zamanı ve Atış Skoru Üzerine Etkisi
The Effect of Caffeine Consumed Before Competition on Heart Rate, Trigger Squeeze Time and Shooting Score in Air Pistol Athletes
Kadir Diler, Gamze Erikoğlu Örer

Bildiri / Abstract No : 74

Kadın ve Erkek Yüzme Sporcularında Pes Planus Varlığının Q Açısı ve Kalça Eklemi İnternal ve Ekternal Rotasyon Açıları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effect of Pes Planus Presence on Q Angle and Internal and External Rotation Angle of Hip Joint in Female and Male Swimming Athletes
Banu Kabak, Ayşe Sena Özsoy, Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Adnan Hasanoğlu

Bildiri / Abstract No : 98
Amatör ve Profesyonel Erkek Voleybolcularda Açısal Hıza Bağlı Diz Kuvveti, 3-Boyutlu Tork-Açı-Hız Yüzey Grafiği ve Dikey Sıçrama Performansının Karşılaştırmalı Analizi
Comparative Analysis of Angular Velocity-dependent Knee Strength, 3-dimensional Torque-angle-velocity Surface Maps and Vertical Jump Performance in Amateur and Professional Male Volleyball Players
Ajlan Saç, Alphan Saç

Bildiri / Abstract No : 389
Kritik Güç Belirlemede Kullanılan En İyi Bireysel Fit Etme Yönteminin Geçerliliği
Validity of the Best Individual Fit Method Used in Determining Critical Power
Özgür Özkaya, Refik Çabuk, Mahdi Norouzi, Görkem Aybars Balcı, Hakan As

Bildiri / Abstract No : 212
Aktivasyon Sonrası Potansiyasyonun Yön Değiştirme Hızına Etkisi
The Effect of Post-activation Potentiation on the Change of Direction Speed
Taylan Aytaç, Ferhat Esatbeyoğlu, Ayşe Kin İşler

Bildiri / Abstract No : 341
İzoinersiyal Dirençle Yapılan Kompleks Antrenmanların Post Aktivasyon Potansiyeline Etkisi
The Post Activation Effect of İsointertial Complex Training
Deniz Şentürk, Mehmet Kale, Nazım Kaan Nazik, Şükrü Çelebi

Bildiri / Abstract No : 481
Yüzücülerde Yüksek Sprint Performansi İçin Müsabaka Zamanından Ne Kadar Süre Önce Isınma Sonlandırılmalıdır? (Vücut Sıcaklığı Takip Yöntemleri Üzerinden Yöntem ve Süre Tartışması)
How Long Ago Should the Warm-up Stopped Before the Competition for High Performance İn Swimmers? (Method and Duration Discussion on Body Temperature Monitoring Methods)
Denizhan Türkmen, Çağdaş Güdücü, Cem Şeref Bediz, Erkan Günay

Bildiri / Abstract No : 201
Farklı Sıklıkta Yapılan Benzer Hiit Protokolünün Fizyolojik ve Hormonal Parametrelere Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Effects of Similar Hiit Protocols on Physiological and Hormonal Parameters
Azize Bingöl Diedhiou, Ayşe Kin İşler, Gülfem Ersöz
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Antrenman ve Hareket Bilimleri 16
Training Sciences 16

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. İlhan TOKSÖZ

Bildiri / Abstract No : 700
Türkiye Basketbol Süper Ligindeki Takımların Verimlilik Oranlarının Karşılaştırılması
Comparison of the Teams' Efficiency Ratios in the Turkey Basketball Super League
Tolga Eski, Göktuğ Ertetik, Veli Volkan Gürses, Mustafa Şakir Akgül, Bilgehan Baydil

Bildiri / Abstract No : 111

Giyilebilir Teknolojiler Kalp Atımı Ölçümünde Yeterince Hassas Mı: ‘Fitbit Charge™ 2’ Örneği
Are Wearable Technologies Sufficiently Sensitive in Heart Rate Measurement: ‘The Fitbit Charge™ 2’ Example
Oğulhan Kayabaş, Mutlu Cuğ

Bildiri / Abstract No : 535
Elit Erkek Gülle Atıcıların Bir Yarışma Periyodunun Değerlendirilmesi
Evaluation of a Competition Period of Elite Male Shot Puters
Işık Bayraktar, Mustafa Onur Demir, Tuncay Örs

Bildiri / Abstract No : 670
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi 2018-2019 Sezonunun Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Investigation of Some Variables of Turkey Women's Handball Super League 2018-2019 Season
Derya Sakallı, Kemal Göral, Kaan Salman

Bildiri / Abstract No : 396
Voleybolcularda Foam Roller Uygulamasının Esneklik ve Kuvvete Akut Etkisi
An Acute Effect of Foam Roller Application on Flexibility and Strength in Volleyball Players
Esin Ergin

Bildiri / Abstract No : 747
Motorize Olmayan Koşu Bandinda Yapılan 100m Sprintin Yatay Atlama ve Dikey Sıçramayla İlişkisinin İncelenmesi
Investigation of Relationships Between 100m Sprint on a Non-motorized Treadmill and Horizontal and Vertical Jumping
Mehmet Kale, Evrensel Heper

Bildiri / Abstract No : 496
Genç Basketbolcularda Egzersiz Esnasında Motivasyonel Müzik Dinlemenin Algılanan Zorluk Düzeyi Üzerine Etkisi
Effect of Motivational Music Listening on Perceived Difficulty Level in Young Basketball Players During Exercise
Ezgi Samar, Malik Beyleroğlu, Onat Çetin
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Spor Biyomekaniği ve Kinesiyoloji 2
Sport Biomechanics and Kinesiology 2

Oturum Başkanı / Chair:
Süleyman PATLAR

Bildiri / Abstract No : 622
Yüzey Emg ve Görüntü İşleme Temelli Sıçrama Analizleri
Surface Emg and Image Processing Based Jumping Analysis
Sümeyye Ceyda Gemici, Yeliz Çalık, Ela Naz Döğer, Kadir Gök, Ömer Halil Çolak

Bildiri / Abstract No : 182

Atıcılık Sporlarında Hareket Yakalama Sistemi Tabanlı Nişan Hattı Değerlendirme Sistemi Geliştirilmesi
Developing a Mocap Based Aiming Point Trajectory Variable Assessmentmethod in Shooting Sports
Vedat Yılmaz, Arif Mithat Amca

Bildiri / Abstract No : 724
Tenis Forehand Vuruşu Sırasındaki Tüm Vücut Kassal Aktivasyon Stratejileri ve Kinematikleri: Ön Çalışma
Full Body Muscular Activation Strategies and Kinematics of Forehand Stroke in Tennis: a Preliminary Study
İsmail Bayram, Ali Onur Cerrah, Abdullah Ruhi Soylu, Leonardo Gizzi, Hayri Ertan

Bildiri / Abstract No : 79
Kadın ve Erkek Güreş Sporcularının Postür Analizlerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Postural Analyses of Female and Male Wrestlers
Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, İsmail Eroğlu, Adnan Hasanoğlu

Bildiri / Abstract No : 626
Basketbol Oyuncularının Serbest Atış Sırasındaki Göz Hareketleri - Bakış Karakterstikleri
Gaze Characteristics of Basketball Players During Free Throw Shooting - The Eye Movements
Ece Ayaz, Deniz Şimşek, Barış Gürol, Uğur Ödek

Bildiri / Abstract No : 536
Koşu Ekonomisi Kapsamında 800m Koşusunun Bazı Kinematik Değişkenlerinin İncelenmesi
Investigation of Some Kinematic Variables of 800m Run in Terms of Running Economy
Berfin Serdil Örs, Işık Bayraktar, Tuncay Örs

Bildiri / Abstract No : 284
Paralel Bar Dips Hareketi Sırasında Dirsek Açısının Triceps Brachii ve Pectoralis Major Kas Aktivitesi Üzerine Etkisi
The Effect of Elbow Angle on Triceps Brachii and Pectoralis Major Muscle Activity During Parallel Bar Dips Movement
M. Emin Kafkas, Fahri Safa Çınarlı, Nurkan Yılmaz, A. Ruhi Soylu

Bildiri / Abstract No : 674
Y-Denge Test Sonuçlarını Etkileyen Alt Ekstremite ile İlişkili Değişkenlerin İncelenmesi
Investigation of Variables Associated With Lower Limb Affecting Y-Balance Test Results
Yusuf Topal, Sibel Bozgeyik, Gizem İrem Kınıklı, Hande Güney Deniz
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Egzersiz ve Sporda Beslenme 1
Exercise and Sport Nutrition 1

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Nazmi SARITAŞ

Bildiri / Abstract No : 736
Kafein Alımının Aralıklı Sprint Performansına Etkisi: Cinsiyet, Doz ve Tüketim Sıklığı Çalışması
The Effect of Caffeine Ingestion on Intermittent Sprint Performance: Gender, Dose and Consumption Frequency Study
Raci Karayiğit, Mehmet Akif Şahin, Dicle Aras, Gülfem Ersöz

Bildiri / Abstract No : 282

Sporcularda Diyet Asit Yükünün İzokinetik Kas Kuvvetine ve Anaerobik Performansa Etkisi
Effect of Dietary Acid Load on Anaerobic Performance and Isokinetic Muscle Strength in Athletes
Ebru Arslanoğlu, Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Erkan Tortu, Hatice Işık , Adnan Hasanoğlu

Bildiri / Abstract No : 133
Farklı Dozlarda Kafein Sakızı Alımının Kürek Zaman Deneme Performansina Etkisi
Effects of Different Caffeine Gum Doses on Rowing Time Trial Performance
Firat Akça, Dicle Aras, Erşan Arslan, Mine Gökkaya

Bildiri / Abstract No : 861
İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Aday Öğrencilerinin Beslenme Bilgi Düzeyinin Araştırılması
Exploring the Nutrition Knowledge Levels of İstanbul Rumeli University Faculty of Sport Sciences Candidate Students
Figen Çiloğlu, Yeşer Eroğlu, Dudu Banu Çakar

Bildiri / Abstract No : 256
Elit Judocu ve Güreşçilerde Müsabaka Öncesi Dehidrasyon ve Akut Kilo Kazanımı
Hydration Status and Acute Weight Gain of Judokas and Wrestlers Before Competition
Bayram Ceylan , Ender Eyuboğlu, İlhami Genç

Bildiri / Abstract No : 483
Süt Ürünlerinin Sporcu Beslenmesindeki Önemi ve Eskişehir İlinde Satılan Süt Ürünlerinde Kimyasal Madde Analizi
Importance of Dairy Products in Sports Nutrition and Chemical Analysis of Milk Products Sold in Eskişehir Province
Ulviye Acar Çevik, Serkan Levent, Sümeyye Türkpençesi, Yusuf Özkay

Bildiri / Abstract No : 97
Trakya Üniversitesi Öğrencilerinin Spor Yapma Alışkanlıkları ile Beslenme Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Trakya University Students’ Sports Habits and Nutrition Knowledge Attitude and Behaviors
Çiğdem Arapoğlu, Ajlan Saç, Cüneyt Taşkın

Bildiri / Abstract No : 283
Sporcuların Yeme Bozukluğu Risklerinin Sınıflandırma ve Regresyon Ağacı Analizi ile İncelenmesi
Classification and Regression Tree Analysis of Eating Disorder Risks in Athletes
Ebru Arslanoğlu, Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Adnan Hasanoğlu
Salon F / Hall F
Cinema
Salon G / Hall G
Dr. Necati AKGÜN
Salon H / Hall H
Dr. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL
Salon K / Hall K
Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI
E-Poster Salonu / E-Poster HALL
Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEN
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Spor Yaralanmalarını Önleme ve Rehabilitasyon 2
Sports Injury Prevention and Rehabilitation 2

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Sadi KURDAK

Bildiri / Abstract No : 663
Bilgisayarlı Fotoğraf Analizi Yöntemi ile Gerçekleştirilen Diz Eklemi Hareket Aralığı Ölçümünün Ölçümcü İçi Tutarlılığının Belirlenmesi
Determination of Intraclass Correlation Coefficent of Knee Joint Range of Motion Measurements Performed by Photo Analysis With Computer
Tansel Koyunoğlu, Özgen Aras, Selda Gökçen

Bildiri / Abstract No : 109

Ayak Uzunluğu ve Ayak Bileği Propriosepsiyon Duyusu ile Ayak Bileği Eklem Hareket Açıklığı ve Esneklik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of Relationship Between Foot Length, and Ankle Joint Position Sense With Ankle Joint Range of Motion and Flexibility
Tuğba Kocahan, Osman Alper Şener, Ezgi Ünüvar, Bihter Akinoğlu, Habib Özsoy, İsmail Eroğlu, Adnan Hasanoğlu

Bildiri / Abstract No : 644
Farklı Koşullarda Yapılan Yıldız Denge Test Sonuçlarının Karşılaştırılması ve Testi Etkileyen Faktörlerin Araştırılması
Investigation of the Factors Affecting Star Excursion Balance Test and Comparison of the Test Results Under Different Conditions
Bensu Söğüt, Volga Bayrakçı Tunay, Gülcan Harput

Bildiri / Abstract No : 344
Genç Yüzücülerde Glenohumeral Eklem Hareket Açıklığı
Glenohumeral Joint Range of Motion in Young Swimmers
Ferhat Öztürk, Aykut Özçadırcı, Şükrü Alpan Cinemre, Gizem İrem Kınıklı

Bildiri / Abstract No : 91
Güreş Branşında Yeni Ayakkabı Tasarımı
New Shoe Design in Wrestling
Mahmut Açak, Mehmet Fatih Korkmaz, Celal Taşkıran, Süleyman Enes Himaki Karabulut, Serkan Düz, Ramazan Bayer

Bildiri / Abstract No : 70
Diz Kilitlenmesinin Nadir Bir Nedeni; Diz İçi Serbest Cisim
A Rare Cause of Knee Joint Locking; In-Knee Loose Body
Hüseyin Tolga Acar, Ayhan Canbulut, Sabriye Ercan, Abdullah Meriç Ünal

Bildiri / Abstract No : 207
Uyluk Bölgesi Kas Yaralanmaları: 3 Olgu Sunumu
Thigh Muscle Injuries: A Report of 3 Cases
Ayhan Canbulut, Ahsen Oğul, Abdullah Meriç Ünal, Sabriye Ercan

Bildiri / Abstract No : 714
Voleybolcuların Saha İçindeki Pozisyonlarına Göre Ayak Postürlerinin ve Plantar Basınç Değerlerinin İncelenmesi
Investigation of Foot Postures and Plantar Pressure Values of Volleyball Players According to Their Positions on the Field
Hülya Kalender, Deniz Şimşek, Merve Gül

Bildiri / Abstract No : 92
Yüksekliği Ayarlanabilir Tabanlığın Düztabanlık ve Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkisi
The Effect of Height Adjustable Insoles on Flatfoot and Physical Fitness Parameters
Mahmut Açak, Serkan Düz, Mehmet Fatih Korkmaz
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Egzersiz ve Spor Psikolojisi 11
Exercise and Sports Psychology 11

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Erkut KONTER

Bildiri / Abstract No : 454
Bireysel ve Takım Sporu Yapan Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Narsisizm Düzeylerinin İncelenmesi
The Investiagtion of Narcism Levels of the Sport Science Faculty Students Doing Individual and Team Sports Athletes
Çağatay Dereceli, Ömercan Cirit

Bildiri / Abstract No : 253
Sporun Beyin Gelişimi ve Psikiyatrik Hastalıklar Üzerindeki Etkileri
Effects of Sports on Brain Development and Psychiatric Diseases
Maide Elif Alpay

Bildiri / Abstract No : 640
Genç Yüzücülerin Ebeveyn Güdüsel İklimi ile Spora Katılım Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Examining the Relationship Between Parent-initiated Motivational Climate and Sport Participation Motivation of Young Swimmers
Hakan Kolayiş, Nurullah Çelik, Mustafa Narin

Bildiri / Abstract No : 785
Ortaokul Öğrencilerinin Spor Yapma Durumlarına Göre Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin İncelenmesi (Düzce İli Azmimili Ortaokulu Örneği)
Examination of Psychological Endurance Levels of Secondary School Students According to Their Sports Status (Example of Azmimili Secondary School in Duzce Province)
Engin Efek, Mehmet Demirci, Furkan Ateş, Ahmet Turgut Arabaci, Emrah Özdemir

Bildiri / Abstract No : 911
Tenis Taraftarlarının Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation of the Aggression Levels of Tennis Fans
Fatih Kırkbir, Ünsal Altınışık, Samet Zengin, Akın Çelik

Bildiri / Abstract No : 827
Mental Dayanıklılığın Sporcu Seçme Sınavı Başarısına Etkisi; İstanbul Rumeli Üniversitesi Örneği
The Effect of Mental Resistance on the Success of an Athlete Selection Exam; Istanbul Rumeli University Example
Dudu Banu Çakar, Cengiz Güler

Bildiri / Abstract No : 357
Sporda Zihinsel Antrenman Becerilerinin Sporcuların Özgüven Düzeyi ile Etkileşimi
Interactions Between Mental Training Abilities in Sport and Self-confidence Level of Athletes
Muhammet Cihat Çiftçi, Ersan Tolukan, Baki Yılmaz
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Spor Sosyolojisi 4
Sports Sociology 4

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Halil SAROL

Bildiri / Abstract No : 193
Spor Yapan ve Yapmayan Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağimlılık Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation of the Social Media Addiction Levels of Athletes and Non-athletes in High School Students
İsmail Koç, Ökkeş Alpaslan Gençay

Bildiri / Abstract No : 122

Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu’nun Sporcu Kişiliği Üzerine Bir Araştırma
A Research on Sports Personality of Martyr Leader Muhsin Yazicioglu
Yavuz Öntürk

Bildiri / Abstract No : 342
Egzersiz Yapan ve Egzersiz Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ve Zaman Yönetimi Becerisinin İncelenmesi
Investigation of the Internet Addiction and Time Management Skills of Students Who Exercise and Who Do Not Exercise
Başak Eroğlu, Emine Tokdemir

Bildiri / Abstract No : 57
Yüzme Sporuna Katılımda Ailenin Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effect of the Family in Participation in Swimming Sports
Emrah Yılmaz

Bildiri / Abstract No : 270
Takım Sporlarında Sosyometri - Voleybol Örneği
Sociometry In Team Sports - The Case of Volleyball
Ayşe Görmez, Emsal Öztürk, Caner Cengiz, Semiyha Tuncel

Bildiri / Abstract No : 53
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Çevre Sorunlarına İlişkin Farkındalık ve Tutum Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation of Awareness and Attitude Levels About the Envıronmental Problems of Physical Education and Sports Teacher Candidates
Nafiz Köse, Hüdaverdi Mamak

Bildiri / Abstract No : 636
Spor Lisesi Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin Farklı Değişkeler Açısından İncelenmesi: Şırnak İli Örneği
Analysis on Nomophobia Levels of Sports High School Students in Terms of Different Variances: Şirnak Example
Hasan Osmanoğlu, Nedim Tekin, Umut Yılmaz

Bildiri / Abstract No : 646
Kadın Futbol Hakemlerinin Karşılaştıkları Cinsiyetçi Söylemler Üzerine Bir Araştırma
A Research on Sexist Discourses Faced By Female Football Referees
Görkem Yeni, Ömür Duğan, Esra Çetin

Bildiri / Abstract No : 82
Antrenörlerin Liderlik Özellikleri ile Empati Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Analysis Of The Association Between Leadership Characteristic And Empathy Levels Of Coaches
Melek Bayındır, Hasan Şahan
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Fiziksel Uygunluk 1
Physical Fitness 1

