Davetli Konuşmacılar

Dr. Robert Schneider "Huzurlu uluslararası ilişkileri desteklemek için ahlaki olarak spor yapmak"
Dr. Roger Maro Enoka "Çevresel sinirlerin elektriksel stimülasyonu ile sağlanan fonksiyonel kazanımlar"
Dr. Antonio Paoli "Direnç antrenmanı uyumlarının moleküler temelleri: halterden miyozine"
Dr. Nimet Haşıl Korkmaz "Değişen eğitim'de beden eğitimi ve spor nereye gidiyor?"
Dr. Selda Bereket Yücel "HIIT herkes için uygun mu? Yüksek şiddetli interval antrenmanlara fizyolojik ve performans adaptasyonları"
Dr. Semiyha Tuncel "Sporda meslek etiği: Doğruluk mu itaat mi?"
Dr. Hayri Ertan "Üst Düzey Sportif Becerilerin Nöro-Mekanik Yöntemlerle Çözümlenmesi"
Dr. Ian Jones "Sporda araştırma yöntemleri: Trendler ve gelecek olanakları"
Dr. Ahmet Azmi Yetim "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Spor Örgütlenmesi ve Yönetimi"
Dr. Suat Karaküçük "Boş Zaman: Bir Temel İnsan Hakkı"
Dr. Nadhim Al Wattar "Sporda kendini nesneleştirme"
Dr. Bilge Donuk "Spor yönetim ve organizasyonlarında etik yaklaşımlar"
Dr. Fevziye Hülya Aşçı "Sporda Pozitif Psikoloji: Optimal Performans Duygu Durumu"
Dr. Salih Pınar "Sağlıklı yaşamdan sportif performansa giden yolda fittness antrenman modeli"
Dr. Jørn Wulff Helge "Maksimum yağ oksidasyonu; Sağlık ve performans için çıkarımlar"
Dr. Sadi Kurdak "Egzersizde karbonhidrat metabolizması ve diyabetes mellitus"
Dr. Tahir Hazır "Elit Sporcularda Gen Performans İlişkisi: ACTN-3 ve ACE Gen Polimorfizm"
Dr. Martin Roderick "Profesyonel sporcular, spor bilimleri ve artan sporcu sağlığı sorunu: Üst düzey sporda iş gücü organizasyonunun incelenmesi"
Dr. Alex J Y Lee "Nöromüsküler kontrol ve fonksiyonel performans"
Dr. Gül Baltacı "Yaralanmaların Önlenmesinde Sürdürülebilir Rehabilitasyon: Üst Ekstremite"
Dr. Hayri Baran Yosmaoğlu "Yaralanmaların Önlenmesinde Sürdürülebilir Rehabilitasyon: Alt Ekstremite"
Dr. Derya Özer Kaya "Yaralanmaların Önlenmesinde Sürdürülebilir Rehabilitasyon: Omurga"
Dr. Ali Erdoğan "Yaralanmalardan Korunmada Yeni Stratejiler: Bilimin Ardındaki Teknoloji"
Dr. Metin Ergün "Yaralanmadan Koruyucu Programlar Gerçekten Etkili mi?"
Dr. Cengizhan Özgürbüz "Yaralanmalardan Korunmada Sensorimotor Sistem Uygulamaları"
Dr. Gıyasettin Demirhan "Hareketin Yarattığı Kültür ve Geleceğimiz"
Dr. Uwe Pühse "Çocuk ve Ergenlerde Fiziksel Aktivite Müdahalelerinin Bilişsel ve Akademik Performans Üzerine Etkileri"
Dr. Tomasz Niznikowski "Farklı Geri Bildirimlerle Motor Beceri Öğreniminin Geliştirilmesi"
Dr. Seyfi Savaş "Türkiye'de dünden bugüne basketbol antrenörlük eğitimi"
Dr. Bihter Akınoğlu "Sporcularda Postür Analizi: Cinsiyet ve Spor Dalına Özgü Postürel Farklılıkların İncelenmesi"
Dr. Tuğba KOCAHAN "Spor Yaralanmalarının Cinsiyet ve Spor Dalına Göre İncelenmesi"
Dr. Ian Heazlewood "2006’dan 2019’a Kadar Kadınların Heptatlonunda Faktör Yapısı ve Performans Değişiklikleri: Heptatlon Eğitimi İçin Etkiler ve Uygulamalar"
Dr. İbrahim Yıldıran "Selim Sırrı Tarcan'dan Yansımalar"
Dr. Ömer Şener "Beden Eğitimi Öğretmenliğinin Gizemleri"
Dr. Temuçin Faik Ertan "Atatürk Donemi Gençlik ve Spor Politikaları"