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Sürhat MÜNİROĞLU

Bildiri / Abstract No : 102
Tenis ve Futbol Oyuncularında Core Stabilizasyon Antrenmanın Performanslarına Olan Etkisinin Karşılaştırılması
Comparison of the Effect of Core Stabilization on the Performance of Training in Tennis and Football Players
Filiz Fatma Çolakoğlu, Sinan Güntekin, Selma Karacan, Gülcan Harput, Nihan Özünlüpekyavaş, Senay Duygu, Gül Baltacı

Bildiri / Abstract No : 836

Lise Öğrencilerinin Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesi Parametreleri ile Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Examining the Relationship Between High School Students’ Health-related Physical Fitness Report Parameters and Their Attitudes Towards Physical Education Course
Leyla Saraç, Veysel Tabur

Bildiri / Abstract No : 306
Üniversite Öğrencilerinin Sigara, Alkol ve Uyuşturucu Madde Kullanma Durumları
Status of Use of Smoking, Alcohol and Drugs University Students
Gürkan Yılmaz, Serkan İbiş, Zait Burak Aktuğ

Bildiri / Abstract No : 657
Çocuklarda Vücut Kompozisyonu ve Temel Motor Beceriler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: 8-9 Yaş Örneği
Investigation of the Relationship Between Body Composition and Basic Motor Skills in Children: 8-9 Years of Age
Özdemir Atar, Hürmüz Koç

Bildiri / Abstract No : 125
Çocuklarda Bisiklet Kullanımının Vücut Kompozisyonu ve Fiziksel Uygunluk Özellikleri Üzerine Etkisi
The Effect of Bicycle Use on Body Composition and Features of Physical Fitness in Children
Aliye Büyükergün, Adem Civan

Bildiri / Abstract No : 857
13-16 Yaş Aralığındaki Futbol Okulu Oyuncularının Vücut Ağırlığı, Boy Uzunluğu, Vücut Kütle İndeksi ve Çevre Ölçümleri ile Bazı Fiziksel Performans Değerleri Arasındaki İlişkisi
The Relationship Between Body Weight, Height, Body Mass Index and Circumferences Measurements and Some Physical Performance Values of Football School Players Between 13-16 Ages
Abdulkadir Birol, Damla Selin Yıldırım Köse, Cengiz Akalan

Bildiri / Abstract No : 527
Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Motivasyonu Düzeyinin İncelenmesi
Investigation of Digital Game Playing Motivation Levels of Secondary School Students
Merve Karagöz, Filiz Fatma Çolakoğlu, Ekrem Levent İlhan
 
10:30 - 10:45 Kahve Molası / Coffee Break
10:30 "TARİH OLDU BUNLAR" Spor Materyal ve Koleksiyon Sergisi Açılışı
10:45 - 12:15 Ana Salon A / Main Hall A
Albatros 1
Salon B / Hall B
Albatros 2
Salon C / Hall C
Pelikan
Salon D / Hall D
Flamingo
Salon E / Hall E
Pigeon
Davetli Ana Konuşmacılar
Keynote Speechs

Spor Sağlık
Sport and Health

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Ayşe KİN İŞLER

Çevresel Sinirlerin Elektriksel Stimülasyonu ile Sağlanan Fonksiyonel Kazanımlar
Functional Gains Achieved With Electrical Stimulation of Peripheral Nerves
Dr. Enoka, Roger M.

Psikososyal Alanlar
Physico Social Field

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Hülya AŞÇI

Profesyonel Sporcular, Spor Bilimleri ve Artan Sporcu Sağlığı Sorunu: Üst Düzey Sporda İş Gücü Organizasyonunun İncelenmesi
Professional Athletes, Sport Science and the Growing Problem of Athlete Well-being: an Examination of the Organization of Labour in High-level Sport
Dr. Martin Roderick
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Egzersiz ve Spor Fizyolojisi 3
Exercise and Sports Physiology 3

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Mehmet KILIÇ

Bildiri / Abstract No : 853
Kas Hipertrofisinde Uydu Hücrelerin Rolü
The Role of Satellite Cells in Muscle Hypertrophy
Şerife Vatansever, Kaan Akalp

Bildiri / Abstract No : 860
Kalp Atım Hızı Değişkenliğini Ölçmek İçin Akıllı Telefon Uygulamasının Geçerliliği : Sporcular İçin Pratik Bir Metot
Validity of the Smartphone Application for Examining Heart Rate Variability : A Practical Method for Athletes
Tuba Melekoğlu, Abdurrahman Aktop

Bildiri / Abstract No : 870
10-12 Yaş Arası Tenisçilerde Balistik ve Statik Esnetmenin Bazı Motorik Özellikler Üzerine Etkisi
The Effect of Ballistic and Static Stretching on Some Motoric Properties in Tennis Players Between 10-12 Ages
Veysel Uludağ, Eylem Çelik, Zekeriya Çelik, Halit Egesoy

Bildiri / Abstract No : 883
Overektomize Sıçanlarda Resveratrol Uygulaması ve Yüzme Egzersizinin Antioksidan Sistem ve Element Metabolizması Üzerine Etkisi
The Effect of Resveratrol Application and Swimming Exercise on Antioxidant System and Element Metabolism in Ovariectomized Rats
Ubeyde Gülnar, Vedat Çınar, Saltuk Buğra Baltacı, Taner Akbulut, Engin Şahna, Muhammed Emre Karaman, Suleyman Patlar

Bildiri / Abstract No : 930

Ultra Maraton Koşusu Sonrası Gri Cevher ve Beyaz Cevher Hacminde Değişiklikler
Changes in Global Gray Matter and White Matter Volume After Ultra Maraton Running
Rabia Hürrem Özdurak Sıngın, Serkan Düz, Niyazi Acer

Bildiri / Abstract No : 510
The Effect of the Progressive Rehabilitation Program on Shoulder Internal Rotation Range of Motion, Acromio-humeral Distance and Pain in an Adolescent Female Swimmer With Subacromial Impingement Syndrome
Sevgi Sevi Yeşilyaprak, Halime Ezgi Türksan, Damla Karabay

Bildiri / Abstract No : 513
Reliability of Measuring the Eccentric Strength of Shoulder Abductor Muscles Using Hand-held Dynamometer: A Pilot Study
Damla Karabay, Halime Ezgi Türksan, Sevgi Sevi Yeşilyaprak
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Fiziksel Aktivite ve Sağlık 4
Physical Activity and Health 4

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Taner BOZKUŞ

Bildiri / Abstract No : 802
Ev Kadınlarına Uygulanan Düzenli Fiziksel Aktivite Programının Yaşam Kalitesi Algıları Üzerine Etkisi
The Effect of Regular Physical Activity Program on Housewives on Quality of Life Perceptions
Serap Çolak, Nagehan Malkoç, Gökhan Çakmak

Bildiri / Abstract No : 294
Özel Gereksinimli Çocukların Birincil Bakım Verenlerine Uygulanan Klinik Pilates Egzersizlerinin Esneklik, Kassal Kuvvet ve Endurans Üzerine Etkileri
Investigation of the Effects of Clinical Pilates Exercises on Flexibility, Muscular Strength and Endurance Applied to Primary Caregivers of Children With Special Needs
Yazgı Şentürk, Berkiye Kırmızıgil, Emine Handan Tüzün

Bildiri / Abstract No : 213
Sporcularda Postur Bozukluklarıyla Ayak Asimetrileri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Relationship Between Foot Asymmetries and Postural Disorders in Athletes
Defne Öcal Kaplan, Ömer Şenel

Bildiri / Abstract No : 217
Yaşlilarda Rekreatif Etkinliklerden Core Egzersiz Programinin Bazi Fiziksel Uygunluk ve Psikolojik Parametreler Üzerine Etkisi
The Effect of Core Exercise Program on Some Physical Fitness and Psychological Parameters From Recreational Activities in the Elderly
Songül Turhan, Fatma Arslan

Bildiri / Abstract No : 414
Ev Temelli Skuat Egzersiz Programının Sedanter Genç Erkeklerde Vücut Kompozisyonuna Etkileri
Effects of Home Based Squat Exercise Program on Body Composition in Sedentary Young Men
Celil Kaçoğlu

Bildiri / Abstract No : 933
Kadın Voleybol ve Hentbol Sporcularının Solunum Fonksiyon Testlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Pulmonary Function Tests of Female Volleyball and Handball Players
Mehmet Göktepe, Erdil Durukan, Mehmet Günay
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Rekreasyon 8
Recreation 8

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Funda KOÇAK

Bildiri / Abstract No : 755
Rekreatif Bir Etkinlik Olarak Bale Kavramına İlişkin Metaforik Algılar
Metaphorical Percetions of Ballet Concept as a Recreational Event
Figen Gönül, Pınar Güzel

Bildiri / Abstract No : 589

Doğa mı Yoksa İnsan mı Daha Tehlikeli? Doğa Yürüyüşlerinde Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
Nature or People, Which One is More Dangerous? Determination of Risk Factors in Nature Walking
Orçun Keçeci, Ahmet Buğra Gözeller, Tuba Sevil

Bildiri / Abstract No : 888
Sportif Rekreasyonel Aktivitelere İlişkin Sağlik İnancı
Health Faith Related to Sportive Recreational Activities
Cemil Tuğrulhan Şam, Eda Baki, Kemalettin Seren

Bildiri / Abstract No : 631
Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Etkinliklere Katılımının Önündeki Engeller (Harran Üniversitesi Örneği)
Barriers to the Participation of University Students in Recreational Activities (Example of Harran University)
Atalay Gacar, İsmail Gökhan, Zeki Coşkuner, Uğur İnce

Bildiri / Abstract No : 466
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurum Düzeyindeki Devlet Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Boş Zaman Eğitim Düzeyinin Köy, İlçe ve İl Düzeyine Göre Incelenmesi (Konya İli Örneği)
Investigation of Leisure Education Level of Primary and Secondary School Students in Public Schools According to Village, District and Provincial Level (Konya Province Sample)
Felat Avunç, Süleyman Munusturlar

Bildiri / Abstract No : 737
Edirne İlinde Bulunan Tekstil Satış Mağazalarında Çalışan Bireylerin Rekreatif Aktivitelere Katılımlarına Engel Olan Faktörlerin İncelenmesi
Analysing the Factors That Prevent Individuals Working in Textile Commercial Outlets From Taking Part in Recreative Activities in the Northwestern Province of Edirne
Hayri Şen

Bildiri / Abstract No : 295
Rekreatif Etkinliklere Katılamama Nedenlerinin Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi
Investigation of Reasons for Not Participating in Recreational Activities According to Demographic Characteristics
Gözde Yetim, Tülin Arslanboğa

Bildiri / Abstract No : 412
Rekreatif Etkinlik Olarak Doğa Sporları ile İlgilenen Bireylerin Serbest Zamanda Sıkılma Algıları ile Doyum Düzeylerinin İncelenmesi
Analysis on Boredom Perceptions and Satisfaction Levels of the Individuals Engaged in Outdoor Sports as a Recreational Activity in Leisure Time
Melike Esentaş, Mustafa Enes Işıkgöz, Pınar Güzel
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 9
Physical Education and Sports Education 9

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Gıyasettin DEMİRHAN

Bildiri / Abstract No : 219
Farklı Branşlardaki Öğretmen Adaylarının Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğine İlişkin Algılarının Metafor Analizi ile İncelenmesi
Investigation of the Perceptions of Teachers in Different Sections on Physical Education and Sport Teaching With Metaphor Analysis
İdris Yılmaz, Efecan Tezcan, Fatih Koca, İsmail Çakı, Kadir Çöl

Bildiri / Abstract No : 457
Spora Yönelik Tutumun Mental İyi Oluşa Etkisi
The Effect of Sports Attitude on Mental Well-being
Nuri Berk Güngör, Okan Burçak Çelik

Bildiri / Abstract No : 480
Eskrim Sporcularının Müsabaka Öncesi ve Müsabaka Sonrası Motivasyon ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
Fencing Athletes Competition Before and Competition After Motivation and Anxiety Levels of Investigation
Büşra Kuzu Ulusoy

Bildiri / Abstract No : 81
Farklı Klasmanlarda Görev Yapan Futbol Hakemlerinin Özgüven Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi (Aydın İli Örneği)
Investigation of Self-confidence Levels of Football Referees in Different Classes According to Various Variables (Example of Aydin Province)
Mehmet Ulukan, Ulaş Aksoy

Bildiri / Abstract No : 80
Farklı Klasmanlarda Görev Yapan Futbol Hakemlerinin İletişim Becerilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi (Aydın İli Örneği)
Investigation of the Communication Skills of Football Referees in Different Classes According to Various Variables (Example of Aydin Province)
Mehmet Ulukan, Ulaş Aksoy

Bildiri / Abstract No : 397
Bayern Eyaleti Würzburg Julius - Maximilians Üniversitesi’nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Yetiştirme Ders Programının İncelenmesi
Examination of Curriculum for the Physical Education and Sports Teacher Training Programmes in Bayern Eyaleti Würzburg Julius - Maximilians University
Sevim Akşit, Bülent Ağbuğa

Bildiri / Abstract No : 405
Halkın Spora Eğilimi Yerel Yönetimlerin Bu Eğilime Desteği
The Tendency of Public on Sport and Support of Local Governments for These Tendenci
Sezgin Karabağ, Çağatay Manav
Salon F / Hall F
Cinema
Salon G / Hall G
Dr. Necati AKGÜN
Salon H / Hall H
Dr. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL
Salon K / Hall K
Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI
E-Poster Salonu / E-Poster HALL
Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEN
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Egzersiz ve Spor Fizyolojisi 4
Exercise and Sports Physiology 4

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Bilgehan BAYDİL

Bildiri / Abstract No : 315
Bisikletçilerde Dopamin Reseptörü D2(DRD2) (Rs1800497) Polimorfizminin Dağılımı
Distribution of Dopamine Receptor D2(Drd2) (Rs1800497) Polymorphism in Cyclists
Aleyna Tanrıverdi , Tuğba Kamal, Nazlıcan Kavas, Canan Sercan, Korkut Ulucan

Bildiri / Abstract No : 316

Bisikletçilerde AGT (Rs699) Polimorfizmlerinin Dağılımı
Distribution of Agt (RS699) Polymorphisms in Cyclists
Aleyna Tanrıverdi, Tuğba Kamal, Nazlıcan Kavas, Canan Sercan, Korkut Ulucan

Bildiri / Abstract No : 333
Yıldız Basketbol Oyuncularında 8 Haftalık Antrenman Programının Fonksiyonel Hareket Taraması Test Sonuçlarına Etkisi
The Effects of 8-week Remedial Training Programs on Functional Movement Screen Test Results Among Young Basketball Players
Selin Baikoğlu

Bildiri / Abstract No : 377
Oryantiring Sporcularının Beyin Aktivasyonları, Kognitif ve Fiziksel Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Research of the Relationship Between Brain Activations, Cognitive and Physical Performance of Orienteers
Selim Çakır, Selda Bereket Yücel, Adil Deniz Duru, Birol Çotuk

Bildiri / Abstract No : 420
Bireysel ve Takım Sporcularının Maksimum İnspirasyon Basıncının Karşılaştırılması
Comparison of Maximum Inspiration Pressure Levels of Individual and Team Athletes
Murat Koç, Niyazi Sıdkı Adigüzel, Nazmi Sarıtaş
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Spor Yönetimi 6
Sport Managament 6

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Serdar GERİ

Bildiri / Abstract No : 399
Spor Yoluyla Gelişim Perspektifinden Grassroots Çocuk Futbolunun Sosyal Kalkınmaya Etkisi
The Effect of Grassroots Football on Social Growth From the Perspective of Development Through Sport
Serkan Esen, Hülya Ünlü, Şeval Kayğusuz, İlknur Hacısoftaoğlu, Yeşer Eroğlu, Utku Tuna, Tuna Uslu

Bildiri / Abstract No : 693

Üniversite Öğrencilerinin Liderlik Yönelimlerinin Girişimcilik Üzerine Etkisi
The Role of Leadership Orientations on Entrepreneurship of University Students
Buse Çelik, Zehra Certel

Bildiri / Abstract No : 524
Futbolda Derbilerin Dili
The Language Of Derby In Football
Esra Cömert, Nuran Kandaz Gelen, Sevda Çiftçi

Bildiri / Abstract No : 717
Türkiye’de Basılı Yayında Kadın Sporcularla İlgili Haberlerinin Değerlendirilmesi
Assessment of Printed Publication Women Athletes News About Turkey
Ece Ayaz, Bihter Uzel

Bildiri / Abstract No : 43
Futbol Meslek Okullarının Kurulumu : Türkiye Perspektifinden
Foundig of Football Vocational Schools : Perspective From Turkey
Serdar Samur

Bildiri / Abstract No : 555
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi
Analysing Academic Motivation Levels of the Students in Physical Education and Sports
Murat Aygün, Elif Kübra Demir, Talha Murathan
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Spor Yönetimi 7
Sport Managament 7

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Sümmani EKİCİ

Bildiri / Abstract No : 741
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Özkontrol-Özyönetimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Examination of Self-control and Self-management of Physical Education and Sports Teacher Candidates in Terms of Some Variables
İsa Doğan, Fatih Harun Turhan

Bildiri / Abstract No : 686
Farklı Meslek Gruplarında Kariyer Planlaması Yapan Üniversite Öğrencilerinin İşsizlik Kaygılarının Araştırılması
Investigation of the Unemployment Anxiety of University Students in Career Planning in Different Professional Groups
Tonguç Osman Mutlu, Halil Evren Şentürk, Ali Ağilönü, Asil Çetinkaya

Bildiri / Abstract No : 107
Türkiye’de Kadın Antrenör Olmak: Kadın Antrenörlerin Perspektifinden Karşılaştıkları Sorun ve Engellerin Araştırılması
Being a Female Coach in Turkey: Investigation of Problems and Obstacles From Female Coaches’ Perspective
Nesil Özbay Özen, Hakan Sunay

Bildiri / Abstract No : 702
Spor Yöneticisi Adaylarının Liderlik Yönelimleri ve Sosyal Zekâ Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
The Leadership Tendencies of Sports Manager Candidates and the Investigation of Social Intelligence Levels in Terms of Some Variables
Seda Nur Turhal, Erkut Tutkun, Akın Çelik

Bildiri / Abstract No : 424
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Ahlaki Olgunluk Düzeyleri ile Sosyal İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Investigation of Relationsip Between Moral Maturity Levels and Social Well-being Faculty of Sport Science Students
Emre Belli, Orcan Mızrak, Gökhan Aydın

Bildiri / Abstract No : 478
Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşme Yönlerinin İncelenmesi
A Study of Socialization Aspects Among University Students
Musa Çon, Alperen Erkin, Onur Öztürk, Hacı Ali Çakici
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Egzersiz ve Spor Fizyolojisi 5
Exercise and Sports Physiology 5

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Hatice PAŞAOĞLU

Bildiri / Abstract No : 492
Yüzme Havuzunda Yapılan Nefes Egzersizlerinin Yetişkin Sedanterlerde Bazı Dolaşım ve Solunum Sistemi Parametreleri Üzerine Etkisi
Effect of Breathing Exercises in Swimming Pool on Some Circulation and Respiratory System Parameters in Adult Sedentaries
İsmail Gökhan, Yakup Aktaş

Bildiri / Abstract No : 497

Spor Yapan ve Yapmayan Bireylerde Prevotella Cinsi Bağırsak Florasının İncelenmesi
Investigation of the Intestinal Flora From the Prevotella Family in Sportsmen and Sedentary Men
Ayça Genç
E-Poster 4

PLAZMA 1

Beden Eğitimi 1
Physical Education 1

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Ekrem Levent İLHAN

Bildiri / Abstract No : 171
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Engellilere Yönelik Tutumları
Parviz Shakouri, Ekrem Levent İlhan, Yunus Emre Yarayan, Serkan Kurtipek

Bildiri / Abstract No : 384

Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Metaforik Algıları
Ebru Olcay Karabulut, Gülfem Sezen Balçıkanlı

Bildiri / Abstract No : 544

Ortaöğretimde Spor Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Sporda Ahlaktan Uzaklaşma ve Sportmenlik Davranışlarının İncelenmesi (Bala İlçesi Örneği)
Tuğba Eriş, Fatih Eriş, İlyas Okan

Bildiri / Abstract No : 896
Awareness of Information Technology and its Relation to the Creative Ability to Manage the Lesson Among the Teachers of Physical Education and Sports for Secondary Schools in Ramadi Education Directorate
Saud Hassan Saeed

Bildiri / Abstract No : 898
The Effect of Distance and Time on Learning the Performance of Some Basic Skills of Novice Fencing Players
Hamed Abdel Shaheed Hadi, Abdel Hassan Rahima Mashkour

Bildiri / Abstract No : 902
The Impact of Educational Program by Using Immediate Feedback and Deferred on Improvement of Shooting Level in Basketball for Young Players
Ali Mohammed Hadi Abbood

Bildiri / Abstract No : 312
Temas Sporlarında Genç Sporcuların Gelişimsel Çıktılarının Ön İncelemesi
Koray Kılıç
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği / Lunch
13:00 - 14:30 Ana Salon A / Main Hall A
Albatros 1
Salon B / Hall B
Albatros 2
Salon C / Hall C
Pelikan
Salon D / Hall D
Flamingo
Salon E / Hall E
Pigeon
Davetli Sempozyum
Invited Symposium

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Sempozyumu

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Tuğba KOCAHAN

Sporcularda Postür Analizi: Cinsiyet ve Spor Dalına Özgü Postürel Farklılıkların İncelenmesi
Posture Analysis in Athletes: Examination of postural differences according to gender and sports branch
Dr. Fzt. Bihter AKINOĞLU

Spor Yaralanmalarının Cinsiyet ve Spor Dalına Göre İncelenmesi
Investigation of Sports Injuries According to Gender and Sports Branch
Uzm. Dr. Tuğba KOCAHAN
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Antrenman ve Hareket Bilimleri 17
Training and Movement Science 17

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Kenan ŞEBİN

Bildiri / Abstract No : 192
Avrupa'nın Altı Farklı Futbol Liginde Mücadele Eden Takımların Taktiksel Dizilişlerinin Analizi
Analysis of Tactical Lineups of Teams in Six Different Football Leagues of Europe
Hakan Büyükçelebi, Mahmut Açak, Serkan Düz, Zeki Coşkuner

Bildiri / Abstract No : 288

İyi Orta Gol Getirir. Türkiye Süper Ligi 2018-2019 Sezonu Korner Analizi
The Good Cross-ball Brings Scored Goals. Analysis of Corner Kicks in the 2018-2019 Turkish Super League
Anıl Can Yolgörmez, Onur Tütüncü

Bildiri / Abstract No : 592
Bingöl İlinde Düzenli Yüzme Sporu Yapan 9-12 Yaş Arası Erkek Çocukların Somatotip Yapılarının ve Bazı Performans Özelliklerinin İncelenmesi
Investigation of Somatotype Structures and Some Performance Characteristics of 9-12 Years Old Boys Who Perform Regular Swimming in Bingöl
Harun Genç

Bildiri / Abstract No : 142
Yol ve Dağ Bisikletçilerinin Müsabaka Ortamında Nabız ve Kalori Değerlerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Pulse and Calorie Characteristics of Road and Mountain Bikers in the Competition Environment
Gürhan Suna, Kenan Işıldak

Bildiri / Abstract No : 434
Adölesan Kız Voleybolcularda Antropometrik Özellikler ve Bazı Kondisyonel Parametreler ile Servis İsabet Oranı Arasındaki İlişki
The Relationship Between Anthropometric Characteristics and Some Conditional Parameters and Service Accuracy in Adolescent Girl Volleyball Players
Rıza Barak, Serdar Uslu, Ahmet Dönmez, İlayda Barak, Burak Emre Dirier

Bildiri / Abstract No : 750
Üst Düzey Boksörlerinin Bench Press Güç Çıktılarının Tekrar Sayıları Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Elite Boxers’ Powers of Bench Press in Respect of Power’s Repetitions
Rıdvan Çolak, Eda Ağascioğlu, Serpil Toğmuş
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Antrenman ve Hareket Bilimleri 18
Training and Movement Science 18

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. M. Yavuz TAŞKIRAN

Bildiri / Abstract No : 90
Çocuklarda Yaş Değişkenine Göre Motor Beceri Farkının İncelenmesi
Investigation of Motor Skill Difference in Children According to Age Variables
Rüçhan İri, Zait Burak Aktuğ

Bildiri / Abstract No : 867

Spor Tırmanışı ve Dart Atışlarının Aktivite ve Toparlanma Sırasındaki Kalp Atım Hızı Değişkenliği Yanıtlarına Etkileri
The Effect of Sport Climbing and Dart Throwing on Heart Rate Variability Responses During Activity and Recovery
Muammer Altun, Nihal Dal, Haydar Kaynak

Bildiri / Abstract No : 14
Deprem Bar Bent-Over Row Egzersizi Sırasında Pronated-Supinated Tutuşların Stabilizatör Kasların Emg Aktivitelerinin Karşılaştırılması
The Comparison of Stabilizer Muscles Emg Activity of Pronated-supinated Grip During Earthquake Barbell Bent-over Row Exercise
M. Emin Kafkas, Nurkan Yılmaz

Bildiri / Abstract No : 39
Sedanter Kadınlara Uygulanan Step-Aerobık Egzersizlerinin Vücut Kitle İndeksine ve Vücut Kompozisyonuna Etkisi
The Effect of Step-aerobik Exercises on the Body Mass İndeks and Body Composition Applited to Sedantary Women
Ayşe Şimşek, Yunus Emre Bağış

Bildiri / Abstract No : 258
Elit Güreşçilerde Kısa Süreli Vücut Ağırlığı Kaybının Turnuva Şartlarında Anaerobik Performans ve Reaksiyon Zamanı Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effect of Short-term Body Weight Loss on Elite Wrestlers on Anaerobic Performance and Reaction Time in Tournament Conditions
Recep Türkyilmaz, Hakan Yarar

Bildiri / Abstract No : 490
Oyuncuların Yön Değiştirmeli Koşusüratleri Futboldaki Teknik Becerilerin Uygulanma Düzeyleri ile İlişkili midir?
Do the Change of Direction Speeds of Players' Correlate to the Level of Application of Technical Skills in Soccer?
Çağlar Edis, Faik Vural
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Motor Gelişim ve Öğrenme 2
Motor Development and Learning 2

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Olcay KİREMİTÇİ

Bildiri / Abstract No : 415
Ebeveynlerin Çocuklarının Fiziksel ve Motor Özelliklerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Investigation of Parents' Views on Physical and Motor Characteristics of Their Children
Fatma İlker Kerkez, Varol Tutal

Bildiri / Abstract No : 273
10-12 Yaş Grubu Çocuklara Uygulanan Futbol Beceri Antrenmanın Motor Beceri Gelişimlerinin Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effect of Soccer Skill Training on Motor Skills Development for 10-12 Years Old Children
Burak Öztekin, Rüçhan İri

Bildiri / Abstract No : 473
9-11 Yaş Basketbolcu ve Yüzücülerde Bazı Fiziksel ve Motorik Özelliklerin Karşılaştırılması
Comparison of Some Physical and Motoric Characteristics of 9-11 Years Old Basketball Players and Swimmers
Betül Bayazit, Murat Can Keskin, Mahmut Hasan Tahtali

Bildiri / Abstract No : 210
Yaz Spor Okullarında Futbol Çalışmalarına Katılan Grupların İki Aylık Gelişimlerinin Fiziksel Yönden Değerlendirilmesi
Physical Evaluation of Two Months Developments of Groups Participating in Football Exercises in Summer Sport Schools
Tahir Volkan Aslan, Mahmut Açak, Zeki Coşkuner

Bildiri / Abstract No : 837
Fleming ve Mill'in Dört Boyutlu Öğrenme Kuramına Dayalı Sporcular İçin Vark Öğrenme Stili Envanteri'nin Türkçe'ye Uyarlama Çalışması
The Study of Adaptation Into Turkish on Vark Learning Style for Athletes Based on Fleming and Mill’s Four Dimensional Learning Theory
Üstün Türker, Özgür Bostancı

Bildiri / Abstract No : 467
Raket Sporcuları ve Spor Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Reaksiyon Zamanlarının, Mental Rotasyon Performanslarının ve Seçkili Eylem Düzeni Başarı Düzeylerinin Karşılaştırılması
The Comparison of Reaction Times, Mental Rotations and Achievement Level of Selective Action Order of College Students Who Are Not Athletes and Racquet Athletes
Derya Ayşen Gürkan, Şenay Şahin Koparan, Engin Sağdilek
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 10
Physical Education and Sports Education 10

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Gökçe ERTURAN

Bildiri / Abstract No : 559
Lise Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Zaman Değişkeni ile Sürekli ve Sınav Kaygı Düzey İlişkisinin İncelenmesi
Investigation of High School Students' Relationship Between Physical Activity Time Variable and Trait and Exam Anxiety Level
İrem Bozdağ, Oğuzhan Dalkıran, Mehmet Ulaş

Bildiri / Abstract No : 705

Muş İlindeki Bazı Aile Topluluklarının (Oğlağo ve Koçlardan) İlin Sporuna Olan Katkılarının İncelenmesi
Investigation of the Contributions of Some Family Communities İn Muş (From Oğlağo and Koçlardan) to the Sport of the Province
Ömer Kaynar, Harun Koç

Bildiri / Abstract No : 691
Güreş Antrenörlerine Göre Güreşçilerde Sporu Bırakma Nedenleri
The Reasons for Dropping Out Sports for the Wrestlers According to The Wrestling Coach
Ömer Kaynar, M. Fatih Bilici

Bildiri / Abstract No : 266
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Görsel Analog Ölçeği ile Duygu Durumlarının İncelenmesi
Investigation of With is Visual Analogue Scale Emotional States of the Students Studying at the School of Physical Education and Sports
Murat Tekin, Gülfidan Oylum, Beytullah Dimlioğlu, Halil Gün

Bildiri / Abstract No : 376
Beden Eğitiminde İhtiyaç Destekleyici Öğretim Stili Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
Adaptation of the Need-supportive Teaching Style Scale for Physical Education to Turkish
Derya Sakallı, Fatma İlker Kerkez
Salon F / Hall F
Cinema
Salon G / Hall G
Dr. Necati AKGÜN
Salon H / Hall H
Dr. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL
Salon K / Hall K
Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI
E-Poster Salonu / E-Poster HALL
Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEN
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Fiziksel Aktivite ve Sağlık 5
Physical Activity and Health 5

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Ulviye BİLGİN

Bildiri / Abstract No : 447
Sabah Egzersizlerinin Gün Boyunca Statik Denge Değerleri Üzerine Etkisi
The Effect of Morning Exercises on Static Balance Values During the Day
Şebnem Şarvan Cengiz

Bildiri / Abstract No : 117

Farklı Branşlarda Yarışan Genç Sporcu ve Bu Branşlardaki Antrenörlerin Dopingle Mücadele Hakkında Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği)
Ankara Province Example: Evaluation of Anti-doping Knowledge Level of Young Athletes Who Compete in Different Branches and of Coaches in Those Branches
Ayla Neşe Soykan, Gülfem Ersöz

Bildiri / Abstract No : 767
Pilates Reformer Egzersizlerinin Obez ve Obez Olmayan Kadınlar Arasındaki Abdominal Kas Kuvveti ve Endurans ile Gövde Esnekliği ve Antropometrik Ölçümlere Etkisininin Değerlendirilmesi
The Effects of Pilates Reformer Exercises on Abdominal Strenght and Endurance, Trunk Flexibility and Anthropometric Measurements Between Obese and Non-obese Womens
Selda Uzun, Semra Aksu, Hatice İlhan Odabas, Nejla Gerçek, Göktuğ Şanlı, Ani Agopyan, Muhammed Yusuf Kahraman

Bildiri / Abstract No : 534
Beden Kütle İndeksi ile Empatik Eğilim Değişir mi?
Does Empathetic Tendency Change With The Body Mass Index?
Selma Karacan, Sıla Rümeysa Ölçek, F. Filiz Çolakoğlu

Bildiri / Abstract No : 647
Aletli ve Aletsiz Uygulanan Pilates Egzersizlerinin 30 Yaş Üstü Kadınların Beden Kütle İndeksi ve Bel Çevresi Değerleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Investigation of the Effects of Pilates Exercises Instrumented and Non-instrumented on Body Mass Index and Waist Circumference Values of Women Older Than 30 Years Old
Bilal Emektar, Fatma Çelik Kayapınar, Tevfik Cem Akalın
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Egzersiz ve Spor Psikolojisi 12
Exercise and Sports Psychology 12

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Havva DEMİREL

Bildiri / Abstract No : 435
Düşük ve Yüksek Akademik Motivasyona Sahip Olan Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Karşı Tutumlarının İncelenmesi
Investigation of the Attitudes of the Faculty of Sport Sciences Against Social Media With Low and High Academic Motivation
Hayri Aydoğan, Recep Cengiz, Utku Işık

Bildiri / Abstract No : 651

"Yorgunluk, İstemsizlik, Ruhsal Çöküntü… Kilo Verdiğim İçin Hepsini Yaşadım": Psikososyal Bakış Açısından Sporcuların Kilo Verme Deneyimleri
"Fatigue, Involuntariness and Mental Breakdown… I've Experienced Them All Because of Weight Loss": Athletes' Weight Loss Experiences From a Psychosocial Perspective
İhsan Sarı, Yusuf Bulut

Bildiri / Abstract No : 788
Futbolculuk Seviyesi Prososyal ve Antisosyal Davranışların Bir Belirleyicisi midir?
Is the Level of Football a Determinant of Prosocial and Antisocial Behavior?
Yunus Emre Yarayan, Aydıner Birsin Yildiz, Doğukan Batur Alp Gülşen, Ekrem Levent İlhan

Bildiri / Abstract No : 216
Namık Kemal Üniversitesi Öğrencilerinde Serbest Zaman Motivasyonunun ve Temel Psikolojik İhtiyaçların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Investigation of Leisure Time Motivationand Basic Psychologicalneeds in Terms of Various Variables in Namik Kemal University Students
Güvenç Güneş, Gözde Ersöz

Bildiri / Abstract No : 814
Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin Stresle Başa Çıka Tarzlarının İncelenmesi
Analysis of Stress Coping Styles of Students of Balikesir University School of Physical Education and Sports
Zekeriya Göktaş, Alp Kaan Kılcı, Sena Diker

Bildiri / Abstract No : 336
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı ve Egzersiz Karar Alma Arasındaki İlişki: Sağlık Çalışanları Örneği
The Relationship Between Healty Life Style and Exercise Behavior Change: a Health Care Staff Sample
Selin Baikoğlu, Suzan Dal

Bildiri / Abstract No : 600
Sporda ve Egzersiz Ortamında Doping Kullanımına İlişkin Ahlaktan Uzaklaşma ve Öz Düzenleyici Yeterlik Ölçeklerinin Türk Kültürüne Uyarlanması
The Adaptation of Moral Disengagement Scale and Self-Regulatory Efficacy Scale Related to Doping in Sport and Exercise Context into Turkish Culture
Ender Şenel, Mevlüt Yıldız, İbrahim Yıldıran
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Spor Yönetimi 8
Sport Managament 8

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Hayri DEMİR

Bildiri / Abstract No : 816
Türk Spor Yönetiminin Yapısal Analizi: Sorunlar ve Öneriler Açısından Bir Değerlendirme
Structural Analysis of Turkish Sport Management: An Assessment in Terms and Proposals
Alpay Alev, Nevzat Mirzeoğlu

Bildiri / Abstract No : 139
Spor Yöneticilerinin Baskın Kariyer Çapalarının Belirlenmesi
Determining Dominant Career Anchors of Sport Managers
Esra Çetin, Ömür Duğan

Bildiri / Abstract No : 194
Spor Yönetiminde Veri Tabanlı Uygulamalar
Database Applications in Sports Management
Berkan Atasoy, Uğur Özer

Bildiri / Abstract No : 245
NBA’de Ev Sahibi Avantajın Araştırılması
Researching the Home Advantage in the NBA
Özge Güngörür, Beyza Çetin

Bildiri / Abstract No : 206
Etik Liderlik ve Toplumsal Cinsiyet: Üniversite Öğretim Elemanları Üzerine Bir Araştırma
Ethical Leadership and Social Gender: A Study on The University Academicians
Yeliz Eratlı Şirin, Gamze Karaşoğlu, Özge Aydın, Saadet Gönen Yıldız
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Egzersiz ve Spor Fizyolojisi 6
Exercise and Sports Physiology 6

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Neşe ŞAHİN

Bildiri / Abstract No : 680
İstirahat Enerji Tüketimi Değerlendirilmesinde Yağsız Vücut Kütle İndeksi ve Beden Kütle İndeksinin Kullanımı
The Use of Fat Free Mass Index and Body Mass Index in Evaluating Resting Energy Expenditure
Ayhan Taner Erdoğan, Gökhan Umutlu

Bildiri / Abstract No : 752

Yoğun Egzersiz Sonrası Uygulanan Farklı Toparlanma Protokollerinin Bazı Fizyolojik Parametrelere Etkisi
The Effect of Different Recovery Protocols After Intensive Exercise on Some Physiological Parameters
Fatma Tokat, Eser Ağgön

Bildiri / Abstract No : 790
Kas ve Tendon Sertliği ile Kas Kuvveti ve Enduransı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
An Investigation of the Relationship Between Stiffness of Muscle and Tendon and Muscle Strength and Endurance
Serkan Taş, Nezehat Özgül Ünlüer

Bildiri / Abstract No : 848
Nörogenez ve Egzersiz
Neurogenesis and Exercise
Şerife Vatansever, Kaan Akalp

Bildiri / Abstract No : 402
Egzersiz Yaptırılan Sedanter Bireylerin Eritrosit Antioksidan Parametreleri Üzerine Siyah Havuç-Nar Suyu Karışımının Etkileri
Effects of Black Carrot-pomegranate Juices Mixture on Erythrocyte Antioxidant Parameters of Sedentary Individuals Exposed to Exercise
Kürşat Yusuf Aytaç, Ahmet Özkaya, Aykut Öztekin, Vedat Çınar, Zafer Şahin, Taner Akbulut, Ramazan Demirdağ, Veysel Çomaklı
E-Poster 5

PLAZMA 1

Spor Yönetimi ve Rekreasyon
Sport Manegament and Recreation

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Akın ÇELİK

Bildiri / Abstract No : 99
Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında ve Özel Okullarda Çalışan Öğretmenlerin Rekreasyonel Etkinliklere Katılımına Engel Olan Faktörler
Adnan Tayfun, Ajlan Saç

Bildiri / Abstract No : 386

Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman ve Yaşam Tatminlerinin İncelenmesi
Tennur Yerlisu Lapa, Elif Köse, Devrim Ünsal

Bildiri / Abstract No : 430
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Serbest Zamanda Egzersiz Katılımı ve İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Cinsiyetlerine ve Bölümlerine Göre Karşılaştırılması
Tennur Yerlisu Lapa, Evren Tercan Kaas, Elif Köse, Doğukan Batur Alp Gülşen, Münevver Karazor

Bildiri / Abstract No : 63
Sporda İsim Hakkı-Veren İşletmeler ile İsim Hakkı-Alan İşletmeler Arası İlişkilerde Kurumlararası Güvenin Başarıya Etkileri
Oğuzhan Ay, Sema Özgül Alay

Bildiri / Abstract No : 509
Spor Aracılığı ile Toplumsal Kalkınma
Yasin Tekin

Bildiri / Abstract No : 20
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Spor Kulüplerindeki Lisansli Ürün Pazarlama Faaliyetlerine İlişkin Satın Alma Tutumlarının İncelenmesi
Hüdaverdi Mamak

Bildiri / Abstract No : 824
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Ve Fitness Merkezinin Hizmet Kalitesinin Araştırılması
Aleyna Koç, Berk Eren, Sevda Çiftçi

Bildiri / Abstract No : 855
Spor Yöneticilerinin Mesleki Benlik Saygısı Durumlarının Karar Verme Stilleri ile İlişkisinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Sport Managers 'Professional Self-respect Status and Decision-making Styles
Lale Mert, Sevda Çiftçi
14:30 - 14:45 Kahve Molası / Coffee Break
14:45 - 16:15 Ana Salon A / Main Hall A
Albatros 1
Salon B / Hall B
Albatros 2
Salon C / Hall C
Pelikan
Salon D / Hall D
Flamingo
Salon E / Hall E
Pigeon
Davetli Sempozyum
Invited Symposium

Spor Hekimliği
Sport Medicine

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Selda YÜCEL

Yaralanmalardan Korunmada Yeni Stratejiler: Bilimin Ardındaki Teknoloji
New Strategies in Injury Prevention: Technology Behind the Science
Dr. Ali Erdoğan

Yaralanmadan Koruyucu Programlar Gerçekten Etkili mi?
Are Prevention Programmes Really Effective?
Dr. Metin Ergün

Yaralanmalardan Korunmada Sensorimotor Sistem Uygulamaları
Sensorimotor System Interventions in Injury Prevention
Dr. Cengizhan Özgürbüz
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Antrenman ve Hareket Bilimleri 19
Training And Movement Science 19

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Mehmet KILIÇ

Bildiri / Abstract No : 628
2014-2018 Arası UEFA Şampiyonlar Liginde Çeyrek Finale Kalan Takımların İç Saha ve Dış Saha Gol Analizlerinin Karşılaştırılması
UEFA Championship Between 2014-2018 Quarter Final Team Of Home and Outdoor Goals Analysis Comparison
Yaşar Tunç, Fatih Evli, Nuray Kurnaz, Nurllah Işik, Osman Seçgin, Aysun Ediş, İbrahim Gülgör, Ömer Faruk Henden, Uğur Tandoğan

Bildiri / Abstract No : 238

12 Haftalık Rekreaktif Antrenman Programının Kadınların El Kavrama Kuvveti, Sırt Kuvveti, Bacak Kuvveti, Esneklik ve Vücut Kompozisyonuna Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effects of 12 Week Recreation Training Programme on Hand Grip Strength, Back Strength, Leg Strength, Elasticity and Body Composition of Female
Kübra Kaya, Adem Poyraz, İsmail Kaya, Çiğdem Yildizçiçek

Bildiri / Abstract No : 15
Olimpik ve Deprem Bar Bent-Over Row Egzersizi Sırasında Bazı Sırt Kaslarının EMG Aktivitesinin Karşılaştırılması
The Comparison of Some Back Muscles Emg Activity During Olympic vs Earthquake Barbell Bent-over Row Exercise
Nurkan Yılmaz, M. Emin Kafkas

Bildiri / Abstract No : 202
14-17 Yaş Judo Sporcularının Halat ve Kapalı El Barfiks Antrenmanlarının El Kavrama Kuvvetine Etkisi
The Effect of Rope and Close Hand Pull Up Training on Hand Grip Strength of Judoists 14-17 Years of Age
Özgür Dinçer, Denizhan Çalışkan

Bildiri / Abstract No : 723
2019 Basketbol Dünya Kupasının Bazı Değişkenler Açısından Analizi
Analysis of 2019 Basketball World Cup in Terms of Some Variables
Kaan Salman, Özcan Saygın

Bildiri / Abstract No : 370
Alt ve Üst Ekstremiteye Yönelik Yapılan Kuvvet Egzersizlerinin Kas Hasarı ve Hormonal Cevap Üzerine Etkisi
Effect of Lower and Upper Extremities Resistance Training on Muscle Damage and Hormonal Response
Armağan Kafkas, Temel Ceylan, Muhammed Emin Kafkas
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Engelliler İçin Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite 2
Physical Education and Sports in Disabilities 2

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Ebubekir AKSAY

Bildiri / Abstract No : 239
Down Sendromlu Bireylerde Fiziksel Aktivite ve Özel Beden Eğitimi ve Spor Konulu Araştırmaların İçerik Analizi
Content Analysis of Researches on Physical Activity and Special Physical Education and Sport in Individuals With Down Syndrome
Elif Ünal, Ekrem Levent İlhan

Bildiri / Abstract No : 774

Şampiyonluğa Giden Yolculuk: Otizmli Birey Örneği
The Journey to the Championship: the Case of an Individual With Autism
Halil Sarol, Rıfat Kerem Gürkan, Bülent Gürbüz

Bildiri / Abstract No : 85
İşitme ve Bedensel Engelli Sporcuların Spora Katılım Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi (Muş İli Örneği)
Researching the Participation of Sports Motivation Levels of Hearing İmpaired and Disabled Sportsmen (the Example of Muş)
Fatih Mirze, Atike Yılmaz, Hüseyin Kırımoğlu

Bildiri / Abstract No : 214
Görme Kaybı Olan Sporcularda Fiziksel Aktivite Düzeyi, Vücut Kompozisyonu ve Altı Dakika Yürüme Testi Arasındaki İlişki
The Relationship Among Physical Activity Level, Body Composition and Aerobic Fitness in Athletes With a Vision Loss
Ferhat Esatbeyoğlu, Mehmet Petek, Ayşe Kin İşler

Bildiri / Abstract No : 475
Görme Kaybı Olan ve Olmayan Sporcuların Denge, Fiziksel Aktivite Düzeyi, Beden Kütle İndeksi ve Vücut Kompozisyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Examination of the Relationships Among Physical Activity Level, Bodymass Index, Body Composition and Balance in Athletes With and Without Visual Impairments
Ferhat Esatbeyoğlu, Ayşe Kin İşler

Bildiri / Abstract No : 793
Rehabilitasyon Sporlarının Otizm Spektrum Bozukluğunda Fiziksel Yeterlilik ve Motor Gelişime Etkileri Aile mi? Eğitimci mi? Hangisi Daha Etkili?
The Effects of Rehabilitation Sports on the Physical Fitness and Motor Skills in Autism Spectrum Disorder Which One is More Effective, Family or Trainer?
Ebubekir Aksay

Bildiri / Abstract No : 794
Rehabilitasyon Sporlarının Yaşlı Bireylerin Performans Düzeylerine Etkileri
The Effects of Rehabilitation Sports on the Physical Activity in Performance Levels of Old People
Ebubekir Aksay, Özge Güngörür
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 11
Physical Education And Sports Education 11

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Gökhan BAYRAKTAR

Bildiri / Abstract No : 369
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Iş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki, Nedenleri ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi
The Relationship Between Job Satisfaction And Burnout Levels Of Physical Education And Sports Teachers, Determination Of Causes And Solution Suggestions
Ayşegül Gök, Kadir Pepe, Oğuzhan Dalkıran

Bildiri / Abstract No : 438

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarında Narsisizm ve Nörotisizmin Gerçek ve Tahmin Edilen Ders Notuna Etkisi
The Effect Of Narcissism And Neuroticism On Physical Education And Sports Teacher Candidates Of Real And Self-Estimated Exam Grades
Nihal Dal

Bildiri / Abstract No : 449
Resmi Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin, Yöneticilik Becerilerinin Örgüt Iklimine Katkısının Incelenmesi (Konya Ili Örneği)
Examination Of The Contribution Of The School Administrators’ Administrative Skills To The Organizational Climate According To The Perceptions Of Teachers Working At Official Secondary Education Institutions (Konya Province Sample)
Felat Avunç, Veli Onur Çelik

Bildiri / Abstract No : 28
Eşli Çalışma Yönteminin Antrenör Adaylarının Karar Verme Stilleri ve Beceri Öğrenimi Üzerine Etkisi
Effect of Reciprocal Teaching Method on Decision-making Styles and Skill Learning in Trainer Candidates
Ahmet Dönmez, A. Dilşad Mirzeoğlu

Bildiri / Abstract No : 460
Yalnizlik: Dijital Oyun Oynama Motivasyonunu Arttırır mı?
Loneliness: Does Digital Game Increase Motivation?
Hande Nur Akköse, Filiz Fatma Çolakoğlu

Bildiri / Abstract No : 856
Gebe Kadınlarda Fiziksel Aktivite Düzeyinin İncelenmesi
Investigation Of Physical Activity Level In Pregnant Women
Havva Tarımseven, Fatma İlker Kerkez

Bildiri / Abstract No : 934
Kadın Voleybolcularda Farklı Germe Yöntemlerinin Bazı Motorik Özellikler Üzerine Akut Etkisinin Belirlenmesi
Determination of Acute Effect of Different Stretching Methods on Some Motoric Properties in Female Volleyball Players
Erdil Durukan, Mehmet Göktepe, Mehmet Günay
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 12
Physical Education And Sports Education 12

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Burçin ÖLÇÜCÜ

Bildiri / Abstract No : 19
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Beden Eğitimi ve Spor Dersine Karşı Tutumları
Class Teacher Candidates Physical Education and Sports Attitudes
Hüdaverdi Mamak

Bildiri / Abstract No : 738
Spor Bilimi Öğrencilerinde Narsisizm ve Nevrotikliğin Gürültü, Klasik Müzik ve Sessizlik Koşullarında Yapılan Sınavlar Sonrası Otonom Kardiyak Toparlanmaya Etkisi
The Effect Of Narcissism And Neuroticism On Sport Science Students’ Autonomic Cardiac Recovery Responses From An Academic Examination Across The Conditions Of Background Noise, Classical Music, And Silence
İlker Balıkçı, Serdar Tok

Bildiri / Abstract No : 220
Futbol Antrenörlerinin İletişim Becerilerinin İncelenmesi
Investigation Of Communication Skills Of Football Coaches
Mehmet Metin, Yeliz Eratli Şirin, Tayfun Şirin, Nurşen Şahin

Bildiri / Abstract No : 243
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılında Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ Nde Öğrenim Gören Öğrencilerin Akademik Başarı Puanları Ile Psikomotor Beceri Düzeyleri Arasındaki Ilişki
The Relationship Between Academic Achievement Scores And Psychomotor Skill Levels Of The Students Who Studied At Gazi University Faculty Of Sport Sciences In The Fall And Spring Semester Of 2018-2019 Academic Year
Nagihan Çaredar, Seyfi Savaş

Bildiri / Abstract No : 692
Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Ders İmecesi Deneyimlerinin İncelenmesi
Examination Of Physical Education Preservice Teachers’ Experiences With Lesson Study
Deniz Hünük, Ann Macphail

Bildiri / Abstract No : 262
Antrenörlük Bölümlerinde Okutulan İletişim Dersleri Üzerine Bir Araştırma
A Research On Communication Courses Taught In Coaching Departments
Çağla Sevindik, Lale Orta
Salon F / Hall F
Cinema
Salon G / Hall G
Dr. Necati AKGÜN
Salon H / Hall H
Dr. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL
Salon K / Hall K
Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI
E-Poster Salonu / E-Poster HALL
Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEN
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Fiziksel Aktivite ve Sağlık 6
Physical Activity And Health 6

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Yıldız YAPRAK

Bildiri / Abstract No : 106
Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akıllı Mobil Telefonlarında Yüklü Adımsayar Programları ile Günlük Yürüme Aktivitelerinin İncelenmesi
Examination of the Daily Walking Activities of the Students of Vocational School of Health Services With Pedometer Programs Installed on Their Smart Mobile Phones
Mehmet Emin Yıldız, Ersan Kara

Bildiri / Abstract No : 820

Beden Eğitimi ve Seçmeli Spor Etkinlikleri ile Okul Temelli Fiziksel Aktivite Uygulamalarının Sağlıkla İlişkili Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin Karşılaştırılması
Comparison of Health-related Physical Fitness Levels of School-based Physical Activity and Physical Education and Elective Sports Activities
Mehtap Özdemir, Nevzat Demirci

Bildiri / Abstract No : 261
Fiziksel Aktivite Amaçlı Akıllı Telefon Uygulaması Kullanım Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Analiz: Multinomial Logit Model
An Analysis on Factors Affecting Smart Phone Application Usage Preferences for Physical Activity via Multinomial Logit Model
Birgül Arslanoğlu, Osman Doğukan Kefeli, H. Onur Tezcan

Bildiri / Abstract No : 343
Fitness Merkezine Başvuran Bireylerin Beden Kitle İndeksleri, Düşük Yoğunluktaki Lipoprotenleri ve Trigliserid Düzeylerinin İncelenmesi
Examination of Body Mass Indexes, Low Density Lipoprotenes and Triglyceride Levels of Individuals Applying to Fitness Center
İbrahim Kubilay Türkay, Mahmut Alp, Gürhan Suna

Bildiri / Abstract No : 349
Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılık Düzeyleri ile İlişkili Olan Faktörlerin Araştırılması
Investigation Of Factors Associated With Internet Addiction Levels Of High School Students
Ayda Karaca, Necip Demirci, Emine Çağlar, Hande Konşuk Ünlü

Bildiri / Abstract No : 538
Sedanter Kadınlarda Vücut Kütle İndeksi Saldırganlık Düzeyini Etkiler mi?
Does Body Mass Index Affect The Aggression Level In Sedentary Females?
Selma Karacan, Sıla Rümeysa Ölçek, F. Filiz Çolakoğlu
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Egzersiz ve Spor Psikolojisi 13
Exercise And Sports Psychology 13

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Mehmet ACET

Bildiri / Abstract No : 485
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Egzersiz Türüne Göre Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu ve Mental İyi Oluş Durumlarının İncelenmesi
Investigation of the Motivations for Participation in Physical Activity and Mental Well-being Status of the Students Studying at the Faculty of Sport Sciences According to the Exercise Type
Mustafa Deniz Dindar, Gökmen Özen, Özdemir Atar

Bildiri / Abstract No : 272

Genç Futbol Oyuncularının Duygusal Zekâ ve Zihinsel Dayanıklılık Düzeylerinin Oynadığı Mevki ve Spor Yaşı Değişkenleri Açısından Karşılaştırılması
Comparison of Emotional Intelligence and Mental Toughness Young Soccer Players in Terms of Position and Sport Age Variables
Atakan Yazıcı, Ahmet Yapar, İlkay Ulutaş, Ramazan Taşçıoğlu, Mehmet Can Karagöz

Bildiri / Abstract No : 580
Yaşam Doyumu, Otomatik Düşünce Algısı ve Fiziksel Aktiviteye Katılım Ilişkisi
The Relationship Between Life Satisfaction, Automatic Thoughts Perception and Participation in Physical Activity
Mergül Çolak, Ulviye Bilgin, Sonnur Küçük Kiliç

Bildiri / Abstract No : 579
Yaşam Doyumu ve Otomatik Düşünce Algısı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Life Satisfaction and Automatic Thoughts Perception: A Study on University Students
Sonnur Küçük Kiliç, Mergül Çolak, Ulviye Bilgin

Bildiri / Abstract No : 813
Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin Öfke Düzeyi ve Öfke Tarzlarının İncelenmesi
Examination of Anger Level and Anger Styles of Students of Balikesir University School of Physical Education and Sports
Zekeriya Göktaş, Mehmet Bilgi Medeni, Sena Diker

Bildiri / Abstract No : 815
Özel Yetenek Sınavına Giren Adayların Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi (Balıkesir Besyo Örneği)
Examination of the Anxiety Levels of the Candidates Who Take the Special Aptitude Test (Example of Balikesir Besyo)
Zekeriya Göktaş, Sena Diker

Bildiri / Abstract No : 298
Taraftarların Psikolojik Bağlılığının Sosyo-Demografik Nitelikler Açısından İncelenmesi (Futbol Örneği)
Investigation of the Psychological Commitment of the Fans in Terms of Socio-demographic Qualifications (Soccer Example)
Turgay Biçer, Osman Tolga Togo, Çağdaş Caz
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Spor Yönetimi 9
Sport Managament 9

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Kerem Yıldırım Şimşek

Bildiri / Abstract No : 289
Spor Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Farkındalıklarının İncelenmesi
Investigation Of Career Awareness Of University Students In Sports Schools
Onur Mutlu Yaşar, Hakan Sunay

Bildiri / Abstract No : 114

Halkın Gözünde Belediyelerin Sunduğu Spor Hizmetleri - Adapazarı İlçesi Örneği
Sports Services Provided by Municipalities in the Public Perspective - Adapazari District
Gökhan Çakmak, Faik Orhun Tapşin

Bildiri / Abstract No : 426
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal İyi Oluş ve Duyarlı Sevgi Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Investigation of Relationsip Between Emotional Well-being and Compassionate Love Levels Faculty of Sport Science Students
Emre Belli, Gökhan Aydın

Bildiri / Abstract No : 21
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Büyükşehir Belediye Hizmetleri Algısı ve Beklentisi
Perceptions and Expectations of Students of Faculty of Sport Sciences in Metropolitan Municipality Services
Levent Atalı, Eyüp Uzuner

Bildiri / Abstract No : 166
Spor Merkezlerinde Çalışan Antrenörlerin Duygusal Emek, Duygusal Tükenme ve İşten Ayrılma Niyetlerinin İncelenmesi
Investigation of Emotional Labor, Emotional Exhaustion and Intentions to Quit of Trainers Working in Sports Centers
Halil Erdem Akoğlu, Servet Köse, İbrahim Büker

Bildiri / Abstract No : 563
Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışanlarında İş Tatmini
Job Satisfaction in the Employees of Ministry of Youth and Sports Provincial Organization
Sefa Yıldız, Mehmet Gül
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Egzersiz ve Spor Psikolojisi 14
Exercise And Sports Psychology 14

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Gözde ERSÖZ

Bildiri / Abstract No : 124
Badminton Sporcularının Mutluluk ve Sosyalleşme Düzeylerinin İncelenmesi
Analysis of Happiness and Socialization Levels of Badminton Athletes
Rıdvan Ergin, Egemen Ermiş, Alp Erilli, Seydi Ahmet Ağaoğlu

Bildiri / Abstract No : 681

Pedagojik Formasyon Alan Öğrencilerin Psikolojik İyi Olma ve Empatik Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Kocaeli Üniversitesi Örneği)
Investigation of the Relationship Between Psychological Well-being and Empathic Tendencies of Pedagogic Formation Students
Hakan Akdeniz, Gülşah Sekban, Mert İndere

Bildiri / Abstract No : 400
Antrenör Sporcu İlişkisinin Öz Yeterlik ve Sportif Özgüvene Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effect of Coach-athlete Relationship on Self-efficacy and Sportive Self-confidence
Ayşegül Funda Alp, Serdar Kocaekşi, Umut Sezer

Bildiri / Abstract No : 660
Müsabaka Öncesi ve Müsabaka Sonrası Stresle Baş Etme Düzeylerinin İncelenmesi: Antalyaspor ve Vakıfbank Örneği
Investigation of Pre and Post Competition Coping With Stress Levels: Antalyaspor and Vakifbank Case
Emine Bal Turan , Doğukan Batur Alp Gülşen , Buse Aksu, Gül Yağar

Bildiri / Abstract No : 719
Duygusal Zeka ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adayları Üzerine Bir Araştırma
The Relationship Between Emotional Intelligence and Satisfaction With Life: A Research on Candidates of Physical Education and Sport Teacher
Murat Sarıkabak, Hasip Cana, Cengiz Baykara, Ahmet Dönmez, Salim İbrahim Onbaşı

Bildiri / Abstract No : 225
12-14 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Egzersizin Yaşam Doyumu Üzerine Etkisinin İncelenmesi
The Teenagers Who Are Between the Ages 12-14 Years,Inspection of Impact of Exercise on the Satisfaction With Life
Funda Karakuza, Ünal Türkçapar

Bildiri / Abstract No : 923
Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Ahi Evran Üniversitesi Örneği
Analysis of Healthy Foreign Language Anxiety Levels of University Students in Terms of Various Variables: the Case of Ahi Evran University
Turan Çetinkaya, Vahit Çiriş
 
16:15 - 16:30 Kahve Molası / Coffee Break
16:30 - 18:00 Ana Salon A / Main Hall A
Albatros 1
Salon B / Hall B
Albatros 2
Salon C / Hall C
Pelikan
Salon D / Hall D
Flamingo
Salon E / Hall E
Pigeon
Davetli Sempozyum
Invited Symposium

Psikososyal Alanlar
Psyhosocial Fields

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Birol DOĞAN

Sporda Kendini Nesneleştirme
Self-objectification in Sport
Dr. Nadhim Al-Wattar

Spor Yönetim ve Organizasyonlarında Etik Yaklaşımlar
Ethical Approaches in Sport Management and Organizations
Dr. Bilge DONUK

Sporda Meslek Etiği: Doğruluk mu İtaat mi?
Professional Ethics in Sports: Is it Rightness or Obedience?
Dr. Semiyha TUNCEL

Sporda Pozitif Psikoloji: Optimal Performans Duygu Durumu
Positive Psychology in Sport: Flow Experiences
Dr. Hülya AŞCI
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Antrenman ve Hareket Bilimleri 20
Training and Movement Science 20

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Mehmet ÖZAL

Bildiri / Abstract No : 800
Elit Kadın Voleybolcularda İzokinetik Bacak Kuvvetinin Denge ve Esneklik Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Balance and Flexibility Performances of Isokinetic Leg Strength in Elite Women Volleyball Players
Yakup Aktaş, Fatih Işıldar, İsmail Gökhan

Bildiri / Abstract No : 456

Eskrimcilerde Vücut Kompozisyonu ve Performans Belirlenmesi: Çanakkale Fencing Fest Örneği
Body Composition and Performance Determination in Fencers: The Case of Çanakkale Fencing Fest
Sercin Kosova, Celal Gençoğlu , Merve Koca Kosova, Fırat Özdalyan, Hikmet Gümüş, Egemen Mancı

Bildiri / Abstract No : 562
Geleneksel Hamstring:Quadriseps Oranı Ölçümleri Yorgunluk Koşullarında Gerçek Nöromüsküler Performansı Yansıtıyor mu?
Do Conventional Hamstrings to Quadriceps Ratio Measurements Mimic the Actual Neuromuscular Performance Under Fatigue Conditions?
Gökhan Umutlu, Ayhan Taner Erdoğan

Bildiri / Abstract No : 618
Basketbolcuları Bazı Fiziksel Uygunluk Özellikleri ve Maç Performanslarının Oynadıkları Pozisyonlara Göre Karşılaştırılması
Comparison of Some Physical Fitness Characteristics and Match Performances of Basketball Players According to Their Positions
Kaan Salman, Özcan Saygın

Bildiri / Abstract No : 346
TFF 3 Lig’e Yeni Çıkmış Takımların İlk Sene Göstermiş Oldukları Performanslarının Analiz Edilerek Lige Adapte Durumlarının İncelenmesi
Tff 3 Analyzing the Performance of the New Teams in the League in the First Year and Analyzing Their Adaptation to the League
Ali Rıza Atıcı, Hüseyin Ünlü, Mustafa Karahan

Bildiri / Abstract No : 307
E-Sporun İnsan Hayatındaki Yeri ve Geleceği
The Place and Future of E-Sport in Human Life
Ali Rıza Atıcı, Selman Orhan, Leman Elmas, Mustafa Kayıhan Erbaş
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTELERİ DEKANLAR / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULLAR KONSEY TOPLANTISI Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Spor Ekonomisi, Sponsorluk ve Pazarlama
Sports Economy, Sponsorship And Marketing

Spor İşletmeciliği
Sport Business

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Bülent GÜRBÜZ

Bildiri / Abstract No : 690
Basılı Reklamlarda Spor Ünlüsü Desteği Etkisinin İncelenmesi
Sport Celebrity Endorsement Effect on Printed Advertisments
Ümit Can Büyükakgül, Hakan Katırcı, Arif Yüce

Bildiri / Abstract No : 668

Lütfen Sevinmeyin! Video Hakem Hala Pozisyonu İnceliyor!
Please Don't Rejoice! Video Assistant Referee Still Examining the Position!
Arif Yüce, Hakan Katırcı, Sevda Gökçe Yüce, Ümit Can Büyükakgül

Bildiri / Abstract No : 713
Uluslararası İlişkilerde Kamu Diplomasisi ve Halkla İlişkiler Uygulamalarında Spor Sponsorluğu ile Ülke Algısı ve İmajı İlişkisi
Relationship of Sport Sponsorship on a Country Image and Perception in Applications of Public Diplomacy and Public Relations at International Relations
Yasemin Gök, Velittin Balcı

Bildiri / Abstract No : 167
Türkiye Profesyonel Futbol Liglerinde Rekabetçi Denge
Competitive Balance Professional Football League in Turkey
Tuğbay İnan, Nurullah Demirkoparan

Bildiri / Abstract No : 560
Sakın Siz De Bir “FOMO” Olmayasınız! Spor ve Etkinlik Katılımı Bağlamında Fomsumerist Yansımalar
Don't Be A FOMO! Fomsumerist Reflections in the Context of Sport and Event Participation
Metin Argan, Mehpare Tokay Argan

Bildiri / Abstract No : 29
Sekiz Haftalık Pliometrik Antrenman Programının 13-14 Yaş Grubu Futbolcularda Dikey Sıçrama, Çeviklik, Sürat ve Kuvvet Parametreleri Üzerine Etkisi
Effect of Eight-week Pliometric Training Program on Vertical Jump, Agility, Speed and Strength Parameters in 13-14 Age Group Soccer Players
Muhammed Tayfur Yarayan, Recep Sürhat Müniroğlu

Bildiri / Abstract No : 922
Amatör Spor Kulüplerinde Çevrimiçi Pazarlama Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımın Etkileri
Effects of Social Media Usage as an Online Marketing Tool in Amateur Sports Clubs
Selda Kocamaz Adaş, Zafer Çimen, Mücahit Dursun
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 13
Physical Education And Sports Education 13

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Hüseyin ÜNLÜ

Bildiri / Abstract No : 263
Spor Yöneticiliği Bölümlerinde Okutulan iletişim Dersleri Üzerine Bir Araştırma
A Research on Communication Courses Taught in Sports Management Departments
Çağla Sevindik, Lale Orta

Bildiri / Abstract No : 666

Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Farklı Bölüm Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Geleceği Algılarının İncelenmesi
Investigation of Career Future Perceptions of Different University Students Studying in the Field of Sports Sciences
Mehmet Ulaş, Oğuzhan Dalkiran, Merve Özdemir

Bildiri / Abstract No : 269
Beden Eğitimi ve Spor, Resim ve Müzik Öğretmenliği Bölümlerinde Okuyan Öğrencilerin Sağlikla İlgili Yaşam Kalitesi
Health-related Quality of Life of Students Studying in Teacher Education Departments of Physical Education and Sport, Painting, and Music
Rezvan Emamvirdi, Filiz Fatma Çolakoğlu, Navid Reza Hosseinzadeh Asl

Bildiri / Abstract No : 511
Üniversiteler Arası 1. Lig Erkek Voleybol Oyuncularının Grup Sargınlığı ile Yaşam Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Group Wrappiness and Life Satisfaction of 1. League Men Volleyball Players Among Universities
Mehmet Kumartaşlı, Fahriye Esra Başyiğit, Burak Gönendi

Bildiri / Abstract No : 632
Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Görüşleri
Views of Secondary School Students Towards Physical Education and Sport Lessons
Mümine Soytürk, Özden Tepeköylü Öztürk, Şeyma Karasu

Bildiri / Abstract No : 786
Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde Okuyan Öğrenciler ile Farklı Fakültelerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilişsel Gelişim Düzeyleri ile Ahlaki Gelişim Düzeylerinin Karşılaştırılması
Comparison of Cognitive Development Levels and Moral Development Levels of Students Studying at the Faculty of Sports Sciences of Düzce University and Students Studying at Different Faculties
Engin Efek, Beyza Ünlüsoy, Emir Efe Veli
Salon F / Hall F
Cinema
Salon G / Hall G
Dr. Necati AKGÜN
Salon H / Hall H
Dr. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL
Salon K / Hall K
Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI
E-Poster Salonu / E-Poster HALL
Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEN
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Fiziksel Aktivite ve Sağlık 7
Physical Activity And Health 7

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Erdal ZORBA

Bildiri / Abstract No : 811
Kronik Hastalığı Olan 65 Yaş ve Üzeri Bireylerin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
The Relationship Between Physical Activity Levels and Health-related Quality of Life İndividuals 65 Years and Older With Chronic Disease
Nevzat Demirci, Pervin Toptaş Demirci, Oktay Zırhlı

Bildiri / Abstract No : 65
Terapatik Egzersizler Yetişkin Hemofili Hastalarında Kinezyofobi ve Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesini İyileştirir mi? Randomize Kontrollü Çalıma
Do Therapeutic Exercises Improve Kinesophobia and Health-related Quality of Life in Adult Hemophilia Patients? A Randomized Controlled Trial
Volkan Deniz, Nevin Atalay Güzel

Bildiri / Abstract No : 891
Egzersiz Yapan ve Sedanter Genç Erkek ve Kadınların Vücut Kütle İndeksi ve Deri Kıvrımı Kalınlığı Arasındaki İlişki
Relationship Between Body Mass Index and Skinfold Thickness of Exercised and Sedentary Young Adults in Male and Females
Hüseyin Aslan, Mehmet Akif Ziyagil

Bildiri / Abstract No : 540
Yaşam Kalitesi Yaşa Göre Değişir mi?
Does Quality of Life Change by Age?
Selma Karacan, Sıla Rümeysa Ölçek, F. Filiz Çolakoğlu

Bildiri / Abstract No : 286
Türkiye Kadınlar 1. Liginde Görev Alan Kadın Futbolcuların Psikolojik Sağlamlık ve Mental İyi Oluş Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation of Turkish Women 1. Women's Soccer Field Position and Mentally Tough of Psychological Well-being Levels
Ezgi Selin Genç, Mustafa Önder Şekeroğlu

Bildiri / Abstract No : 696
Tip 1 Diyabet ve Fiziksel Aktivite: Fiziksel Aktivite Düzeyi Kan Glukozu Regülasyonunu Etkiler Mi?
Type 1 Diabetes and Physical Activity: Does Physical Activity Level Affect Blood Glucose Regulation?
Tamer Civil, Gökmen Özen

Bildiri / Abstract No : 924
Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Ahi Evran Üniversitesi Örneği
Analysis of Healthy Life Style Behavior Levels of University Students in Terms of Various Variables: The Case of Ahi Evran University
Vahit Ciriş, Turan Çetinkaya
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Egzersiz ve Spor Psikolojisi 15
Exercise And Sports Psychology 15

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Cemil Tuğrulhan ŞAM

Bildiri / Abstract No : 209
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde Çalışan Spor Yapan ve Yapmayan Personelin Yaşam Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Life Satisfaction and Burnout Level of Sports and Non-sports Staff Working in Kahramanmaraş Metropolitan Municipality
Büşra Yılmaz, Haydar İşler

Bildiri / Abstract No : 327

Profosyonel Futbolcularda Dopamin Reseptörü 2 (Drd2) RS1800497 Polimorfizminin Dağılımını Analizi
Analyze The Distribution of Dopamine Receptor 2 (Drd2) RS1800497 Polymorphism in Soccer Players
Canan Sercan Doğan, Sezgin Kapıcı, Başak Funda Eken, Gözdem Karapınar, Korkut Ulucan

Bildiri / Abstract No : 439
Emdr Yaklaşımı ile Sporcu Sakatlığı Sonrası Psikolojik Toparlanma: Bir Olgu Sunumu
Psychological Recovery After Sports Injuryby Emdr Approach: A Case Report
Ömer Seydaoğulları, İhsan Sarı

Bildiri / Abstract No : 222
Sporda Prososyal ve Antisosyal Davranışlar ile Anne-Baba Tutumları Arasındaki İlişki
The Relationship Between Prosocial and Antisocial Behavior and Parental Attitudes in Sports
Selman Orhan, Leman Elmas, Ali Rıza Atıcı, Mustafa Kayıhan Erbaş

Bildiri / Abstract No : 136
Sporcularda Şiddet Eğilimi: Taekwondo Sporcuları Üzerinde Bir Araştırma
Athletes’ Violence Tendencies: A Study on Taekwondo Athletes
Tamer Karademir, Mert Karademir, Cengizhan Pakyardım

Bildiri / Abstract No : 437
Özel Yetenek Sınavına Katılan Aday Öğrencilerin Hedef Yönelim Düzeyleri ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Goal Orientation Levels and Personality Characteristics of Candidate Students Attended to Private Aptitude Test
Hayri Aydoğan, Recep Cengiz, Hakan Kırkbir
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Spor Yönetimi 10
Sport Managament 10

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Nevin GÜNDÜZ

Bildiri / Abstract No : 436
Netnografi: Genel Özellikleri ve Spor Bilimleri Alanına İlişkin Kullanılabilirliği
Netnography: General Characteristics and the Usability in the Field of Sport Sciences
Caner Özgen, Metin Argan


Bildiri / Abstract No : 796
Türkiyede Şike; Dünden Bugüne Yasal Düzenlemeler Ve Şike Olaylar
Legal Arrangements and Complaints
Ceyda Şimşek

Bildiri / Abstract No : 73
İletişim Becerilerinin Sosyal Beceri Üzerindeki Yordayıcı Etkisi: Sporcular Üzerine Bir Araştırma
Predictive Effect of Communication Skills on Social Skills: A Research on Athletes
Kadir Yıldız, Sevim Güllü

Bildiri / Abstract No : 391
Kentler İçin Spor Müzesi Modeli Örneği
Sports Museum Model for The Cities
Levent Atalı

Bildiri / Abstract No : 411
Kadın Yöneticilerin Sporda Liderlik ve Yönetim Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları
Metaphorical Perceptions of Women Executives Regarding the Concepts of Sports Leadership and Management
Melike Esentaş, Pınar Güzel, Mustafa Enes Işıkgöz

Bildiri / Abstract No : 291
Spor Ekonomisi Okuryazarlığı
Sports Economic Literacy
Sebahattin Devecioğlu

Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Egzersiz ve Spor Psikolojisi 16
Exercise And Sports Psychology 16

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Murat TEKİN

Bildiri / Abstract No : 495
Basketbol Yaz Okullarındaki Adolesanların Spora Katılım Motivasyonlarının İncelenmesi
A Study of Adolscents' Sport Participation Motivations at Summer Basketball Sport Schools
İlhan Toksöz, Tufan Özen, Bilgetekin Burak Günar, Mustafa Deniz Dindar

Bildiri / Abstract No : 687

Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Tutumlarının Öz Güvenlerine Etkisinin İncelenmesi (Kocaeli Üniversitesi Örneği)
Examination of Leisure Attitudes' Effect on Self-Confidence Levels of University Students
Hakan Akdeniz, Özlem Keskin, Kemal Erdoğan

Bildiri / Abstract No : 712
Bazi Değişkenler Açısından Sporcuların Sportmenlik Yönelimi
Sportspersonship Orientation of Athletes in Terms of Some Variables
Okan Burçak Çelik, Berkan Bozdağ

Bildiri / Abstract No : 134
Kick Boks Sporcularının Fair Play Algılarının İncelenmesi
Investigation of Kickboxing Athletes’ Fair Play Perceptions
Tamer Karademir, Mert Karademir, Muhammed Zahid Açak
E-Poster 6

Poster Presentation in English

PLAZMA 1


Rekreasyon ve Spor Yönetimi
Recreation and Sport Management

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Neşe ŞAHİN

Bildiri / Abstract No : 105
Measuring and Analyzing Methods of Dealing With Psychiatric Handicapped Players According to the Types of Stress
Raed Mshatatr, Qaswer Abdul Wahid, Amira Hussein

Bildiri / Abstract No : 310

Iliac Wing and Postural Stability: A Descriptive Report
Azam Abdollahzadeh Zaviehjak

Bildiri / Abstract No : 865
Evaluation and Comparison of The Power of the Right and Left Feet of the Best Triple Jumpers and Long Jumpers Algerians
Boukerdenna Hafidi Souhila

Bildiri / Abstract No : 895
Performing Some Offensive and Defensive Skills in Relation to the Multidimensional Anxiety of Hilla Basketball Players
Raad Abdulameer Fenjan, Mahdi Ali Al Kaabi

Bildiri / Abstract No : 897
Comparative Mechanical Analysis Between the Open Air Movement of the Heart (Front And Back) on the Ground Mat of One of the Iraqi Champions in Gymnastics
Abi Ramiz Al-Bakri

Bildiri / Abstract No : 899
Reflexive Impulse and Decisiveness and Its Relationship to the Accuracy of the Half-Circular Strike of The Man Among Young Karate Players
Ali Mahdi Ali, Abdul Kadhim Jalil Hassan, Sadiq Abbas Ali

Bildiri / Abstract No : 901
Effect of Skill Performance on Folic Acid and Oxygen Saturation of Hemoglobin For Wrestling Players
Falah Mahdi Abood, Aqeel Hasan Falih, Montather Majeed Ali, Mahdi Salih Zaalan

Bildiri / Abstract No : 903
The Impact of Special Exercises to Develop the Mechanical Ability and Accuracy of the Skill of Attack for Players Recurrent Injuries to the Shoulder Joint
Muna Taha Idrees, Muntaha Mohammed Mukhlif, Mayasah Abd Ali Kadhim

PLAZMA 2

Poster Presentations in font

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Özkan IŞIK

Bildiri / Abstract No : 904
Hammoudat the Level of Sports Culture and Its Relation to the Physical Identity of the Students of The Department of Physical Education and Sports Science in the College of Education For Girls / Mosul University
Nibras Younis Mohamed El Mourad, Thabet Ahsan

Bildiri / Abstract No : 905

Effect of Some Seaweed on The Regulation of Hormonal Disorders and Improvement of Some Psychological Variables for the Effectiveness of 800m Hostile Deaf and Dumb Class
Zainab Hassan Al-Jubouri, Maha Sabri, Mohammed Ahmed Sabir

Bildiri / Abstract No : 906
Effect of Compound Exercises(Percept- Skill) in The Change Curve of Some Basketball Skills in Beginners Players
Nahida A Zaid, Jamal S.Farj, Aied H. Abdul Ameer

Bildiri / Abstract No : 907
Effect of 2RM and 4RM In The Concentration's Level of Hormones (Cortisol, Testosterone And GH) and EMG in Basketball Young Players
Jamal S Farj, Maytham F Al- Hammadi

Bildiri / Abstract No : 908
A Comparative Study in Kinetic Response Speed on the (Right Left) Sides for the Futsal Goal Keepers
Kessra Ahmed Fathy, Ahmed Yakdhan Saleh, Mohammed Yakdhan Saleh

Bildiri / Abstract No : 909
The Effect of 8 Weeks of Plyometric and Resistance Training on Agility, Speed and Explosive Power in Football Players
Thair S. Belal

Bildiri / Abstract No : 47
Acute Weight Training-Induced Testosterone Responses of Trained Males Across Age Groups and Diets: A Pilot Study
Ciara Angeli Juan

Bildiri / Abstract No : 67
Effects of Six-Month Situational Training Programme on Motor Abilities of Footballers Aged Between 12 and 15 Years
Ekrem Čolakhodžić, Adi Palić, Damir Đedović, Rijad Novaković, Almir Popo
18:00 - 18:15 Kahve Molası / Coffee Break
18:15 - 19:45 Ana Salon A / Main Hall A
Albatros 1
Salon B / Hall B
Albatros 2
Salon C / Hall C
Pelikan
Salon D / Hall D
Flamingo
Salon E / Hall E
Pigeon
    SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTELERİ DEKANLAR KONSEY TOPLANTISI   BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
Salon F / Hall F
Cinema
Salon G / Hall G
Dr. Necati AKGÜN
Salon H / Hall H
Dr. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL
Salon K / Hall K
Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI
E-Poster Salonu / E-Poster HALL
Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEN
  EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ DERNEĞİ TOPLANTISI

 

 

   
  Akşam Yemeği / Dinner
16 Kasım 2019 / 16 November 2019
Cumartesi / Saturday
08:30 - 10:30 Ana Salon A / Main Hall A
Albatros 1
Salon B / Hall B
Albatros 2
Salon C / Hall C
Pelikan
Salon D / Hall D
Flamingo
Salon E / Hall E
Pigeon
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Fiziksel Aktivite ve Sağlık 8
Physical Activity and Health 8

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Alpay GÜVENÇ

Bildiri / Abstract No : 839
Okul Temelli Fiziksel Aktivite Uygulamasının Obezite Göstergesi Olan Vücut Kompozisyonu ve Vücut Kütle İndeksi Üzerine Etkisi
The Effect of School-Based Physical Activity on Body Composition and Body Mass Index Indicating Obesity
Nevzat Demirci, Pervin Toptaş Demirci, Mehtap Özdemir

Bildiri / Abstract No : 428
Mat ve Reformer Pilates Egzersizlerinin Orta Yaş Sedanter Kadınlarda Bazı Fiziksel ve Fonksiyonel Parametreler Üzerine Etkisinin Araştırılması
Investigation of Effects of Mat and Reformer Pilates Exercises on Some Physical and Functional Parameters for Middle Aged Sedentary Women
Canan Bastık, İbrahim Cicioğlu

Bildiri / Abstract No : 643
Yaşam Boyu Form Eğitimlerine Katilan Obez Bireylerin Yaşam Kalitesi, Beslenme, Sosyal Uyum ve Egzersiz Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
The Investigation of Life Quality, Nutrition, Social Compliance and Exercise Status in Terms of Various Variablesof Obese Individuals Participating in Lifetime Form Training
Yusuf Aygüney, Serkan Meriçeri, Gizem Akarsu, Akan Bayrakdar, Yunus Yıldırım

Bildiri / Abstract No : 685

İştah Tetikleyici Güncel Hormon Asprosin, Obezite ve Egzersiz İlişkisi
The Relationship Between Appetite Stimulating Current Hormone Asprosin, Obesity and Exercise
Halil İbrahim Ceylan, Özcan Saygın, Ümmühani Özel Türkcü

Bildiri / Abstract No : 199
Veteran Badmintoncuların Spora Katılım Güdüsü ile Yaşam Doyumu İlişkisinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Veteran Badminton Players Sport Participation and Life Satisfaction
Hasan Ulukan

Bildiri / Abstract No : 318
Profesyonel Voleybolcularda Beyin-Türevli Nörotrofik Faktör (BDNF) (RS6265) Polimorfizmlerinin Dağılımı
Distribution Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) (RS6265) Polymorphisms in Professional Volleyball Players
Tolga Polat, Canan Sercan, Rıdvan Ekmekçi, Başak Funda Eken, Korkut Ulucan

Bildiri / Abstract No : 921
Üstün Yetenekli Öğrencilerinin Oyun Kavramına İlişkin Algılarının Çizme Yazma Tekniği ile Değerlendirilmesi
A Study On Gifted Students' Perceptions About Concepts
Aylin Özge Pekel
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Antrenman Bilimi 21
Training Sciences 21

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Erdinç ŞIKTAR

Bildiri / Abstract No : 446
Ayak Bası Dağılımlarının Sıçrama Performansı ile İlişkisinin İncelenmesi
Investigation of The Relationship Between Foot Pressure Distribution And Jumping Performance
Şebnem ŞARVAN CENGİZ

Bildiri / Abstract No : 161
Basketbolda Bireyselleşme
Individualization In Basketball
Aydıner Attila

Bildiri / Abstract No : 619
Miyofasyal gevşetme yöntemi genç yüzücülerin kurbağalama ve kelebek stili özelinde yüzme performans derecelerini arttırıyor
Myofascial release method improves young swimmers' swimming performance specially breaststroke and butterfly style
Mehmet Yıldız, İsmet Özamay

Bildiri / Abstract No : 662
Elit Triatletlerde 6 Haftalık Dayanıklılık ve Kuvvet Antrenmanlarının Dayanıklılık Performansına etkisi
The Effect of 6-Week Endurance and Strength Training on Endurance Performance in Elite Triathletes
Noyan Pamukçu, Özkan Güler, F.Neşe Şahin

Bildiri / Abstract No : 314
Futbolcuların Fonksiyonel Hareket Taraması Test Skorlarının İncelenmesi
The Investigation Of Functional Movement Screening On Soccer Players Test Scores
Serkan İbiş, Gönül Yavuz

Bildiri / Abstract No : 784
Core ve Pliometri Antrenmanlarının Genç Erkek Futbolcularda Denge Üzerine Etkisi
Effect of Core and Pliometry Training on Balance in Young Male Soccer Players
Zaid Gasim, Elif Cengizel, Mehmet Günay

Bildiri / Abstract No : 783
Basketbolda Yaş Kategorilerine Göre Dayanıklılık Performansının İncelenmesi
Investigation of the Endurance Performance in Basketball Players According to Age Groups
Elif Cengizel, Burcu Ertaş Dölek, Ceren Suveren Erdoğan, Çağdaş Özgür Cengizel

Bildiri / Abstract No : 667
Kadın Voleybolcularda Sürat ve İzokinetik Diz Kuvveti Arasındaki İlişki
Investigation of the Speed and Isokinetic Knee Strength in Female Volleyball Players
Elif Cengizel
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Antrenman Bilimi 22
Training Sciences 22

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Mürsel BİÇER

Bildiri / Abstract No : 763
Farklı Branşlardaki Sporcuların Statik Denge, Alt-Üst Ekstremite Dinamik Denge ve Reaksiyon Zamanlarının İncelenmesi
Investigation of Static Balance, Lower-Upper Extremity Dynamic Balance and Reaction Time of Athletes at Different Sport Branches
Cenab Türkeri, Barışcan Öztürk, Bilgihan Büyüktaş, Demet Öztürk

Bildiri / Abstract No : 804

Voleybol ve Futbol Branşlarındaki Genç Kız Sporcuların Dinamik Denge Performanslarının Karşılaştırılması
Comparison Of Dynamic Balance Test Scores in Young Female Volleyball and Soccer Players
Niyazi Sıdkı Adıgüzel, Gürcan Ünlü, Murat Koç, Emire Özkatar Kaya

Bildiri / Abstract No : 797
Kadınlar Süper Lig ve Birinci Lig Basketbolcularının Lane Agility Drill Testinin Mevkilere Göre Karşılaştırılması
Comparison of Lane Agility Drill Test of Women Super League and First League Basketball Players According To Positions
Tuncay Kırkaltı, Serkan Sarıyıldız, Ertan Bedir, Fatih Tekçi, Yavuz Yıldırım

Bildiri / Abstract No : 599
6-7 Yaş Grubu Kız Çocuklarında Cimnastik Antrenmanının Bazı Fiziksel ve Performans Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
The Investigation of the Effect of Gymnastics Training on Some Physical And Performance Features in Girls Of 6-7 Years Old
Harun Genç, Ali Erdem Ciğerci, Ozan Sever

Bildiri / Abstract No : 328
Antropometrik ve Motorik Becerilerin Yüzme Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi
The Invistigation of the Effect of Antropometric and Motoric Skills on Swimming Performance
Tuğrul Özkadı, Erkan Demirkan, Sema Can, Emre Demir, İsmet Alagöz, Sibel Yıldırım

Bildiri / Abstract No : 566
Orta Mesafe Koşucularında Maksimal Egzersiz Kan Biyokimyasini Nasıl Etkiliyor
How Does Maximal Exercise Affect the Blood Biochemistry on Middle Distance Runner
Ali Güreş, Muhammed Ömer Eren, Gökhan Dokuzoğlu, Şaheser Güneş, Mustafa Altınışık
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 14
Physical Education and Sports Education 14

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Mehmet ACET

Bildiri / Abstract No : 200
Yönetim Tarzlarının Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarındaki İnformal İletişim Kanallarına Etkisi
Effect of Administrative Styles on Informal Communication Channels at School of Physical Education and Sports
Hasan Ulukan, Fikret Soyer

Bildiri / Abstract No : 232
Spor Yapan ve Yapmayan Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyunlara Yönelik Tutumları ile Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonlarının İncelenmesi
Investigation of the Attitudes of Secondary School Students With and Without Sports to Digital Games and Participation Motivations in Physical Activity
Hande Yazıcıoğlu, Aylin Özge Pekel, Halil Korkmaz

Bildiri / Abstract No : 809
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İlk Yıllar Programı (PYP) Kişisel, Toplumsal Eğitim ve Beden Eğitimi (KTBE) Kapsam Sıralaması ve Uygulamalarına İlişkin Görüşleri
Physical Education Teachers' Views on Primary Years Programme (Pyp), Personal, Social and Physical Education Scope and Sequence Documents and Practice
Yeliz Merve Bulut, Ebru Hezen, Oğuzhan Yoncalık

Bildiri / Abstract No : 329
Trabzon Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Spor Kapsamında Görüşlerinin İncelenmesi
An Analysis of the Views of Physical Education Teachers Within the Scope of Sports in Trabzon
Fatih Bektaş, Sabiha Kaya

Bildiri / Abstract No : 441
İmgeleme ve Kişilik: Temaslı ve Temassız Spor Branşlarıyla Uğraşan Sporcular Üzerine Bir Araştırma
Imagery and Personality: A Research on Athletes in Contact and Non-contact Sports
Yiğitcan Altıparmak, Remzi Ferudun Dorak, Ayşe Meliha Canpolat

Bildiri / Abstract No : 654
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümlerinin Öğrenci Seçme Sistemlerinin İncelenmesi
Investigation of Student Selection Systems of Physical Education and Sports Teaching Departments
Ramazan Taşçıoğlu, Serdar Kocaekşi

Bildiri / Abstract No : 887
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin İletişim Beceri Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation of the Communication Skill Levels of Physical Education and Sports Teaching Department Students
Mehmet Ali Horozoğlu, Selahattin Akpinar, Oruç Ali Ugur
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 15
Physical Education and Sports Education 15

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Murat KANGALGİL

Bildiri / Abstract No : 358
Farklı Öğretim Stillerinin Lise Öğrencilerinin Psikolojik İhtiyaçlarının Doyumu Üzerindeki Etkisi
The Effect of Different Teaching Styles on the High School Students’ Satisfaction of Psychological Needs
Oğuzhan Özgün, Bülent Ağbuğa

Bildiri / Abstract No : 570

Fiziksel Etkinlik Kartlarının Öğrencilerde Sportmenlik Davranışlarına ve Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi
The Effect of Physical Activity Cards on Sportmanship Behavior and Social Skill Levels of Students
Fatih Sülün, Yaprak Kalemoğlu Varol, Filiz Fatma Çolakoğlu

Bildiri / Abstract No : 664
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bazi Değişkenlere Göre Öğrenilmiş Güçlülük Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation of Learning Resourcefulness Levels of Physical Education and Sport School Students According to Some Variables
Erdem Eroğlu, Adnan Ersoy

Bildiri / Abstract No : 656
Spor Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarındaki Öğretim Elemanlarının Bazı Demografik Özelliklerine Göre Örgütsel Sinizm, İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri
Organizational Cynicism, Job Satisfaction and Burnout Levels of Academic Staff in Higher Education Institutions Providing Sports Education in Terms of Some Demographic Characteristics
Aydan Ermiş, Soner Çankaya

Bildiri / Abstract No : 338
İlkokullarda Beden Eğitimi ve Oyun Dersinin Okul Başarısına, Fiziksel ve Sosyal Davranışlarına Etkisinin Veli Görüşüne Göre İncelenmesi
Examination of the Effect of Physical Education and Game Course on School Achievement, Physical and Social Behavior in Primary Schools
Bayram Kaya, Hakan Sunay

Bildiri / Abstract No : 398
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Investigation of Learning Styles of Sports Science Students in Terms of Various Variables
Ayşegül Funda Alp, Muhammet Eyüp Uzuner, Kürşad Sertbaş

Bildiri / Abstract No : 508
Öğrencilerin Beden Eğitimi Kavramına Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi
Examination of Students' Metaphoric Perceptions of the Concept Physical Education
Anıl Türkeli
Salon F / Hall F
Cinema
Salon G / Hall G
Dr. Necati AKGÜN
Salon H / Hall H
Dr. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL
Salon K / Hall K
Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI
E-Poster Salonu / E-Poster HALL
Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEN
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Egzersiz ve Sporda Beslenme 2
Exercise And Sport Nutrition 2

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Alpaslan GÖRÜCÜ

Bildiri / Abstract No : 366
Güreş Sporcularında Hava Değişim Pletismografisi ve Deri Kıvrım Kalınlığı Kullanılarak Vücut Yağ Yüzdesinin İncelenmesi
The Investigation of Body Fat Percentage Using Air-Displacement Plethysmography and Skinfold Thickness in Wrestlers
Bihter Akınoğlu, Hatice Işık, Aslıhan Nefes Çakar, Ebru Arslanoğlu, Banu Kabak, Adnan Hasanoğlu, Tuğba Kocahan

Bildiri / Abstract No : 23

Yetişkin Profesyonel Erkek Futbolcuların Hedonik Açlık ve Beslenme Durumlarının Belirlenmesi
Determination of the Adult Professional Male Soccer Player’s Hedonic Hunger and Nutritional Status
Can Selim Yılmaz, Mendane Saka

Bildiri / Abstract No : 185
Sporcularda Beslenme Alışkanlığının Fiziksel Uygunluk Parametreleri Üzerine Etkisi
The Effect of Nutritional Habits on Physical Fitness Parameters in Athletes
Bedriye Ural, Laçin Naz Taşçılar, Emine Atıcı, Gamze Aydın, Burcu Yeşilkaya, Ahmet Cüneyt Akgöl, Tülay Çevik

Bildiri / Abstract No : 138
Basketbolcu ve Sedanter Kadınların Beden Algısı ile Yeme Tutumlarının Karşılaştırılması
The Comparison Between Body Perception and Eating Attitude of Female Basketball Players and Sedenters
Neslihan Çetin, Beril Köse, Esen Yeşil, Merve Özdemir

Bildiri / Abstract No : 224
Amatör ve Profesyonel Spor Yapan Bireylerin Beslenme Bilgi Düzeyi ve Alışkanlıklarının Spor Branşlarına Göre Dağılımının İncelenmesi
Investigation of Distribution of Nutrition Knowledge Level and Habits of Sports Amateur and Professional Sports Individuals
Gözde Doğruluk Çelebi, Hüseyin Eroğlu

Bildiri / Abstract No : 731
Futbolculara Akut Sodyum Bikarbonat Yüklemesinin Anaerobik Güç Üzerine Etkisi
The Effect of Acute Sodium Bicarbonate Loading on the Anaerobic Power of Footballers
Ercan Doğan, Nazmi Sarıtaş, Mümtaz Mazıcıoğlu

Bildiri / Abstract No : 751
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Akdeniz Diyetine Uyum ve Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Adherence to Mediterranean Diet and Nutritional Status of Faculty of Sports Sciences Students
Nilgün Seremet Kürklü, Hülya Kamarli Altun

Bildiri / Abstract No : 551
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Orthorexia Nervosa Eğilimleri
The Tendency of the Sport Sciences Faculty Students to Orthorexia Nervosa
Burcu Ertaş Dölek
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Egzersiz ve Spor Psikolojisi 17
Exercise And Sports Psychology 17

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Engin GEZER

Bildiri / Abstract No : 184
Türkiye'deki Futbolcuların Yaşına Bağlı Olarak Aile İlişkilerine Göre Psikolojik Dayanıklılık Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Psychological Endurance Results With Respect to the Family Relations Depending on the Age for Football Players in Turkey
Aycen Aybek, A. Azmi Yetim, Suat Aybek

Bildiri / Abstract No : 71
Veteran Badmintoncuların Sportif Rekreasyonel Aktivitelere İlişkin Sağlık İnançlarının İncelenmesi
Investigation of Veteran Badminton Players' Health Beliefs Regarding Sportive Recreational Activities
Nurgül Özdemir, Aslı Esenkaya

Bildiri / Abstract No : 877
İçsel ve Dışsal Visiomotor İmgelemenin Amatör ve Elit Aerobik Cimnastik Sporcularında İncelenmesi
Investigation of Internal and External Visiomotor Imaging in Amateur and Elite Aerobic Gymnastic Athletes
Erdem Çakaloğlu, Burcu Önal

Bildiri / Abstract No : 484
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation of Job Satisfaction Levels of Physical Education Teachers
Çağatay Dereceli

Bildiri / Abstract No : 554
Oryantiring Sporcularında Zihinsel Antrenman Becerilerinin Zihinsel Dayanıklılık Düzeylerine Etkisi
The Effect of Mental Training Skills on Mind Durability Levels in Orienting Sportsmen
Emine Dereli, Oğuz Kağan Esentürk, Filiz Fatma Çolakoğlu

Bildiri / Abstract No : 645
Ait Olma İhtiyaçlarının Sporda Güdülenmeye Etkisinin Çeşitli Açılardan İncelenmesi
The Analysis From Various Aspects of the Effect of Need to Belong on Motivation in Sports
Yeşim Bayrakdaroğlu, Ahmet Yılmaz Albayrak

Bildiri / Abstract No : 675
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumlarının, Psikolojik Sağlamlik Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi (Kocaeli Üniversitesi Örneği)
Examination of the Effect of Life Satisfaction on Psychological Health Levels of University Students
Hakan Akdeniz, Gizem Savtekin, İnayet Kaan Köylü

Bildiri / Abstract No : 843
Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin ve Umutsuzluk Düzeyine Etkisinin İncelenmesi
The Investigation of University Students’ Solving Problem Skills and Hopelessness Levels Effect (Sample of Kocaeli University)
Hakan Akdeniz, Sertap Özaydın, Behçet Koçoğlu
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Spor Ekonomisi, Sponsorluk ve Pazarlama 2
Sports Economy, Sponsorship And Marketing 2

Spor İşletmeciliği 2
Sport Business 2

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Metin ARGAN

Bildiri / Abstract No : 61
Spor ve Medya İlişkisinin Spor Bilimleri Öğrencileri Üzerindeki Etkileri
The Effects of Sports and Media Relations on Sports Science Students
Eda Elden

Bildiri / Abstract No : 476
Genç Spor Tüketicilerinin E-Fangelist ve Etnosentrik Algılarının Taraftar Davranışları ile İlişkisinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship of E-fangelist and Ethnocentric Perceptions of Young Sports Consumers With Fan Behaviors
Şeniz Parlakkılıç Büyükakgül, Fatih Yenel, Ümit Can Büyükagül, Ahmet Azmi Yetim

Bildiri / Abstract No : 236
Spor Pazarlamasında Bir Tutundurma Aracı Olarak Sponsorluk Faaliyetlerinin Bireylerin Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi
The Effect of Sponsorship Activities on Purchasing Behavior of Individuals as an Promotion Tool in Sports Marketing
Sena Altın

Bildiri / Abstract No : 408
Kurumsal İmaj Oluşturma Araci Olarak Spor Sponsorluğu: Beko ve Thy Örnekleri
Sports Sponsorship as an Institutional Image Creation Tool: Example Cases of Beko and Turkish Airlines
Dilek Gürkan, Sirel Gölönü

Bildiri / Abstract No : 482
Özel Spor Tesisi Çalışanlarının Örgütsel Demokrasi Algı Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation of Organizational Democracy Perception Levels of Private Sports Facility Employees
Erdem Ayyıldız, Hakan Sunay, Zeynep Demirtaş, Esra Çağlayan

Bildiri / Abstract No : 494
Sporda Sponsorluk Üzerine Bir Derleme
A Compilation on Sports Sponsorship
Tuncay Öktem

Bildiri / Abstract No : 116
Edirne İl Merkezindeki Amatör E-Sporcular Üzerine Bir Araştırma
Research On E-Sports And Amateur E-Sports Players In Edirne City Center
Mete Uzun, İlhan Toksöz
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Engelliler İçin Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite 3
Physical Education And Sports In Disabilities 3

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Nurettin KONAR

Bildiri / Abstract No : 639
Farklı Branşlardaki Öğretmenlerinin Zihinsel Engelli Bireylerin Sportif Etkinliklerine Yönelik Farkındalık ve Tutum Düzeyleri
Awareness and Attitude of Teachers in Different Branches Towards Sportive Activities of Mentally Disabled Individuals
Serkan Kabak, Ekrem Levent İlhan

Bildiri / Abstract No : 805
Görme Engelli Sporcuların Tatmin Düzeylerinin İncelenmesi
Examination of Satisfaction Levels of Visually Impaired Athletes
İbrahim Dalbudak, Emire Özkatar Kaya

Bildiri / Abstract No : 586
Eğitim Kademesi ve Spora Katılımın Görme Özel Gereksinimine Sahip Bireylerde Beden Okur Yazarlığı Üzerindeki Önemi
Importance of Educational Attainment and Sport Participation on Physical Literacy of Visually Impaired Individuals
Günay Yıldızer, Dilara Ebru Uçar

Bildiri / Abstract No : 630
Üniversite Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Örneği)
Investigation of University Students' Attitudes Towards Disabled People (Kocaeli University Faculty of Sport Sciences Case)
Enis Çolak, Muhammet Eyüp Uzuner, Yusuf Kılıç

Bildiri / Abstract No : 177
Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklara Uygulanan Hareket Eğitimi Çalışmalarının Psikomotor Gelişime Etkisi
The Effect of Movement Education Studies on Psychomotor Development in Children With Special Learning Disabilities
Betül Bayazıt, Gökhan Çakmak, Fatih Tezel

Bildiri / Abstract No : 851
Türkiye’de Otizm ve Fiziksel Aktivite Üzerine Yapilan Doktora Tezlerinin İncelenmesi
Investigation of Autism And Physical Activity on The Doctoral Dissertations in Turkey
Okay Can, Eren Uluöz, Gonca İnce

Bildiri / Abstract No : 927

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Sosyal Becerilerinin Fiziksel Aktiviteye Katılım ve Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Social Skills of Children with Autism Spectrum Disorder in Terms of Participation in Physical Activity and Different Variables
Serçin Termeli, Ahmet Sansi, Sibel Nalbant
 
10:30 - 10:45 Kahve Molası / Coffee Break
10:45 - 12:30 Ana Salon A / Main Hall A
Albatros 1
Salon B / Hall B
Albatros 2
Salon C / Hall C
Pelikan
Salon D / Hall D
Flamingo
Salon E / Hall E
Pigeon
Davetli Ana Konuşmacılar
Keynote Speechs

Beden Eğitimi
Physical Education

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Ömer ŞENEL

Çocuk ve Ergenlerde Fiziksel Aktivite Müdahalelerinin Bilişsel ve Akademik Performans Üzerine Etkileri
Effects of Physical Activity Interventions on Cognitive and Academic Performance in Children and Adolescents
Dr. Uwe Puhse

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Azmi YETİM

Selim Sırrı Tarcan’dan Yansımalar: Siyaseti Kontrolden, Siyasetin Kontrolüne
Reflections From Selim Sırrı Tarcan: From Control of Policy to Controls to Politics
Dr. İbrahim Yıldıran

Atatürk Dönemi Gençlik ve Spor Politikaları
Youth and Sports Policies in Atatürk Period
Dr. Temuçin Faik Ertan

Türkiye'de Antrenör Eğitimi
Coaching Education in Turkey
Dr. Ömer Şenel
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Antrenman ve Hareket Bilimleri 23
Training and Movement Science 23

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Oktay ÇAKMAKÇI

Bildiri / Abstract No : 304
Çocuklarda Yaz Spor Okullarının Motor Beceri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effect of Summer Sports Schools on Motor Skills in Children
Necdet Eray Pişkin, Emrah Şengür, Zait Burak Aktuğ

Bildiri / Abstract No : 620

Türkiye' De Futbol Okullarındaki Eğitimin Fiziksel Performansa Etkisi
Turkey's Performance Impact on Physical Education in School Football
Mustafa Şahin, Dolunay Saray, Levent Şahin, Bülent Bayraktar

Bildiri / Abstract No : 621

Yıllara Göre U14 Yaş Futbol Milli Takım Oyuncularıda Atletik Performans Değişimleri
Performance Changes In U14 Years Football National Team Players By Years
Mustafa Şahin, Dolunay Saray, Levent Şahin, Bülent Bayraktar

Bildiri / Abstract No : 694

Yüksek Şiddetli İnterval Antrenman Yöntemlerinin Etkileri
The Effects of High Intensity Interval Training Methods
Hakan Karabıyık, Özkan Güler, Süleyman Bilgin, Dicle Aras, Veli Volkan Gürses, Mitat Koz

Bildiri / Abstract No : 866

Banka Çıkma Hareketinde Titreşim Uygulamasının Sprint, Denge ve Sıçrama Parametrelerine Akut Etkileri
Acute Effects of Step-Up Movement With Vibration to Sprint, Balance, And Jump Parameters
Ezgi Karapınar, Mehmet Kale

Bildiri / Abstract No : 697
Tabata Antrenmanın Güreşcilerin Bazı Fiziksel ve Motorsal Özelliklerine Etkisi
The Effect of Tabata Training on Some Physical and Motorsal Characteristics of the Wrestlers
Yakup Akif Afyon, Kürşat Hazar, Osman Furkan Kara

Bildiri / Abstract No : 360
5-12 Yaş Grubu Kız Çocuklarında Jimnastik Dersinin Stabilite ve Mobilite Düzeylerine Olan Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effect of Gymnastics Course on Stability and Mobility Levels in 5-12 Years Old Girls
Hüseyin Eroğlu, Adile Begüm Çiçek, Ünal Türkçapar, Bülent Okyaz, Selami Yüksek, İzzet Uçan, Eser Ağgön
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Antrenman ve Hareket Bilimleri 24
Training And Movement Science 24

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Özcan SAYGIN

Bildiri / Abstract No : 354
Sabah-Akşam Arası Judo Uchikomi Fitnes Testi Performans Değişimi: Fonksiyonel Isınma ve Diurnal Değişim Etkisi
Judo Uchikomi Fitness Test Performans Variation From Morning to Evening: Impact of Functional Warm-up and it's Diurnal Amplitude
Özgür Eken

Bildiri / Abstract No : 658

Antrenmanlı Bisikletçilerde İskemik Ön Koşullamanın Yüksek Şiddetli Tekrarlı Intervallere Akut Etkisi
The Acute Effect of Ischemic Preconditioning on High-intensity Repetitive Intervals in Trained Cyclists
Atakan Yılmaz, Volkan Günay, Mustafa Kerem, Esra Kürkçü Akgönül, Veli Volkan Gürses

Bildiri / Abstract No : 807
12-14 Yaş Basketbolcu ve Voleybolcu Çocukların Bazı Temel Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması
Comparison of Basic Motor Characteristics of 12-14 Year Group Basketballer and Volleyballer Children
Sedat Özcan, Aydın Karabulak


Bildiri / Abstract No : 591
Pas Ağlarında Modülerlik
Modularity in Pass Networks
Necmi Gürsakal, Halil Orbay Çobanoğlu, Bülent Batmaz, Sandy Çağlıyor, Fırat Melih Yilmaz

Bildiri / Abstract No : 850
Elit Taekwondocularda Ağırlık Yeleği Kullanılarak Yapılan Pliometrik Antremanların Motorik Bazı Özelliklerin Gelişimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Examination of the Development of Some Motoric Properties of Pliometric Exercises Using Weight Vest İn Elite Taekwondo Athletes
Metin Şahin, Fatih Çatikkaş, Mehmet Kumartaşli, Özgür Gülen, Büşra Serçe

Bildiri / Abstract No : 689
Life Kinetik Antrenmanları ve Etkilerinin İncelenmesi
Life Kinetic Trainings And Their Effects Investigation
Emrah Yılmaz

Bildiri / Abstract No : 565
Farklı Ortamlarda Antrenman Yapan 13-15 Yaşındaki Çocukların Propriyosepsiyon ve Dayanıklılık Gelişimleri Açısından Karşılaştırılması
Comparison of 13-15 Years Children Training in Different Environment in Terms of Proprioception and Endurance Developments
Ali Güreş, Gökhan Dokuzoğlu, Muhammed Ömer Eren, Şaheser Güneş

Bildiri / Abstract No : 417
Profesyonel Futbolcularda İnterval Antrenman Sonrası Hangi Toparlanma Tekniği Daha Etkilidir?
Which Recovery Technique is More Effective After Interval Training in Professional Soccer Players ?
Abdullah Güllü, Esin Güllü, Gamze Çetinkaya
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Fiziksel Aktivite ve Sağlık 9
Physical Activity And Health 9

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Ayda KARACA

Bildiri / Abstract No : 642
Obezlerde Yaşam Boyu Form Eğitimlerinin Antropometrik Özellikler ve Obezite Farkındalığı Üzerine Etkisi
The Effect of Antropometric Proterties and Obesity Awareness of Lifetime Form Training in Obesis
Gizem Akarsu, Akan Bayrakdar, Yunus Yıldırım, Yusuf Aygüney, Serkan Meriçeri

Bildiri / Abstract No : 190

8.Sınıf Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile Duygu Kontrol Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Examination of the Relationship Between Physical Activity Levels and Emotion Control Status of 8th Grade Students
Leman Elmas, Ali Rıza Atici, Selman Orhan, Mustafa Kayıhan Erbaş

Bildiri / Abstract No : 186
Lise Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite ve Öğrenci Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation of Physical Activity and Students Satisfaction Levels in High School Students
Hasan Atacan Tonak, Özgün Kaya Kara, Koray Kara

Bildiri / Abstract No : 487
Bireylerin Rekreasyonel Aktivitelere İlişkin Sağlık İnançları Modeline Göre İncelenmesi
Analysis on Individuals According to Their Health Beliefs Regarding Recreational Activities
Nurten Dinç, Pınar Güzel, Melike Esentaş

Bildiri / Abstract No : 526
9-15 Yaş Arasındaki Çocukların Vücut Kitle İndeks Düzeyleriyle Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Düzeyinin İncelenmesi
The Investigation of the Relationship Between the Body Mass Index and the Participation in Physical Activity of Middle School Students
Merve Karagöz, Gönül Tekkurşun Demir, Ekrem Levent İlhan, Filiz Fatma Çolakoğlu

Bildiri / Abstract No : 319
Profesyonel Voleybolcularda Monokarboksil Taşıyıcı (MCT) (RS1049434) Polimorfizmlerinin Dağılımı
Distribution Monocarboxylate Transporter (MCT) (RR1049434) Polymorphisms in Professional Volleyball Players
Tolga Polat, İpek Yüksel, Gizem Demirbozan, Alper Erdoğdu, Başak Funda Eken, Canan Sercan, Korkut Ulucan

Bildiri / Abstract No : 309
5-10 Yaş Çocuğu Olan Annelerin Mobil Uygulama Tercihleri: Eğitim-Sağlık Yazılımları Farkındalığı
Mobile Application Preferences of Mothers With 5-10 Year Old Children: Education-health Application Awareness
Fatma İlker Kerkez
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Spor Yönetimi 11
Sport Managament 11

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Suat KARAKÜÇÜK

Bildiri / Abstract No : 477
Futbol Taraftarlarının Fair Play Anlayışlarının İncelenmesi
A Study of the Fair Play Understanding Among Football Fans
Soner Çankaya, Hacı Ali Çakıcı, Onur Öztürk, Alperen Erkin

Bildiri / Abstract No : 500

Fitness İlgilenimi Supplement Tüketim Niyetini Nasıl Etkiler? Fitness Salonu Üyelerinin Supplement Kullanımına İlişkin Tutum ve Niyetlerinin Keşfedilmesi
How Does Fitness Engagement Affect the Intention of Supplement Consumption? Discovering Attitudes and Intentions of Fitness Facility Members Regarding Supplement Use
Metin Argan, Hüseyin Köse, Caner Özgen

Bildiri / Abstract No : 159
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Davranışları ile İhtiyaç Dışı Satın Alma Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Social Media Use Behaviors and Unneeded Consumption Behaviors of the Faculty of Sport Science Students
Halil Erdem Akoğlu, Baizenur Derman, Ömer Özbey

Bildiri / Abstract No : 525
Spor Yöneticisi Adaylarının Öz Liderlik Davranışları
Examined of Self-leadership Behaviour of Sports Manager Candidates
Zafer Gayretli, Akın Çelik

Bildiri / Abstract No : 828
Farklı Branşlardaki Sporcuların Bazı Sosyo-Demografik Özellikler Açısından Yaralanma Kaygısı Düzeyleri
Injury Anxiety Levels of Athletes in Different Branches in Terms of Some Socio-demographic Characteristics
Soner Çankaya, Hacı Ali Çakıcı, İzzet İslamoğlu, Alperen Kaan Demirci, Kazım Bıyık

Bildiri / Abstract No : 84
Farklı Fitness İşletme Modeli Müşterileri Perspektifinden Hizmet Kalitesi ve Sporda Güdülenme Algısı
Service Quality and Motivation Perception in Sports From the Perspective of the Customers of Different Fitness Business Models
Kadir Yıldız, Rabia Karabaş, Ercan Polat
Salon F / Hall F
Cinema
Salon G / Hall G
Dr. Necati AKGÜN
Salon H / Hall H
Dr. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL
Salon K / Hall K
Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI
E-Poster Salonu / E-Poster HALL
Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEN
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Fiziksel Aktivite ve Sağlık 10
Physical Activity And Health 10

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Ali Ahmet DOĞAN

Bildiri / Abstract No : 320
Andropoz Semptomları ile Vücut Kütle İndeksi ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Symptoms of Andropause and Body Mass Index and Quality of Life
Ahmet Mesut Çetin, Ceren Orhan, Türkan Akbayrak

Bildiri / Abstract No : 371

Tip 1 Diyabetli Bireylerde Fiziksel Aktivitenin Glisemik Kontrole Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effect of Physical Activity on Glycemic Control İn People With Type 1 Diabetes
Tamer Civil, Nevin Gündüz, Gülfem Ersöz, Mitat Koz, Hüseyin Demirbilek

Bildiri / Abstract No : 297
Avrupa ve Türkiye'de Yaşayan Türk Genç Yetişkinlerin Fiziksel Aktiviteye Katılımda Algıladıkları Kısıtlayıcıların Karşılaştırılması
Comparision of Physical Activity Particpation Barriers Between Turkish Young Adults Living in Turkey and Europe
Günay Yıldızer, Mustafa Yılmaz

Bildiri / Abstract No : 326
Profosyonel Futbolcularda Anjiyotensinojen (AGT) Rs699 Polimorfizminin Dağılımı
Distribution of Angiotensinogen (AGT) RS699 Polymorphism in Professional Football Players
Canan Sercan Doğan, Tolga Polat, Alper Erdoğdu, Gözdem Karapınar, Aleyna Tanrıverdi, Korkut Ulucan

Bildiri / Abstract No : 596
Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Çalışanlarının Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Examination of Relationship Between Phsical Activity Level and Quality of Life of Barrier-free Life Special Education and Rehabilitation Center Employees
Merve Gezen, Şerife Vatansever
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Egzersiz ve Spor Psikolojisi 18
Exercise And Sports Psychology 18

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Tonguç Osman MUTLU

Bildiri / Abstract No : 425
Oryantiring Sporcularının Doğaya Bağlılık ve Sporda İmgelenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Orienteering Athletes' Dependence on Nature and Imagination in Sport
Merve Karaman, Tekin Çolakoğlu, Ülfet Erbaş, Filiz Fatma Çolakoğlu

Bildiri / Abstract No : 183

Türkiye'deki Futbolcuların Psikolojik Dayanıklılıklarının Eğitim Düzeylerine Bağlı Olarak İncelenmesi
The Investigation of the Physchological Endurance of the Football Players in Turkey Depending on the Education Levels
Aycen Aybek, Suat Aybek

Bildiri / Abstract No : 854
Futbol Antrenörlerinin Öfke Kontrolleri ile Kişilik Özellikleri ve Spor Ortamındaki Ahlaki Tutumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Investigation of the Relationships Between Personality Traits, Anger Level and Moral Attitudes of Football Coaches
Serkan Esen, Şeval Kayğusuz, Erden Or, Tuna Uslu

Bildiri / Abstract No : 221
Futbol Antrenörlerinin Bilişsel Becerilerinin Tespit Edilmesi
The Determination of Cognitive Skills of Football Coaches
Hamza Kaya Beşler, Rıdvan Ekmekçi

Bildiri / Abstract No : 765
Ergenlerde Seçili Kişisel, Spor, Sağlık ve Başarı Değişkenlerine Göre Öfke ve Cesaret
Anger and Courage in Relation to Selected Individual, Sport, Health, and Success Variables in Adolescents
Erkut Konter

Bildiri / Abstract No : 764
Yarışmada Cesaret: Spor Cesaret Ölçeği ve Faktör Yapısı Geçerliğinin Amerika Birleşik Devletlerine Uyarlanması
Courage in Competition: Adaptation of the Sport Courage Scale for the United States and Validation of Factor Structure
Erkut Konter, Alice M.Brawley Newlin, Cynthia L.S.Pury, Anita P. Tam

Bildiri / Abstract No : 215
Atıcıların Görev-Ego Yönelimi ve Psikolojik Esneklikleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Task-Ego Orientation and Psychologıcal Flexibility of Shooters
Filiz Fatma Çolakoğlu, Şevval Buse Yıldız, Merve Karaman, Tekin Çolakoğlu
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Spor Yönetimi 12
Sport Managament 12

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Tennur YERLİSU LAPA

Bildiri / Abstract No : 638
Spor İşletmelerinde Duygusal Zeka ve Çatışma Yönetimi Yaklaşimi İlişkisinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Emotional Intelligence and Conflict Management Approach in Sport Businesses
Sevim Güllü, Kadir Yıldız, Rabia Kaya

Bildiri / Abstract No : 3

Akademisyenlere Yönelik Mobbing Davranışları ile İş Yaşam Kalitesi İlişkisinin İncelenmesi
Investigating the Relationship Between Working Life Quality and Mobbing Behaviors Towards
Yavuz Öntürk, Kürşat Karacabey

Bildiri / Abstract No : 572
Futbol Yıldızlarının Instagram Üzerinden Kendini Sunma Davranışlarının Cinsiyete Göre Farklılıklarının İncelenmesi
Analyzing Self-Presentation Of Football Stars By Gender Differences On Instagram
Okan Ünver, Hüseyin Köse

Bildiri / Abstract No : 727
Türkiyede Tenis Sporunda Yapılan Doktora Tezlerinin İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi
An Investigation of Physical Thesis In Tennis by Content Analysis Method
Mahmut Çağatay Nazlıcan, Eren Uluöz

Bildiri / Abstract No : 787
Nomofobi, Netlessfobi ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusu: Sporcu Genç Yetişkinler Üzerine Bir Araştırma
Nomophobia, Netlessphobia and the Fear of Missing Developments: a Research on Young Adult Athletes
Kadir Yıldız, Dilara Kurnaz, Ali Murat Kırık

Bildiri / Abstract No : 585
Basketbol Oynayan Sporcuların Mevkilere Göre Çoklu Zeka Dağılımının Belirlenmesi
Determination of Multiple Intelligence Distribution of Sports Players Playing Basketballs
Aliye Menevşe, Mehmet Akgün, Muhammed Hüseyin Ocak
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Spor Yönetimi 13
Sport Managament 13

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Semiyha TUNCEL

Bildiri / Abstract No : 448
Gençlik Merkezinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Etkinlik Türüne Göre İncelenmesi (Şırnak İli Örneği)
Investigation of the Quality of Service Perceived in the Youth Center According to the Activity Type (Sample of Şırnak Province)
Hasan Osmanoğlu, Hanifi Üzüm

Bildiri / Abstract No : 884
Spor Yöneticiliği Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin İletişim Beceri Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation of the Communication Skill Levels of Sports Management Department Students
Vahit Küçükatçeken, Oruç Ali Uğur, Selahattin Akpinar

Bildiri / Abstract No : 113
Yelken Sporuyla Uğraşan Sporcuların Başarı Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation of Success Motivation Levels of Sportsmers Attending With Sail Sports
Ramazan Sanlav, Siraç Bilici, Aliye Menevşe

Bildiri / Abstract No : 533
Doping Ceza Çelişkisi
Doping Penalty Contradiction
Tekin Çolakoğlu , Bayram Şahin

Bildiri / Abstract No : 607
Avrupa’da Futbol Yayıncılık Gelirleri ve Takım Başarıları Arasındaki Bağlantı
Relationship Between Football Publishing Revenues and Team Success in Europe
Gökalp Demir

Bildiri / Abstract No : 676
Türkiye'de Futbol Üzerine Yapılan Doktora Tezlerinin Analizi
Analysis of the Doctoral Thesis Performed on Football in Turkey
Eren Uluöz
 
13:00 - 14:30 Ana Salon A / Main Hall A
Albatros 1
Salon B / Hall B
Albatros 2
Salon C / Hall C
Pelikan
Salon D / Hall D
Flamingo
Salon E / Hall E
Pigeon
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Egzersiz ve Spor Psikolojisi 19
Exercise And Sports Psychology 19

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Elif KARAGÜN

Bildiri / Abstract No : 13
Milli Takımda Farklı Kategorilerde Yarışan Güreşçilerin Başarı Motivasyonlarının İncelenmesi
Examining the Success Motivation of Wrestlers Competing İn Different Categories İn the National Team
Hulusi Alp

Bildiri / Abstract No : 223
Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Antrenörlerin Öz Etkilili-Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi
An Examination of the Levels of Self-efficacy-sufficiency of the Physical Education Teachers and Coaches
Ayhan Kayabaşı, Hüseyin Eroğlu, Ünal Türkçapar

Bildiri / Abstract No : 308
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Pozitif ve Negatif Duygu, Sürekli Umut ve Yaşam Doyum Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation of Positive and Negative Emotion, Dispositional Hope and Life Satisfaction Levels of the Students Attending to the College Physical Education and Sport
Hüseyin Ünlü, Orhan Fatih Balanlı, Metin Yüceant, Mustafa Kayıhan Erbaş, Mustafa Karahan

Bildiri / Abstract No : 635
Harran Üniversitesi Öğrencilerinin Özgüven Seviyelerinin İncelenmesi
Examination of Self-Confidence Levels of Harran University Students
Uğur İnce, Fatih Harun Turhan

Bildiri / Abstract No : 331
Spor Ortamındaki Şiddet Algısının Cinsiyete Göre Farklılaşması
Differentiation of the Perception of Violence in Sports by Gender
Şeval Kayğusuz, Tuna Uslu, Dilek Çelik, İlknur Hacısoftaoğlu

Bildiri / Abstract No : 86
Futbolcuların Sporu Erken Bırakmasında Zorbalığın Etkisi
Effect of Bullying in Quitting Early the Sport of Football Players

Hakan Saraç, Nazmi Bayköse
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 16
Physical Education and Sports Education 16

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Selma CİVAR YAVUZ

Bildiri / Abstract No : 885
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Sosyal Görünüş Kaygi Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation of Social Appearance Anxiety Levels of Physical Education and Sports Teaching Department Students
Kübra Yağan, Selahattin Akpınar, Öznur Akpinar

Bildiri / Abstract No : 886

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation of Self-confidence Levels of Physical Education and Sports Teaching Department Students
Mehmet Ali Horozoğlu, Selahattin Akpınar, Öznur Akpınar

Bildiri / Abstract No : 165
Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Beden Eğitimi Öğretim Yeterliliklerinin İncelenmesi
Examination of Physical Education Teacher Candidates' Physical Education Teaching Competencies
Filiz Fatma Çolakoğlu, Merve Karaman, Dilşad Erarslan, Tekin Çolakoğlu

Bildiri / Abstract No : 452
Türk Kültüründe Geleneksel Güreş Algısı
Traditional Wrestling Perception in Turkish Cultur
Mehmet Türkmen, Selahattin Koç

Bildiri / Abstract No : 157
2017-2018 Eğitim-Öğretim Dönemindeüniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor ile İlgili Bölümlerinde Yapılan Yetenek Sınavlarının Analizi
An Anaysis of 2017-2018 Academicyearaptitudetestsheld in Thedepartments of Physicaleducationandsport in Universities
Gözde Ersöz, Deniz Hüyüklü, Melisa İnce

Bildiri / Abstract No : 250
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi
Investigation of the Life Long Learning Tendency of Physical Education and Sport Students in Terms of Some Variables
Pelin Ustaoğlu Hoşver, Öznur Kara
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 17
Physical Education And Sports Education 17

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Yalçın KAYA

Bildiri / Abstract No : 746
Spor Yapan ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Düzeylerinin Araştırılması
An Investigation of Stress Levels of University Students Who Do Sport and Not
Arslan Kalkavan, Mehmet Akkurt

Bildiri / Abstract No : 776

Badminton Sporcularında Duygusal Zekâ, Duygu ve Düşünce Yetisi ve Yaşam Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi Bitirme Projesi
Investigation of Emotional Intelligence, Emotion and Thought Levels and Life Satisfaction Levels in Badminton Athletes
Mehmet Kumartaşlı, Hüseyin Doğancan Altun

Bildiri / Abstract No : 684
Üniversite Öğrencilerinin Öz Bakım Becerilerinin İncelenmesi
Examination of Self-Care Skills of University Students
Mümüne Soytürk, Sevim Derya Canaral, Özden Tepeköylü Öztürk

Bildiri / Abstract No : 710
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Yöntemleri ile Yaşam Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Stress Dealing Methods of Physical Education and Sport School Students and Life Satisfaction Levels
Sultan Yavuz Eroğlu, Mehmet Acet

Bildiri / Abstract No : 421
Spordaki Başarısızlık Nedenlerinin ve Çözüm Önerilerinin Beden Eğitimi Öğretmenleri Görüşüyle İncelenmesi (Burdur İl Örneği)
Investigation of Causes of Failure in Sports and Solution Suggestions From the Perspectives of Physical Education Teachers (the Case of Burdur Province)
İrem Bozdağ, Oğuzhan Dalkıran, Cem Sinan Aslan
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Fiziksel Aktivite ve Sağlık 11
Physical Activity And Health 11

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Erkan GÜNAY

Bildiri / Abstract No : 833
Amatör Futbolcularda İşitsel ve Görsel Dikkat
Audiotory and Visual Attention in Amateur Football Players
Kerem Ersin, Oğulcan Gündoğdu, Dilşad Aykırı, Sultan Nur Kaya, Mustafa Bülent Şerbetçioğlu

Bildiri / Abstract No : 584

Egzersiz Yapan ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite ile Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Physical Activities of University Students Who Do and Do Not Do Exercise and Their Levels of Satisfaction With Life
Yavuz Yıldırım, Çetin Yaman

Bildiri / Abstract No : 463
Sporcu ve Diğer Gruplarda Kas Kütlesi ve Gelişiminin B-Mod Ultrasonografi Ile İncelenmesi
B-Mode Ultrasonography Examination of Muscle Mass and Development in Sportsperson and Other Groups
Abdullah Ruhi Soylu

Bildiri / Abstract No : 89
Fitness Merkezlerine Üye Olan Bireylerin Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Belirlenmesi
Determination of The Life Quality Levels of The Individuals Who are Affiliated to Fitness Centers
Şeniz Karagöz, Halime Dinç, Sinan Saraçli, İrfan Yildirim

Bildiri / Abstract No : 568
Obez Bireylerde Fiziksel Aktivite Düzeyi: Subjektif ve Objektif Yöntem Değerlendirmesi
Level of Physical Activity in Obese Individuals: Subjective and Objective Method Evaluation
İsmail Gökçe, Sema Can, F. Kerim Küçükler, Erkan Demirkan, Ebru Turgal
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 18
Physical Education And Sports Education 18

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Murat TEKİN

Bildiri / Abstract No : 520
Türkiye Okul Sporları Yıldızlar Badminton Türkiye Birinciliği Sporcularının Beklenti ve Memnuniyet Düzeylerinin
Turkish School Sports Stars of Badminton Athletes First Turkey and Expectatıon Levels of Satisfaction
Mehmet Kumartaşlı, Fahriye Esra Başyiğit, Burak Gönendi, Ayşegül Aloğlu, A.Yavuz Akıncı

Bildiri / Abstract No : 529

Yükseköğretim Kurumlarında Spor Eğitimi Veren Kadın Akademisyenlerin Kişilik Özellikleri ile Kariyer Engellerinin Belirlenmesi
Determination of Career Obstacles With Personal Properties of Women Academicians Who Give Sports Education in Higher Education Institutions
Fatmanur Öztürk, Gülten Hergüner

Bildiri / Abstract No : 530
Halk Eğitim Merkezlerinde Çalışan Bireylerin Rekreatif Etkinliklere Katılımlarına Engel Olan Faktörlerin İncelenmesi (Kocaeli İli Örneği)
The Examination of Factors That Prevent Participation of Trainers Working in Public Education Centers in Recreational Activities (Kocaeli City Case)
Fatmanur Öztürk, Betül Bayazit

Bildiri / Abstract No : 627
Spor Bilimleri Fakültelerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Çocuk İstismarı ve İhmali Farkındalık Düzeyleri
Child Abuse and Neglect Awareness Levels of Students Studying in Sports Sciences Faculties
İdris Yılmaz, Kadir Çöl, Efecan Tezcan

Bildiri / Abstract No : 501
Beden Eğitimi Dersi Kapsamında Yapılan Okul-İçi Egzersiz Çalışmaları ‘Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesi’ Değerlerini Etkiler mi? Adapazarı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Örneği
Do in-school Exercise Activities Within the Scope of Physical Education Classes Affect the Values of Physical Activity Report? Adapazarı Vocational Technical Anatolian High School Example
Pervin Arol, İpek Eroğlu Kolayiş

Bildiri / Abstract No : 461
Yalnızlıkta Fiziksel Aktivitenin Yeri: Ergenlerde
The Place of Physıcal Actıvıty in Lonelıness: in Adolescents
Filiz Fatma Çolakoğlu, Hande Nur Akköse

Bildiri / Abstract No : 459
Çocuğum Neden Futbol Oynuyor?
Why Does My Chıld Play Football?
Hande Nur Akköse, Filiz Fatma Çolakoğlu, Ekrem Levent İlhan, Gönül Tekkurşun Demir
Salon F / Hall F
Cinema
Salon G / Hall G
Dr. Necati AKGÜN
Salon H / Hall H
Dr. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL
Salon K / Hall K
Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI
E-Poster Salonu / E-Poster HALL
Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEN
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Fiziksel Aktivite ve Sağlık 12
Physical Activity And Health 12

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Yakup Akif AFYON

Bildiri / Abstract No : 835
Adölesan Dönemde Medya Kullanımı ve Bazı Çevresel Faktörlerin Fiziksel Aktiviteyle İlişkisi
The Relationship Between Media Usage and Some Environmental Factors With Physical Activity in Adolescent Period
Burak Güneş, Toprak Keskin, Nebahat Bora Güneş, Işın Alkan, Alev Biyikoğlu, Osman Dağ

Bildiri / Abstract No : 112

Step Aerobik ve Direnç Egzersizlerinin Orta Yaşlı Kadınlarda Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelere Etkisi
The Effect of Step Aerobic and Resistance Exercises on Some Physical and Physiological Parameters in Middle Aged Women
Burcu Kıvrak, Murat Taş

Bildiri / Abstract No : 188
Ülkemiz Elit Sporcularında Ağız Diş Sağlığının Sportif Performansa ile İlişkisi
The Relationship of Oral Dental Health and Sports Performance in Elite Athletes
Osman Hamamcılar, Tuğba Kocahan, Adnan Hasanoğlu

Bildiri / Abstract No : 197
Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile Psikolojik İyi Oluş Durumları Arasındaki İlişkinin incelenmesi
Investigation of the Relationship Between Physical Activity and Psychological Well-Being Levels Of University Students
Leman Elmas, Metin Yüceant, Hüseyin Ünlü, Ziya Bahadir

Bildiri / Abstract No : 777
Lise Öğrencilerinde Fiziksel Aktivitenin Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi
The Effect of Physical Activity on Sleep Quality in High School Students
Mehmet Yıldız, İsmet Özamay

Bildiri / Abstract No : 561
Sakatlık Geçiren Adölesan Bale Dansçılarında Güç ve Dayanıklılık Performansına Yönelik Segmental Kas Kuvvet Değerlerinin İncelenmesi
Segmental Musculoskeletal Examinations on Strength and Endurance Performance in Injured Adolescent Ballet Dancers
Gökhan Umutlu, Ayhan Taner Erdoğan, Yağmur Arınlı, Nasuh Evrim Acar
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Egzersiz ve Spor Psikolojisi 20
Exercise And Sports Psychology 20

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Füsun ÖZTÜRK KUTER

Bildiri / Abstract No : 718
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Akademik Öz Yeterlik ile Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Academic Self-Efficasy and Life Satisfaction Levels Of Physical Education and Sport Teacher Candidates
Hasip Cana, Taşkın Yıldız, Halil İbrahim Genç, Salim İbrahim Onbaşı, Ahmet Dönmez

Bildiri / Abstract No : 251

Play-Off Müsabakalarında Yer Alan Kadın Voleybolcuların Zihinsel Antrenman Düzeyleri ile Bir Üst Lige Yükselmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Mental Training Level and Succees of Be Promoted to Upper League of Women Volleyball Player Who Take Place in Play-Off Competition
Öznur Kara, Pelin Ustaoğlu Hoşver

Bildiri / Abstract No : 72
Veteran Badmintoncuların Spora Katılım Güdülerinin İncelenmesi
Investigation of the Motivation of Veteran Badminton Players to Participation in Sports
Nurgül Özdemir, Aslı Esenkaya

Bildiri / Abstract No : 179
İki Farklı Spor Branşında Ağız Sağlığı ve Anksiyete İlişkisi
Relationship Between Oral Health and Anxiety in Two Different Branches of Sport
Osman Hamamcılar, Gizem Aytaç, Tuğba Kocahan, Adnan Hasanoğlu, Ahmet Gökhan Dündar

Bildiri / Abstract No : 757
Üniversite Öğrencilerinde Stres Düzeyi ve Benlik Tasarımı İlişkisi
Relationship Between Stress Level and Self Design in University Students
Osman İmamoğlu, Pelin Akyol

Bildiri / Abstract No : 758
Amatör Futbolcuların Eğitim Durumuna Göre Durumluluk ve Sürekli Kaygı Durumlarının Araştırılması
Investigation of State and Trait Anxiety of Amateur Football Players According Education Status
Pelin Akyol, Osman İmamoğlu

Bildiri / Abstract No : 280

Kadın Basketbolcuların Yaşam Doyumları ile Pozitif ve Negatif Duygu Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation of Life Satisfactions and Positive and Negative Emotion Levels of Female Basketball Players
Metin Yüceant, Hüseyin Ünlü, Ziya Bahadir, Orhan Fatih Balanli
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Egzersiz ve Spor Psikolojisi 21
Exercise And Sports Psychology 21

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. F. Hülya AŞÇI

Bildiri / Abstract No : 725
Ortaokul Öğrencilerinin Öz Yeterlik ile Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Secondary School Students' Self-Efficasy and Loneliness Levels
Bahriye Müge İnanır, Gülşah Halbiş, Tuncay Kırkaltı, Murat Aktaş, Burak Aktaş

Bildiri / Abstract No : 450

Özel Olimpiyatlara Gönüllü Olarak Katılan ve Katılmayan Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeyleri
Emotional Intelligence Levels of University Students Voluntarily Participating and Not Participating in Special Olympics
Okan Burçak Çelik

Bildiri / Abstract No : 172
Bayan Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Yöntemlerinin Belirlenmesi
The Determination of Methods of Coping With Stress of Female College Students
Dursun Güler, Alihan Argaç

Bildiri / Abstract No : 652
Boks Antrenörlerinin Gözünden Boks, Sporcular ve Aileler
Boxing, Athletes and Families From the Perspectives of Boxing Coaches
İhsan Sarı, Ümmühan Bulut

Bildiri / Abstract No : 928
Kadın Futbolcuların Spor Yaşına Göre İmgeleme Biçimlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Imagery Styles of Women Soccer Players According to Sport Age
Vedat Erim
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Spor Yönetimi 14
Sport Managament 14

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Erkan Faruk ŞİRİN

Bildiri / Abstract No : 118
Ege Bölgesinde Bulunan Spor Bilimleri Fakültelerinde Sergilenen Liderlik Tarzinin Akademik Personelin Öğrenme Motivasyonu Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Studying the Effects of the Leadership Style of Sports Sciences Faculties in Aegean Region on the Learning Motivation of The Academic Staff
Asil Çetinkaya, Tonguç Osman Mutlu

Bildiri / Abstract No : 590

Sporda Tinsel Bilincin İstenmeyen Davranışlar Üzerine Etkisi: 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Üzerine Bir Araştırma
The Effect of Spiritual Consciousness on Unwanted Behaviors in Sports: 2018-2019 Spor Toto Super League A Research on Lefter Kucukandonyadis Season
Özlem Anuk, Aykut Aksu

Bildiri / Abstract No : 147
Spor Yöneticisi Adaylarının Zaman Yönetimi Becerileri ile Akademik Erteleme Düzeylerinin İncelenmesi
Examination of Sports Management Candidates' Time Management Skills and Academic Procrastination Levels
Ünsal Altınışık, Akın Çelik, Emre Bağcı

Bildiri / Abstract No : 806
Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Okulları Talimatının Yürütülmesinin İncelenmesi
Investigation Conducted of the Turkish Football Federation Football School Instruction
Levent Yılmaz, Serkan Esen, Tuna Uslu

Bildiri / Abstract No : 552
Antrenörlerin Psikolojik Sermayeleri ile Örgütsel Bağlılıklarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Examiningthetrainers' Psychological Capital and Organizational Commitment According to Different Variables
Merve Nur Kaptan, Aydıner Birsin Yıldız, Gözde Algün Doğu

Bildiri / Abstract No : 187
Medya Sektörü Çalışanlarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi
Investigation of Critical Thinking Tendencies of Media Sector Employees
Cemal Güler, Ataman Tükenmez, Mehmet Hocaoğlu, Selçuk Bora Çavuşoğlu
 
14:30 Kapanış ve Ödül Töreni
Closing and Award Ceremony